Koti ja sisustus

Brasilian karjankasvatus suurin syy Amazonin sademetsien tuhoutumiseen

Teksti: Anna.fi

Suomalaisten ruokakauppojen lihahyllyillä valtaa tilaa brasilialainen naudanliha. Brasilialaiseen lihantuotantoon liittyy kuitenkin huomattavia ympäristöongelmia. Lihakarjan laidunmaiden leviäminen on tällä hetkellä suurin syy Amazonin sademetsien häviämiseen. Metsäkatoa taas pidetään yhtenä merkittävimpänä ilmastonmuutosta kiihdyttävänä tekijänä. Myös suomalainen kesägrillaaja voi vaikuttaa sademetsien ja ilmaston kohtaloon muuttamalla ruokailutottumuksiaan ympäristö- ja ilmastoystävällisemmiksi suosimalla brasilialaisen naudanlihan sijasta kasviksia ja kotimaista naudanlihaa.

Brasilian karjankasvatus suurin syy Amazonin sademetsien tuhoutumiseen

Brasilian lihantuotanto ja laidunmaiden leviäminen on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti naudanlihan ulkomaisen kysynnän kasvun seurauksena. Brasilialaisen naudanlihan tuonti myös Suomeen on kasvanut voimakkaasti. Viime vuonna suomalaiset söivät yli 2 miljoonaa kiloa brasilialaista naudanlihaa.

Tuotannonkasvu on ongelma erityisesti Amazonin ainutlaatuisella sademetsäalueella, jonne karjatalous pääosin Brasiliassa keskittyy. Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 70 % on laidunmaana ja loput pitkälti karjalle kasvatettavan rehun viljelymaana. Amazonin sademetsien tuho on kohtalokasta luonnon monimuotoisuudelle. Monia kasvi- ja eläinlajeja, kuten oravasaimireja (kuvassa alhaalla) uhkaa laidunmaiden leviäminen.

Sademetsien tuhoutuminen ja ilmastonmuutos

Sademetsien tuhoaminen kiihdyttää myös ilmastonmuutosta, sillä metsien häviämisen myötä ilmakehään vapautuu valtavasti hiilidioksidia, ja karjankasvatuksesta vapautuu metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Karjankasvatuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat maailmanlaajuisesti liikennettäkin suuremmat. Myös lihan kuljetus pahentaa ilmastonmuutosta, sillä Amazonin sademetsistä suomalaiseen ruokapöytään on matkaa 10 000 kilometriä.

Valitsemalla kesäherkuksi suomalaista naudanlihaa suomalainen kesägrillaajakin voi siis torjua sademetsien häviämistä ja ilmastonmuutosta. Myös kasvikset ovat kesägrilliin hyvä vaihtoehto tai lisä, sillä niiden tuotanto kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin lihantuotanto.

Amazonin sademetsäalueen lihantuotannon paikalliset ja maailmanlaajuiset vaikutukset ympäristöön ovat niin merkittävät, että tehokkaita toimia tarvitaan. Samalla kun karjan laidunmaiksi raivataan sademetsistä yhä uusia alueita, monet jo raivatut alueet ovat hukkakäytössä. Tuhottujen sademetsäalueiden kunnollinen hyödyntäminen hidastaisi olennaisesti uusien alueiden hävittämistä. Lisäksi nykyiset kestämättömät tuotantotavat tulisi korvata kehittyneimmillä tavoilla. Tärkeää olisi myös saada lisää sademetsäalueita suojelun piiriin.

Lue lisää sademetsistä internetissä. Sieltä löydät myös grillausreseptit keittiömestari Markus Maulavirralta, joka on WWF:n Luonnon Lähettiläs.

Tue WWF:n työtä liittymällä sademetsän kummiksi.

Teksti: WWF
Kuvat:  WWF-Canon / Martin Harvey

X