Koti ja sisustus

Eri ammattien tietotekniset vaatimukset

Teksti: Anna.fi

Harvassa ammatissa pärjää enää ilman minkäänlaista tietotekniikan käyttötaitoa. Tämänhän me kaikki tiedämme, mutta millaista tietotekniikkaa eri alojen ammattilaiset työssään tarvitsevat? Millaisia ohjelmia graafikko tai tiedottaja käyttävät, entä miten lääkäri tai opettaja hyödyntävät tietotekniikkaa? Ja voiko eri ohjelmia oppia käyttämään omatoimisesti?

Ellit esitti myyntikoordinaattorille, lehden toimitussihteerille, radiotoimittajalle, tiedottajalle, graafikolle, juristille, sairaalalääkärille ja peruskoulunopettajalle seuraavat kysymykset:

1. Mitkä ovat pääasialliset työtehtäväsi?
2. Miten paljon ja millaisiin asioihin käytät tietotekniikkaa työssäsi?
3. Miten olet oppinut tietotekniset taitosi?

Myyntikoordinaattori

1. Työtehtäviäni ovat tilausten käsittely, ennusteiden tekeminen asiakkaan tai edustajan antamien tietojen pohjalta järjestelmään, tarjousten antaminen ja avustaminen isommissa tarjousvalmisteluissa, pankkitakuiden hoitaminen, erilaiset järjestelyt vieraiden varalle (hotellit, kuljetukset, pöytävaraukset ravintoloihin).
2. Pääasiassa käytän Microsoft Outlook -sähköpostia, Explorer-verkkoselainta ja taulukko-ohjelma Exceliä. Tilausten ja toiminnan ohjausta varten yrityksellä on käytössä oma ohjelmansa (MFG-Pro), ja lisäksi käytän tekstinkäsittelyyn satunnaisesti MS Wordia.
3. Olen oppinut käyttämään tietotekniikkaa tradenomiopintojen ja työn ohessa sekä omatoimisesti harjoittelemalla.

Lehden toimitussihteeri

1. Työhöni kuuluu toimituksellisen työn koordinointia, juttujen editointia ja kirjoittamista, asiakassuhteiden hoitoa.
2. Käytän konetta koko ajan kirjoittamiseen, sähköpostiin, tiedon etsintään: käytössä ovat MAC OS X World, Outlook, Safari-selain (MACin oma). Lisäksi käytän hiukan taitto-ohjelma Indesignia (kuvatekstien kirjoittaminen suoraan taittoon, korjauksia tekstiin, otsikot…). Kuvat avaan ja tarkistan koon Photoshopissa (kuvankäsittelyohjelma).
3. Kävin yliopistossa atk-peruskurssin, mutta enimmäkseen olen oppinut tekemällä, käytännössä.

Radiotoimittaja

1. Työtehtäviäni ovat toimittaminen, juontaminen ja lähetystekniikasta huolehtiminen ohjelman aikana. Nykyään radiotyössä juontaja hoitaa myös lähetystekniikan eli äänitarkkailijoita ei studioista lähettävissä ohjelmassa enää juurikaan käytetä, esim. live-lähetykset studion ulkopuolelta ovatkin jo eri asia. Äänitarkkailijat kuitenkin pelastavat juontajat pulasta, jos tekniikka pettää lähetyksessä.
2. Käytössä ovat sähköposti, internet-selain, tekstinkäsittelyohjelma, ääneneditointiohjelmat sekä lähetyksen aikana lähetystekniset vempaimet. Nykyisin lähes kaikki musiikki ja toimitetut jutut ajetaan ulos tietokoneen kautta. Ohjelmien taustatyössä netti on tietoteknisistä härveleistä ykkönen. Netti ja posti ovat yleisesti radiotyössä mukana myös lähetysten aikana.
3. Työnantaja on järjestänyt muutamia koulutuksia, mutta pääasiassa olen itseoppinut.

Tiedottaja

1. Tehtäviäni ovat viestinnän koordinointi ja tukeminen globaalisti yrityksen sisällä (sisäiset, koko liiketoimintaa ja kaikkia työntekijöitä tukevat ’toimitilapalvelut’). Tukipalveluitamme tuottaa suuri joukko kumppaneita, ja autan myös kumppaneitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluidensa viestintää työntekijöillemme. Vähemmässä määrin työtehtäviini kuuluu myös ulkoisen viestinnän tukeminen (ulkoisen esitysmateriaalin tuottaminen ja lehdistökontaktien koordinointi).
2. Käytän tietotekniikkaa jatkuvasti, sillä globaalissa yrityksessä paikkaan sidotut viestintäkanavat (mm. perinteiset ilmoitustaulut tai tiedotustilaisuudet) eivät usein tue viestinnän tarpeita, kun viestit täytyy jakaa samanaikaisesti ja maailmanlaajuisesti. Viestintätapoihin ja -kulttuuriin tietysti vaikuttaa myös se, että käytännössä kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja pääsy intranetiin.
Tiedotuskanavia ja työkaluja ovat mm. intranet (Lotus Notes -pohjainen työkalu sisällöntuotantoon), sähköiset newsletterit (myös erilaisia intranet-sovelluksia ja Notes -työkaluja), sähköposti ja tietysti normaalit MS Office -ohjelmat sekä kuvankäsittelyohjelmat (Paint Shop Pro ja PhotoShop).
Oman ajankäytön hallintaan ja yhteydenpitoon kollegoihin käytän sähköpostia, sähköistä kalenteria, kommumikaattoria. Konferenssipuhelut ja NetMeeting ovat tapoja pitää virtuaalisia palavereita ’on line’ eri paikoissa (myös eri mantereilla) olevien kollegoiden kanssa. Konferenssipuhelua hyödynnetään puheen välitykseen ja NetMeeting -ohjelmaa tiedostojen jakoon, että kaikki voivat seurata samaa powerpoint-esitystä. Kannettava kulkee mukana työpisteestä palavereihin, kotiin jne.
3. Atk-perustaidot olen saanut kauppakorkeassa opiskellessa, lisää olen oppinut työn ohella ja erilaisilla kursseilla.

Graafikko

1. Suunnittelen työkseni verkko- ja printtigrafiikkaa sekä flash-animaatioita.
2. Teen lähes kaikki työvaiheet koneella. Konetta käytän mm. kuvankäsittelyyn (Photoshop), taittoon (Indesign), kuvitukseen (Freehand, Illustrator) ja animointiin (Flash, Image ready). Tiedonhakuun käytän Explorer- tai Safari-selainta.
3. Perusteet ja pohjat tietotekniikkaan sain koulussa, kun opiskelin neljä vuotta ammattikorkeakoulussa. Ammattitaito on tullut itse työssä.

Juristi

1. Työtehtäviäni ovat erityyppiset liikejuridiikkaan liittyvät toimeksiannot (sisältää sopimuksien laatimista, neuvotteluja yms.).
2.Tietotekniikkaa käytetään koko ajan kaikkeen mahdolliseen: käytössä ovat sähköposti., tekstinkäsittely- sekä dokumentinhallintajärjestelmät ja internet-selaimet.
3. Olen oppinut käyttämään tietokonetta lähinnä kantapään kautta yliopistolla opiskelleessani ja eri työpaikoissa.

Sairaalalääkäri

1. Työni koostuu vuodeosaston potilaiden tutkimisesta ja hoidosta.
2. Päivässä tietokoneen ääressä menee ehkä kaksi tuntia näissä työtehtävissä. Sanelen sairaskertomukset ja osastosihteeri kirjoittaa ne sähköiseen muotoon. Terveyskeskuksessa päivystäessäni (ajoittain) käytän EFFICA-nimistä potilaskertomusjärjestelmää. Täällä sairaalassa teen lähetteet röntgeniin GINK6.1 -nimisellä ohjelmalla, haen tietoa ja sairausluokituksia Explorerin avulla Duodecimin ylläpitämiltä verkkosivuilta. Tieteellisiä julkaisuja kirjoitan ajoittain, jolloin käytän tavallisia tekstinkäsittelyohjelmia ja joskus harvoin SAS tilasto-ohjelmaa.
3. Siperia on opettanut ja hiukan myös vanhemmat kollegat ongelmatilanteissa. SAS:ia varten kävin kurssin.

Peruskoulun opettaja

Toimin yläasteella aineen opettajana.
2. Etsin oppitunneille materiaalia internetistä ja kirjoitan mm. kokeet ja monisteetn tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytössä on myös sähköposti; opetusviraston posti on
usein myös sähköistä. Myös oppilaiden arviointi tapahtuu tietokoneella. Tietotekniikkaa voisi hyödyntää opetuksessa enemmänkin, jos opetustilat ja taidot antaisivat mahdollisuuden.
3. Kaupungin omaa koulutusta on ollut jonkin verran, lopputaidot ovat tulleet kantapään kautta – koulutusta tarvittaisiin paljon lisää!

Teksti: Jenni Saarilahti / A4 Media Oy
Kuva: A4 Media Oy / PF / Kristiina Kuisma

X