Koti ja sisustus

Jäseneksi ammattiliittoon tai työttömyyskassaan?

17.5.2001 Teksti: Anna.fi

Moni opintojen jälkeen työelämään siirtynyt tulee pohtineeksi, miksi kannattaisi kuulua johonkin ammattiliittoon tai työttömyyskassaan ja miten oma liitto tai kassa tulisi valita. Erilaisia ammattiliittoja ja -yhdistyksiä on tarjolla lukuisia ja jäseneduissa voi olla suuriakin eroja.

Ammattiliitot ajavat jäsentensä etuja

AY-liike syntyi Suomessa teollistumisen alkuvaiheessa 1800-luvun puolessavälissä. Tiedottaja Merja Jokinen Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä, TYJ:stä kertoo, että nykyään noin 80% kaikista palkansaajista kuuluu johonkin ammattiliittoon. Työttömyyskassojen jäsenistä taas noin 90%:a kuuluu myös liittoon. Suurimpia työntekijöiden liittoja ovat SAK, AKAVA ja STTK, joihin kuhunkin kuuluu kymmeniä jäsenjärjestöjä.

Ammattiliittojen ja -yhdistysten tärkein tehtävä on ajaa jäsentensä etuja työmarkkinoilla. Esimerkiksi työaika-, työeläke- ja työsopimuslaki, vuosilomamääräykset ja luottamusmiesoikeudet ovat ammattiyhdistysten aikaansaamia.

Ammattiliitto pyrkii neuvottelemaan työnantajapuolen kanssa alalle mahdollisimman hyvät työehdot ja palkat. Ammattiliiton jäsenyyteen sisältyy myös työttömyyskassan jäsenyys. Liitoista saa tietoa työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä – oikeuksistasi ja työsuhdetta koskevista määräyksistä. Usein jäsenyyteen sisältyy myös muita etuja, kuten lomamökkitoimintaa tai erilaisia alennuksia.

Miten sitten valita oikea liitto?

Ensiksi kannattaa miettiä, kuinka tärkeänä ammattiliiton roolin etujenvalvojana omalla alallaan näkee. Voit myös liittyä pelkästään työttömyyskassaan tai johonkin alasi liittoon, joka ei ole varsinainen ammattiyhdistys.

Ammattiliitto kannattaa valita niin, että se ajaa juuri sinun etujasi. Selvitä, mitkä ovat oman alasi ammattiliittoja ja vertaile niiden toimintaa, etuja ja jäsenmaksuja.

”Liityin ammattiliittoon, koska minusta työttömyysturva on järkevä hankkia”, kertoo 32-vuotias toimittaja Sanna. Hän liittyi Suomen Journalistiliittoon, koska liitto edustaa omaa alaa ja tarjoaa myös hyviä etuja.

Ammattiliiton tarjoamat edut kannattaa selvittää sekä laskea, kuinka suuri vuosittainen jäsenmaksu tulisi olemaan. Joidenkin ammattiliittojen jäsenkorteilla saat alennuksia esimerkiksi näyttelyistä, matkoista, bensasta tai auton vuokrauksesta. Myös erilaisia vakuutuksia saattaa kuulua osana jäsenyyteen. Lisäksi lähes kaikilla liitoilla on oma lehti, jossa tiedotetaan liiton toiminnasta ja kerrotaan alan tapahtumista ja näkymistä.

Liittojen jäsenmaksut vaihtelevat noin 0.80%:sta 1.40%:iin palkastasi. Joissakin liitoissa kuukausittaiselle maksulle on kuitenkin yläraja. Tämän lisäksi liitto veloittaa työttömyyskassamaksun, jotka vaihtelevat 0.10:stä 0.70 %:iin palkastasi.

Kaikki liitot eivät aja työsuhde-etuja

Kaikki liitot eivät ole ammattiyhdistyksiä. Ne eivät neuvottele työsuhde-eduista tai palkoista työnantajaosapuolen kanssa. Tällaisilla liitoilla on yleensä pienemmät jäsenmaksut ja niihin voitkin liittyä, jos katsot niiden tarjoamat edut hyödyllisiksi. Lisäksi kannattaa kuulua johonkin työttömyyskassaan.

Ari, 35-vuotias yrittäjä, kuuluu sekä Televisio- ja radioselostajien liittoon, Tietotekniikan liittoon että Suomen yrittäjiin. Lisäksi Ari on Yrittäjien työttömyyskassan jäsen. Ari kertoo, että Televisio- ja radiotoimittajien liiton jäsenyys on lähinnä jäänyt aiemman työn vuoksi. Hän ei ole eronnut, koska haluaa säilyttää liiton tarjoamat matkustusedut. Tietotekniikan liittoon Ari kuuluu lähinnä sieltä saatavien lehtien takia. ”Kummatkaan liitot eivät ole ammattiyhdistyksiä ja jäsenmaksukin on pieni”, Ari kertoo.

”Suomen yrittäjät toimii eräänlaisena yrittäjien yhteisönä. Sieltä saa myös kontakteja muihin yrittäjiin ja vaikkapa lainopillista neuvontaa”, perustelee Ari jäsenyyttään.

Työttömyyskassasta saa hyvän työttömyysturvan

Työttömyyskassan jäsenyydellä turvaat itsellesi mahdollisen työttömyyden sattuessa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan. Jos kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan.

Ansiopäivärahan saadaksesi sinun tulee olla kassan jäsen vähintään kymmenen kuukautta ja täyttää vakuutettuna työssäoloehto. Mikäli vaihdat liittoa tai kassaa, tulee vaihdon tapahtua kuukauden sisällä, muuten sovelletaan taas kymmenen kuukauden karenssiaikaa.

Merja Jokisen mukaan työttömyyskassan jäsenyyteen kuuluu myös tarvittaessa mahdollisuus anoa koulutustukea tai -päivärahaa sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaalle jäätäessä. ”Työttömyyskassojen jäsenmaksut vaihtelevat 180 – 500 markkaan vuodessa. Keskimääräisesti maksu on noin 400 markkaa vuodessa”, Jokinen kertoo.

Else Turunen / A4 Media Oy, Helsinki

Kuva: A4 Media Oy / Nelson Souto

Lähteet:

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön, SAK:n kotisivut.

Kansaneläkelaitoksen kotisivut.