Koti ja sisustus

Merikotkan menestystarina

Teksti: Anna.fi

Merikotkien suojelu edustaa yhtä onnistuneimmista luonnonsuojelun menestystarinoista. 1970-luvun puolivälissä kohdattiin merikotkien lisääntymisen synkimmät ajat, jolloin ainoatakaan merikotkanpoikasta ei kuoriutunut Suomen rannikoilla. Tämän vuoden laskentojen mukaan uusia poikasia kuoriutui 245, mikä on jonkin verran vähemmän kuin vuoden 2005 ennätystulos 252.

Kuva: Pertti Saurola

Syynä merikotkien (Haliaeetus albicilla) lisääntymisen epäonnistumiseen olivat ympäristömyrkyt DDT ja PCB – niiden vaikutuksesta kotkanmunien kuori oli niin ohut, että hautovan emolinnun paino rikkoi munien kuoret. Tämän lisäksi lisääntymistä oli vaikeuttanut lintujen salametsästys ja häirintä.

Merikotka on valtioneuvoston päätöksellä erityistä suojelua vaativa laji, jonka tappaminen on luonnonsuojelurikos ja josta joutuu maksamaan tuhansia euroja vahingonkorvausta. Jo pesinnän häirintä on rangaistavaa.

Kuva: Ismo NuujaTalviruokinta pelasti merikotkat

WWF perusti vuonna 1973 merikotkatyöryhmän, jonka työn tuloksena merikotkien poikastuotto kääntyi jälleen nousuun. Suurimman Suomessa pesivän lintulajin pelasti lähinnä talviruokinta.

Yli 20 vuoden ajan WWF:n merikotkatyöryhmän sitkeät vapaaehtoiset ovat raahanneet luodoille ja rannikon kallioille lihaa merikotkien ruuaksi. Liha on ollut kotkalle puhtaampaa ruokaa kuin ne kalat ja vesilinnut, joita ne itse pyydystävät Itämereltä. Suuria ympäristömyrkkymääriä ei enää keräänny jopa 40-vuotiaaksi elävän linnun rasvakudoksiin.

Koska poikasia kuoriutuu jo tyydyttävä määrä, talviruokintaa aiotaan vähentää, mutta sitä ei kuitenkaan lopeteta kokonaan. Talviruokinta pitää lintuja Ruotsin ja Suomen rannikoilla, missä ne ovat rauhoitettuja. Suuri osa saattaisi lähteä vaaralliselle muuttomatkalle Itä-Eurooppaan, jos ruokinta lopetettaisiin. Esimerkiksi Romaniassa ja Ukrainassa on edelleen petovihaa. Itämeren rannikkovaltioiden pesimäkanta on yli 1500 merikotkaparia.

Ilahduttavat pesintätulokset

Tällä hetkellä Suomessa elää noin 1000 merikotkayksilöä. Onnistuneen pesinnän tuloksena vuonna 2005 kuoriutui ennätyksellisesti 252 poikasta. Tänä vuonna poikasia kuoriutui 245. Poikastuotto on parantunut huomattavasti etenkin viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden aikana. Koko Itämeren alueella pesii yli 1 500 merikotkaparia.

Parantuneisiin pesintätuloksiin on vaikuttanut myös PCB:n ja DDT:n käytön kieltäminen Itämerellä sekä pesimisalueiden rauhoittaminen. Muun muassa WWF on hankkinut merikotkalle suojelualueita, ja EU:n LIFE-rahasto on tukenut pesimäpaikkojen suojelua.

Vaikka merikotkien tulevaisuus näyttääkin valoisalta, niiden kanta vaatii jatkuvaa silmälläpitoa. Merikotkan elinmahdollisuuksia haittaavat edelleen esimerkiksi metsätalous ja pesimäalueiden virkistyskäyttö; merikotka on suuresta koostaan huolimatta arka lintu.

Auta merikotkia ja anna lahjoitus! Tuellasi WWF voi pelastaa Itämeren lajit.

Teksti: WWF
Kuva: Ismo Nuuja ja Pertti Saurola

X