Kotivakuutusta hankkiessa on hyvä pohtia, mitä kotivakuutus korvaa. 
Kotivakuutus tuo turvaa kodille ja omaisuudelle.  Kuva: iStock 
Koti ja sisustus

Mitä kotivakuutus korvaa? Asiantuntija kertoo, mitä asioita vakuutusta ottaessa tulisi ottaa huomioon

Kuinka asumismuoto vaikuttaa kotivakuutukseen? Vaikuttaako kotivakuutus asuntolainan saamiseen? Mitä kotivakuutus korvaa? Ota ainakin nämä asiat huomioon, kun hankit kotivakuutusta.
Teksti: Roosa Roivainen  Kuvat: iStock

Vesivahinko. Murto. Tulipalo. Yllättäviä kodin vahinkoja on vaikea ennakoida, mutta onneksi on kotivakuutus – kunhan se on asianmukaisesti valittu.

Mutta millaisia asioita kuluttajan olisi hyvä tietää kotivakuutuksesta ennen sopimuksen kirjoittamista? Kysyimme asiaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n vakuutusasiantuntija Hanna Salolta.

Mitä kotivakuutus korvaa?

Kotivakuutus on Salon mukaan rakennuksen tai irtaimiston omaisuusvakuutus, joka korvaa erilaisia omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Kotivakuutuksesta voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun vakuutetaan taloyhtiössä asuvan omaa irtaimistoa eli asukkaan tavaroita. Omakotitalon tai kesämökin kohdalla kotivakuutus kattaa usein myös itse rakennuksen.

– Kotivakuutukset vaihtelevat laajuuksiltaan: vakuutukset tarjoavat suppeampaa sekä laajempaa turvaa. Vakuutusyhtiöillä on muun muassa kiinteitä paketteja, joista voidaan valita, onko vakuutus laaja, perus- vai suppeatasoinen.

Kotivakuutuksen vakuutusehdoissa määritellään, minkä omaisuuden vakuutus kattaa sekä sen, mitä kotivakuutus korvaa vahingon sattuessa. Kaikkein suppeimmat kotivakuutukset korvaavat vain palovahinkoja ja myrskyvakuutuksia. Niitä kutsutaan Salon mukaan palovakuutuksiksi.

Kaikkein laajimmat kotivakuutukset korvaavat puolestaan kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot.

– Pääpiirteissään eri vakuutusyhtiöidenkin vakuutukset kattavat samanlaisia asioita: palo- ja vuotovahinkoja, luonnonilmiövahinkoja, murto- sekä varkausvahinkoja ja erilaisia rikkoutumisvahinkoja, Salo luettelee.

Mitä kotivakuutus korvaa omistusasunnossa? Muista tarkistaa kiinteiden sisustusten turva

Vakuutusta ottavalle voi tulla yllätyksenä, että myös asumismuoto vaikuttaa siihen, mitä kotivakuutuksessa tulisi ottaa huomioon.

Vuokralla asuvan henkilön ei tarvitse yleensä huolehtia kuin oman irtaimistonsa vakuuttamisesta. Sen sijaan omistusasunnossa asuvan olisi hyvä tarkistaa, että irtaimiston lisäksi asunnon kiinteät sisustukset on turvattu.

– Kiinteillä sisustuksilla tarkoitetaan esimerkiksi lattia-, seinä- ja kattopinnoitteita sekä kiinteitä kaapistoja.

Usein taloyhtiö turvaa kiinteistövakuutuksella talon rakenteet. Pienemmässä taloyhtiössä asukkaan on kuitenkin suositeltavaa selvittää, miten vakuutusasiat on omassa taloyhtiössä sovittu.

– Vaikka taloyhtiö olisi asunto-osakeyhtiömuotoinen, taloyhtiöjärjestyksessä on voitu sopia, että kukin vakuuttaa omat rakenteensa itse. Esimerkkinä voivat olla paritalot tai pienet rivitalot, Salo sanoo.

Kiinteän sisustuksen ja rakenteiden lisäksi Salo huomauttaa, että kotivakuutuksessa on tärkeää olla mukana sekä vastuu- että oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, joka antaa turvaa tilanteessa, jossa vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta toiselle henkilölle tai taholle.

Oikeusturvavakuutus korvaa puolestaan riita-, rikos- ja hakemusasioissa asianajo- sekä oikeudenkäyntikustannuksia.

Omistusasunnossa asuvien olisi hyvä tarkistaa, mitä kotivakuutus korvaa: kuuluvatko asunnon kiinteät sisustukset esimerkiksi vakuutuksen piiriin?

Omistusasunnossa asuvan olisi hyvä tarkistaa, että irtaimiston lisäksi asunnon kiinteät sisustukset on turvattu.

Millainen vakuutus tuo turvaa sijoitusasunnolle?

Henkilökohtaisen kodin lisäksi asunnot voivat toimia sijoituskohteina. Niitä varten vakuutusyhtiöt tarjoavat sijoitusasunnon omistajille suunnattuja kotivakuutuspaketteja.

– Sijoitusasunnon omistava voi vakuuttaa tällaisella kotivakuutuksella asuntonsa kiinteitä sisustuksia. Vakuutuksissa voi olla myös laajemmat ehdot oikeusturvavakuutukseen liittyen kuin mitä tavallisissa kotivakuutuksissa on.

Salon mukaan sijoitusasuntoihin kohdistuvat vakuutukset ovat hyvä lisäturva esimerkiksi vuokranantajalle.

– Jos yksityishenkilö omistaa yhden tai kaksi sijoitusasuntoa, on tällaista vakuutusta hyvä harkita.

Miten kotivakuutus vaikuttaa asuntolainan saamiseen?

Jos talo toimii asuntolainan vakuutena, voi pankki edellyttää, että omakotitalolta löytyy vähintään palovakuutus.

Asunto-osaketta hankkiessa asuntolaina ei vaikuta vakuutusasioihin.

Mitä muuta kotivakuutusta hankkiessa pitää ottaa huomioon?

Mieti asiaa siltä kantilta, kuinka laajasti haluat turvata oman kotisi ja omaisuutesi.

– On hyvä pohtia, haluaako vakuuttaa talon ja irtaimiston isompien vahinkojen vai pelkästään palo- ja vuotovahinkojen varalta. Ja haluaako esimerkiksi kattavan vakuutusturvan, johon sisältyy myös teknisten laitteiden, kuten puhelimen, tablettien ja television, rikkoutuminen.

Parhaiten erilaisiin vakuutuksiin voi perehtyä eri vakuutusyhtiöiden oppaiden avulla.

– Oppaisiin tutustumalla saa yleiskäsityksen siitä, mitä kotivakuutus korvaa ja mitä eri turvatasot tarkoittavat.

Kotivakuutus on suomalaisten yleisin vakuutus

Finanssiala ry:n vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa kysyttiin tuhannelta 18-79 -vuotiaalta mannersuomalaiselta, millaisia vapaaehtoisia vakuutuksia heillä on.

Vastaajista 93 % kertoi turvanneensa kotinsa ja omaisuutensa kotivakuutuksella. Kotivakuutus onkin yleisin suomalaisten ottama vapaaehtoinen vakuutus.

Lue myös: Tulipalossa perheensä kodin menettänyt Raija: ”Tuntuu kuin osa minusta olisi kadonnut kokonaan”

X