Koti ja sisustus

Mitä mieltä kansanedustajasi on ympäristöasioista?

Teksti: Anna.fi

Maaliskuun vaaleissa voit vaikuttaa myös ympäristön tilaan. Ota selvää, mitä mieltä edustajaehdokkaasi ovat ympäristökysymyksistä. WWF:n mukaan ensi vaalikaudella erityisen tärkeää on ilmastonmuutoksen hidastaminen, Itämeren ja metsien suojelu sekä ekologinen verouudistus.

Mitä mieltä kansanedustajasi on ympäristöasioista?

Maaliskuun eduskuntavaaleissa valittavilla uusilla kansanedustajilla ja vaalien jälkeen muodostettavalla hallituksella on edessään mittava urakka. Ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset ovat viimeistään tänä talvena konkretisoituneet kaikille. Myös Suomen metsät ja Itämeri tarvitsevat suojelua. Ekologinen verouudistus taas tukisi todellista kestävää kehitystä. Urakka on iso, muttei kenties niin työläs kuin luulisi: luonnonsuojelussa eri teemat menevät usein limittäin. Ilmastonmuutosta hidastavat päätökset voivat samalla vähentää esimerkiksi Itämeren rehevöitymistä.

Kiinnitä huomiota kansanedustajaehdokkaiden ympäristömielipiteisiin, joita he esittelevät vaalikoneissa, kotisivuillaan ja vaalitilaisuuksissa. Vanhojen kansanedustajien toimista löytyy paljon tietoa myös eduskunnan nettisivuilta. Voit myös lähettää meiliä tai vaikka postikortin ehdokkaallesi. Juuri nyt on oikea hetki vaikuttaa!

Mitä seuraavan eduskunnan tulisi tehdä?

WWF toivoo, että seuraava hallitus ottaisi seuraavat merkittävät kokonaisuudet ohjelmaansa: ilmastonmuutoksen hidastaminen, Itämeren suojelu, metsäluonnon hyvinvointi ja ekologinen verouudistus.

Ilmastonmuutos ja energia: Suomalaisen energiapolitiikan on otettava huomioon ilmastonmuutoksen hidastaminen. Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Kestävin keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on parantaa energian käytön tehokkuutta sekä lisätä kotimaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Suomessa voidaan vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuudella ja uusiutuvalla energialla vähentää ja tuottaa sähköä määrä, joka vastaa 2,7 kertaa nyt rakennettavan ydinvoimalan tuotantoa. Näin Suomi vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 % vuoden 1990 tasosta.

Itämeren suojelu: Valtioneuvosto teki keväällä 2002 periaatepäätöksen pitkäjänteisestä Suomen Itämeren suojeluohjelmasta. Seuraavan eduskunnan ja hallituksen tulee tehostaa rehevöitymisen hidastamistoimia ja Itämeren luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Metsäluonnon hyvinvointi: Metsäpolitiikassamme keskeisimpiä seuraavan hallituskauden tehtäviä ovat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) jatkotoimien ja rahoituksen turvaaminen, puuperäisen kestävästi tuotetun bioenergian käytön edistäminen ja tuontipuun laillisen alkuperän turvaavan EU:n lainsäädännön säätäminen.

Ekologinen verouudistus: Nykyisen hallitusohjelman mukaan hallituksen oli määrä toteuttaa ekologinen verouudistus. Uudistus jäi tekemättä, mutta asia pitäisi sisällyttää myös seuraavaan hallitusohjelmaan. Veropolitiikan pitäisi kannustaa kansalaisia, yrityksiä ja julkisyhteisöjä ympäristön kannalta kestävämpiin valintoihin, samalla kun ympäristön kannalta vastuuttomien toimijoiden verotusta kiristetään.

Lue lisää WWF:n vaalitavoitteista.

Teksti: WWF

X