Koti ja sisustus

Sarita teki opinnäytetyönsä Ellien Säästöpossu-keskustelusta

21.3.2001 Teksti: Anna.fi

Saarijärveläinen Sarita Jylhä, (s. 1965), on tuore restonomi. Hän aloitti vuonna 1997 opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja valmistui tänä keväänä kuluttajapalveluiden restonomiksi.
”Kuluttajapalveluopintojen tavoitteena on asiantuntemus erilaisten kuluttajapalvelujen suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä. Opiskelijat perehtyvät kotitalouksien ja perheiden toimintaedellytyksiin ja asemaan. Opintoihin kuuluu myös kuluttajaviestintää eli neuvontaan, tiedotukseen ja asiakaspalveluun liittyviä opintoja”, Sarita kertoo koulutuksestaan.

Tutkimuskohteena Säästöpossu-keskusteluryhmä

Saritan opinnäytetyön aihe on Ellien kävijöille hyvin tuttu: Ellien Säästöpossu-keskusteluryhmä. Aihe löytyi lähes sattumalta. ”Kodin talous ja talousneuvonta alkoivat kiinnostaa opintojen edetessä ja halusin opinnäytetyöni liittyvän niihin. Löysin Säästöpossu-ryhmän käydessäni Elleissä keväällä 1999 ja aloin kiinnostuneena lukea viestejä. Tutkielman idea kypsyi vähitellen, ja syksyllä 1999 sain luvan käyttää Säästöpossun keskusteluja tutkimusmateriaalina.”

Tutkimusaineisto muodostui 240 Säästöpossun viestistä (118 nimimerkkiä), jotka tallennettiin 1.12.1999 – 28.2.2000 välisenä aikana. Ryhmässä oli ilmoitus aineiston keruusta, mutta Sarita ei saanut tutkimuksestaan suoraa palautetta.

”Tutkimusongelma kiteytyi tutustuessani aineistoon ja etsiessäni sopivaa viitekehystä. Halusin kuvailla ja selvittää, millä tavoin Säästöpossussa käsitellään kodin taloutta ja sen toimintaa. Lisäksi halusin arvioida Internetin käyttökelpoisuutta talousneuvonnan välineenä”, Sarita kertoo.

Pitkiä viestejä ja avointa vuorovaikutusta

Sarita analysoi Säästöpossun keskusteluja sekä määrällisesti että laadullisesti. Hän havaitsi, että ryhmässä oli muutama aktiivinen vakiokirjoittaja, jotka kirjoittivat suuren osan viesteistä. Yksi keskustelu kesti keskimäärin 9,8 päivää. ”Suosituimpia puheenaiheita olivat opiskelijoiden taloudellinen asema, työttömyys- ja opintotuet sekä kotitalouden talousmenojen seuranta. Viestien pituus yllätti: lyhyitä ja sähkösanomatyylisiä viestejä oli hyvin vähän”, Sarita esittelee tutkimustuloksiaan.

”Keskusteluihin osallistuneet naiset ja muutamat miehet suhtautuivat myönteisesti kodin talouden järkevään ja suunnitelmalliseen hoitoon. Menojen kirjanpito tai talousarvion laatiminen eivät kuitenkaan olleet arkipäivää kovinkaan monelle keskustelijalle. Talouteen liittyvien päätösten teko kotitaloudessa oli tasa-arvoista, tosin käytännön asiat olivat usein naisten vastuulla.”

Säästöpossun vuorovaikutuksellisuus ja ystävällisyys yllättivät Saritan. ”Keskusteluissa oli pääosin myönteinen ja empaattinen ilmapiiri. Keskusteluihin osallistuneet naiset vaikuttivat sosiaalisilta ja fiksuilta, ja nimimerkillä oli helpompi kertoa vaikeistakin asioista. Useimmat kysyjät saivat selvästi vilpittömällä auttamismielellä annettuja vastauksia. Kannustaminen ja toisten tukeminen tulivat esille varsinkin kirjanpitoon liittyvissä keskusteluissa. Mielenkiintoista oli sekin, että keskusteluryhmässä taustoiltaan aivan erilaiset ihmiset kohtasivat tasavertaisina.”

Saritaa kiehtoi myös se, että tutkimusaineisto oli uutta ja erilaista. ”En ole ainakaan vielä törmännyt vastaavaan keskusteluryhmään. Tutkimus kuitenkin osoitti, että talouden hallintaan tarvittaisiin entistä enemmän tukea ja neuvontaa. Sitä voitaisiin tarjota esimerkiksi Internetin kautta.”

Tulevaisuuden suunnitelmissa töitä tai jatko-opintoja

Ennen restonomin opintoja Sarita työskenteli 10 vuotta hotelli- ja ravintola-alalla. Hän valmistui 1980-luvulla hotellivirkailijaksi. ”Kolmikymppisenä innostuin sitten jälleen opiskelemaan ja hakemaan uusia virikkeitä. Johtuneeko iästä, että valitsin alan, joka liittyy hyvin arkisiin ja jokapäiväisiin asioihin, enkä jatkanut matkailu- tai ravitsemisalan opintoja”, Sarita pohtii.

Sarita käyttää Internetiä lähes päivittäin. Elleissä hän käy noin kerran viikossa, ja suosikkeja ovat Säästöpossun lisäksi myös Kahvitunnilla- ja Viherpeukalot -ryhmät. Nykyään Saritaa kiinnostavat kuitenkin eniten netin rekrytointipalvelut.

”Toivoisin, että löytäisin täältä Keski-Suomesta mielenkiintoisen työn, jossa voisin ainakin jollakin tavalla hyödyntää nykyisiä opintojani. Eräs tulevaisuuden vaihtoehto on sekin, että jatkan vielä opiskelua Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Jyväskylässä”, Sarita valottaa tulevaisuuttaan.

Säästöpossu-opinnäytetyö luo varmasti hyvän pohjan työnhaulle: Sarita sai työstään 5 eli parhaan mahdollisen arvonsanan. Onnea uudelle restonomille!

Jenni Saarilahti / A4 Media Oy, Helsinki

Kuva: A4 Media Oy

Lähde:
Jylhä, Sarita: Kodin talous keskusteluaiheena Internetissä. Verkosta vertaistukea, netistä neuvontaa? Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, 2001

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *