Koti ja sisustus

Työnhakija – varaudu psykologisiin testeihin

20.2.2001 Teksti: Anna.fi

Oletko hakemassa töitä? Mikäli vastaat kyllä, saatat pian löytää itsesi hahmottamasta kuvioita tai kertomassa lapsuudestasi. Psykologiset testit ovat yleistyneet ja työnhakijan onkin hyvä varautua tilanteeseen.
Monissa suurissa yhtiöissä testit ovat jo arkea. Finnairin rekrytointiosaston Seija Ilmoniemen mukaan psykologisten testien käyttö on selvästi lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Jotkin ammattiryhmät, kuten lentäjät, lentoemännät tai puhelinpalvelun työntekijät yhtiö testaa automaattisesti.

Mitä psykologiset testit ovat?

Psykologien Kustannus Oy tuo maahan yrityksissä käytettäviä testejä. Toimitusjohtaja Pekka Heiskari kertoo, että psykologiset testit ovat vain osa yrityksille tehtäviä henkilöarviointeja. Psykologien viralliset henkilöarvioinnit käsittävät mahdollisten testien lisäksi hakijan taustatietojen kartoittamisen, haastatteluosion sekä haettuun toimeen liittyvän työharjoituksen. Itse testien osuus on yleensä pieni.

Eri asia ovat yksityiset konsultit, jotka myös ovat yleistyneet alalla. Heillä ei välttämättä ole psykologin koulutusta tai ammattitaitoa. Heiskarin mukaan jotkut näistä konsulteista käyttävät samantyyppisiä tutkimuskokonaisuuksia kuin ammattipsykologitkin. Toiset taas saattavat toimia yksittäisten testien varassa, mikä ei takaa luotettavaa tulosta.

Mitä testeillä testataan?

Yleisimpiä psykologisia testejä ovat erilaiset soveltuvuustestit, persoonallisuustestit sekä älykkyystestit. Näillä testeillä pyritään arvioimaan soveltuvuuttasi hakemaasi työtehtävään. Valintapäätöstä ei kuitenkaan tehdä yksin testin perusteella, sillä testit eivät kerro kaikkea siitä, millainen ihminen olet.

Suomen psykologiliiton mukaan soveltuvuustestien tavoitteena on arvioida työskentelyvalmiuksia, kuten työskentely- ja ajattelutyyliä, analysointikykyä, organisointitaitoja, paineensietokykyä jne. Testeillä tutkitaan myös motivaatiota ja voimavaroja: mm. tavoitteita, toiveita sekä yleistä oppimis- ja mukautumiskykyä. Tärkeitä testattavia osatekijöitä ovat lisäksi vuorovaikutustaidot sekä itse työhön liittyvä ammatillinen osaaminen.

Testeihin kannattaa valmistautua

Ennen testejä kannattaa levätä kunnolla, sillä keskittymiskyky on tärkeää varsinkin testeissä, joissa on aikaraja. Huolehdi siitä, että olet syönyt riittävästi. Voit miettiä myös valmiiksi hyviä puoliasi ja valmiuksiasi tehtävään. Kannattaa olla motivoitunut sekä luottaa itseensä ja kykyihinsä. Se paistaa myös ulkopuolelle.

Jos et ole ennen ollut testeissä, kannattaa tutustua erilaisiin kyky- ja älykkyystestitehtäviin. Harjoittelu auttaa ainakin suoriutumaan testeistä oikeassa ajassa sekä nopeammin hahmottamaan, mistä itse tehtävissä on kysymys. Tehtävävihkosia saa kirjakaupoista tai kirjastoista mm. Mensan julkaisemina.

Persoonallisuustesteihin et voi harjoitella, mutta niihin kannattaa tutustua Internetissä tai kirjastossa.

Testit voivat olla myös hauskoja

Saara, 27-vuotias tiedottaja, joutui työpaikkaa hakiessaan testeihin kolmessa eri paikassa. Hänestä testit olivat vain hauskoja. ”Tykkään itseni kanssa kilpailemisesta, mutta en muiden kanssa kilpailemisesta”, kertoo Saara. Saara haki lukuisia paikkoja ja uskookin, että testeihin kutsutaan vain ne, joita todella harkitaan toimeen.

Saara huomasi kokemuksen vaikuttavan testituloksiin, sillä ensimmäisestä paikasta saamansa palautteen avulla hän pystyi paremmin tietämään seuraavassa paikassa, mitä kannattaa vastata. ”Työnhakijalla tulisi olla aina mahdollisuus keskustella tuloksista työnantajan kanssa. Testissä voi myös tapahtua joitakin väärinkäsityksiä”, kertoo Saara.

Mitkä ovat testattavan oikeudet?

Eduskunnassa on valmisteilla lakiesitys yksityisyydensuojasta, jonka mukaan työnantajan olisi huolehdittava käytettävien testimenetelmien luotettavuudesta. Lain mukaan arvioitavalla olisi myös oikeus saada maksutta arvioinnin pohjalta tehty lausunto. Työnantajan ei kuitenkaan ole pakko keskustella testistä hakijan kanssa.

Testeistä voi jo nyt valittaa. Mikäli arvioinnin suorittaa ammattipsykologi, voit valittaa testeistä Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen tai Psykologiliiton ammattieettiseen lautakuntaan. Jos sinut on arvioinut yksityinen konsultti, joka ei ole psykologi, valitusmahdollisuuden voi Heiskarin mukaan unohtaa. Työsuhteessa jo oleva henkilö voi taas valittaa kaikista itseensä kohdistuvista arvioinneista työsuojeluviranomaisille.

Else Turunen / A4 Media Oy, Helsinki

Kuva: A4 Media Oy / Tea Tiainen

Lähteet:

Suomen psykologiliitto

Suomen eduskunta, (laki HE 75/2000)

Turun kauppakorkeakoulun sivuilta löytyy testeihin kutsutulle hyviä vinkkejä.