Koti ja sisustus

Työyhteisön yhdeksän persoonaa

17.2.1999 Teksti: Anna.fi

Enneagrammi on ikivanha persoonallisuustyyppejä jaotteleva ja selittävä malli. Geenien ja lapsuuden kokemusten perusteella kukin meistä on lähimpänä yhtä enneagrammin yhdeksästä selviytymismallista.
Ensisijainen tarkoitus ei ole ennakoida käyttäytymistä tai lokeroida ihmisiä, vaan lisätä itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää erilaisia toimintatapoja ja motiiveja. Ryhmätyön tulosta ei voi maksimoida etukäteen oikeita persoonallisuustyyppejä valikoimalla. Haaste onkin oppia elämään ja kehittyä ryhmäläisten kanssa.

Enneagrammin persoonallisuustyypit ryhmittyvät kolmeen ryhmään sen mukaan, onko ihminen oppinut käyttämään eniten tunneälyään, järkiälyään vai vaistoälyään.

Tunneälykkäät

Auttajat haluavat saada tunnustusta ja olla haluttuja. He rohkaisevat muita avoimiksi ja haavoittuviksi, mutta ovat usein sokeita omille tarpeilleen tai vajavaisuuksilleen. Työelämässä tämä johtaa aikarojen ylityksiin. Auttaja on vahvimmillaan asiakaspalvelussa.

Menestyjien huomio kiinnittyy hyvään lopputulokseen. Usein ihmisten kanssa hyvin toimeentuleva menestyjä paljastaa muille vain persoonallisuutensa miellyttävät puolet ja osaa vetää oikeista naruista. Nämä uraihmiset tinkivät usein henkilökohtaisista arvoistaan, jos menestyminen sitä vaatii.

Romantikot elävät suuria tunteita jopa ylidramaattisesti. Herkkiä ja tunteellisia he ovat ensijaisesti itseään kohtaan, mikä voi ilmetä myös herkkänahkaisuutena. Uudesta ja erilaisesta kiinnostunut luova Romantikko arvostaa ryhmän jäsenten ja tuotteen ainutlaatuisuutta.

Järki-ihmiset

Määrätietoisesti tosiasioihin perustuvaa ja intohimotonta näkökulmaa etsivät Tarkkailijat ovat etäisiä ja varauksellisia. Lannistumattoman uteliaina he keskittyvät tietämään, eivät tuomitsemaan. Tarkkailijan kriittistä ajattelua ja kokonaisuuksien hahmottamiskykyä kannattaa hyödyntää.

Kyselijät luotaavat kätkettyjä totuuksia ja kiinnittävät huomiota ympäristön uhkiin ja epävarmuuksiin. He omistautuvat asialleen koko sydämellään ja ottavat vastuunsa vakavasti. Päätösten tekeminen on Kyselijöille vaikeaa, sillä he eivät luota omiin tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Ryhmän ihmissuhteet ja sitoutuminen ovat heille tärkeitä.

Seikkailijat ovat positiviisesti tulevaisuuteen suhtautuvia visionäärejä eivätkä myönnä, että ongelmia ei voi ratkaista. Nämä usein yliaktiiviset ja luovat ihmiset tarvitsevat käytännöllisten ihmisten tukea toteuttaakseen ideoitaan. Ihmisiä rakastava Seikkailija on lojaali ja huomaavainen. Hän näkee itsensä mahdollisuuksien avaajana.

Vaistoihmiset

Vaikutusvoimaan ja kontrolliin keskittyvät Itsevarmat seuraavat hallinnan menettämisen merkkejä. Elämänintoaan he käyttävät maailman muuttamiseksi omien ideoidensa mukaiseksi. Vastuu tuntuu kasaantuvan heille kuin itsestään. Itsevarma kontroilloi asioita ja tilanteita sekä ottaa mielellään valtaa ja toimii auktoriteettina.

Sovittelijat huomioivat toisten ihmisten näkökulmia ja tavoitteita ja perääntyvät usein ristiriitatilanteissa. Ammattillisesti he ovat päteviä, kekseliäitä ja kestävät tilanteita, joita muut pitävät kuluttavina ja hankalina. Ihmiset luottavat ystävällisiin ja rauhaa rakastaviin Sovittelijoihin, jotka toimivat ryhmän sovun puolesta. Heille sopivat myös rutiinitehtävät.

Perfektionisti keskittyy arvioimaan, mikä on oikein, mikä väärin. Maailmalle he esittelevät persoonallisuutensa sosiaalisen puolen, mutta sisällään heillä on paine tehdä lujasti töitä ja olla samalla vaatimaton, oikeudenmukainen ja ystävällinen. Toisten kunnioituksesta riippuvaisina he tekevät asioita vasten tahtoaan. Perfektionisti kiinnittää huomiota tehtäväjärjestykseen ja laatuun.

Kaisa Daavittila / A4 Media Oy

Lähde: Ari Lindeman, Kirsi Valto ja Eero Voutilainen: Yhdeksän persoonaa työyhteisössä. WSOY 1998.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *