Koti ja sisustus

Uhkana lomauttaminen tai irtisanominen? Tutustu työsopimuslakiin

8.10.2001 Teksti: Anna.fi

Pätkä- ja ”ehkä”-töistä on tullut käytäntö monilla toimialoilla, eivätkä lomauttamiset ja irtisanomisetkaan ole harvinaisia. Pätevän ja ammattitaitoisenkin ellin kannattaa siis tietää perusasiat lomauttamisesta ja siitä, miten irtisanominen oikeaoppisesti tapahtuu. Aloita perehtyminen vaikkapa tästä – Ellit selkokielisti työsopimuslakia.

Työsuhde jatkuu lomauttamisesta huolimatta

Työnantaja voi lomauttaa työntekijän taloudellisista tai tuotannollisista syistä joko määräajaksi tai toistaiseksi, ellei hänelle ole tarjota muita työtehtäviä tai esimerkiksi koulutusta. Lomauttaminen voi koskea koko työaikaa eli kaikkea työntekoa, tai se voidaan toteuttaa lyhentämällä työaikaa.

Työntekijä menettää lomauttamisen ajaksi palkan ja muut työsuhde-etunsa, mutta hänen työsuhteensa jatkuu silti kuten ennenkin.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän lomauttamisesta viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkua henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköpostitse. Työntekijälle on kerrottava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä kesto tai arvioitu kesto. Lisäksi työnantajan on oltava valmis kuuntelemaan työntekijän kantaa lomautuksesta, kun tälle on ensin esitetty lomautusperusteet.

Määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työntekijällä olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi töissä.

Lomautuksen jälkeen töihin – vanhaan tai uuteen paikkaan

Jos työpaikan tilanne muuttuu, työnantaja voi kutsua toistaiseksi lomauttamansa työntekijän takaisin töihin seitsemän päivän varoitusajalla.

Lomauttamisen aikana saa tehdä töitä toiselle työnantajalle. Työntekijä voi kuitenkin purkaa uuden työnantajan kanssa tekemänsä sopimuksen viiden päivän irtisanomisajalla. Ehtona on, että uusi työsopimus on tehty lomauttamisen ajaksi ja että työntekijä palaa takaisin entiseen työhönsä.

Jos työntekijä ei haluta palata entiseen työpaikkaansa, työsuhteen voi lomauttamisen aikana sanoa irti ilman irtisanomisaikaa, kun lomauttaminen jatkuu toistaiseksi. Kun on kyse määräaikaisesta lomauttamisesta, edellä mainittua oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Irtisanotun oikeudet

”Siivoa pöytäsi ja poistu” -tyyliset irtisanomiset ovat laittomia. Työntekijää suojelee laki yleisistä irtisanomisajoista. Sen mukaan ja jollei muusta ole sovittu, työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja, kun työsuhde on voimassa toistaiseksi:

1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;
2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;
3) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;
4) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;
5) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Irtisanomisaikaa ei voi sopia yli kuuden kuukauden mittaiseksi. Jos työnantaja ei noudata näitä irtisanomisaikoja, työntekijälle on maksettava korvauksena täysi palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta.

Jos irtisanominen tapahtuu työntekijän lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka. Työnantaja saa kuitenkin vähentää tästä palkasta 14 päivän palkan, jos lomautus on tapahtunut lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan loppuessa tai sovitun työn valmistuessa.

Tietoa saatavilla

Työsopimuslaki löytyy kokonaisuudessaan Internetistä. Jos lakipykälien tankkaaminen tuntuu työläältä, voit pyytää apua myös työvoimatoimistosta tai omasta ammattijärjestöstä tai -liitostasi.

Jenni Saarilahti / A4 Media Oy, Helsinki

Kuva: A4 Media Oy / Transworld

Työsopimuslaki

Työvoimatoimistot

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *