Alan vaihtaminen mielessä, nianen tietokoneella.
Alan vaihtaminen yleistyy, ja moni joutuu pohtimaan uusia tapoja ansaita elantoaan.
Työ ja raha

Potkujen jälkeen moni harkitsee alan vaihtamista – psykologi kertoo, miksi hätiköinti ei kannata ja vinkkaa, miten asiassa kannattaa edetä

On hyvä käydä läpi tunteita, joita irtisanotuksi tuleminen on nostanut pintaan. Anna itsellesi aikaa toipua ja mieti huolellisesti vaihtoehtoja ennen kuin teet ratkaisun, mistä lähdet etsimään uutta työtä.
Teksti: Tyyne Pennanen Kuvat: iStock

Irtisanotuksi tuleminen voi koetella itsetuntoa ja saada miettimään, että onko edessä alan vaihtaminen.

– Työttömäksi jääneillä on usein iso huoli toimeentulostaan. Toinen iso huoli liittyy työllistymiseen. Moni miettii, onko osaamiselleni tulevaisuudessa käyttöä, työllistynkö tämän ikäisenä, entä voinko oppia uutta, sanoo Uudenmaan TE-toimiston psykologi Sari Lehikoinen.

Näihin pohdintoihin on mahdollista saada apua. TE-toimiston psykologit tarjoavat henkilökohtaista ja maksutonta uraohjausta. Se on tarkoitettu niin työttömille kuin työssä olevillekin eli kaikille, joiden mielessä on mahdollisesti alan vaihto.

Lue myös: Jouduitko irtisanotuksi? 7 asiaa, jotka työttömäksi jäävän tulee ottaa huomioon

Vaikka alan vaihtaminen tulisi mieleen, älä tee hätiköityjä päätöksiä

Vaikka alan vaihtaminen kävisi heti irtisanomisen jälkeen mielessä, Lehikoinen kehottaa miettimään asioita rauhassa.

– Ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä. On tärkeää pysähtyä ja käydä läpi itsessä heränneitä tunteita ja ajatuksia. Samalla on hyvä pohtia myös ammatillisia vaihtoehtoja.

– Asioista voi puhua ystävien tai työkavereiden kanssa, mutta moni kokee myös hyödylliseksi neutraalin, ulkopuolisen ammattilaisen kanssa käydyt keskustelut, Lehikoinen sanoo.

TE-toimiston psykologit ovat erikoistuneet työelämän muutostilanteisiin, ja heillä on tarjota tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työmarkkinatilanteesta eli siitä, mitkä alat vetävät parhaiten.

Alan vaihtaminen on iso askel

Uraohjauksessa kartoitetaan muun muassa työ- ja koulutustaustaa, mielenkiinnon kohteita ja harrastuksia, elämäntilannetta sekä ammatillisia haaveita.

– Irtisanotuksi tuleminen on muutostilanne. Silloin ajattelu helposti kapeutuu, eikä välttämättä näe omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Keskusteleminen saattaa auttaa hahmottamaan paremmin, mihin omaa osaamistaan voisi jatkossa suunnata.

Lue lisää: 7 syytä, miksi saatatkin olla onnekas, jos olet joskus saanut potkut

Kun uraohjauksessa kartoitetaan tulevia ammatillisia vaihtoehtoja, voidaan samalla miettiä, millaisista asioista on aiemmissa töissään pitänyt ja millaiset asiat ovat kuormittaneet. On tärkeää pohtia, millainen on itselle sopiva tapa tehdä töitä. Viihtyykö esimerkiksi mieluummin tiimissä vai olisiko itselle luontaisempaa työskennellä yksin.

Alan vaihtaminen voi tuntua isolta askeleelta. Siksi on tärkeää miettiä huolellisesti, mikä kiinnostaa ja motivoi. Myös omat harrastukset ja muu vapaa-ajan toiminta voivat antaa osviittaa. Kiinnostuksen lisäksi on keskeistä huomioida myös oma persoona, kyvyt ja jaksaminen, sillä työn täytyy sopia itselle, jotta siitä ei tule liian kuormittavaa.

Vain osa irtisanotuista vaihtaakin kokonaan alaa.

– Osa työllistyy saman alan töihin jatkossakin, ja osa täydentää osaamistaan kouluttautumalla, muttei välttämättä kokonaan vaihda alaa.

Alan vaihtaminen, miespuolinen hoitaja.

Alan vaihto on iso askel. Ennen sitä on mietittävä, millaisista asioista on kiinnostunut. Yksi tällä hetkellä työllistävistä aloista on hoitoala.

Uusi ura yhä yleisempää

Hyvä itsetuntemus helpottaa itselle sopivien työvaihtoehtojen löytymisessä, Lehikoinen sanoo.

– Ohjauksessa itsetuntemus yleensä syvenee. Hektisessä työelämässä ei aina ole tilaa oman osaamisen ja ammatillisten toiveiden miettimiselle. Irtisanominen voikin mahdollistaa näiden äärelle pysähtymisen. Se voi olla mahdollisuus alkaa rakentaa enemmän oman näköistä elämää, Lehikoinen kannustaa.

Koronakriisin aikana on uutisoitu, että monessa firmassa on lomautuksia ja yt-neuvotteluja.

– Tilanne on vähän poikkeuksellinen, koska lomautukset ja irtisanomiset koskevat niin monia. Ehkä irtisanominen ei tällä hetkellä tunnu niin leimaavalta kuin aiemmin. Se on jaettu yhteinen kokemus

Lisäksi alan vaihto yleistyy.

– Työelämäsiirtymisiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja niitä tulee varmasti olemaan myös jatkossa. Ennakoimattomuus aiheuttaa usein hämmennystä, siksi ohjauksen tarve ja merkitys tulevaisuudessa tulee kasvamaan entisestään, Lehikoinen uskoo.

X