Työ ja raha

Kannattaako vapaaehtoinen eläkesäästäminen?

Teksti:
Anna.fi

Vanhempien ikäluokkien kasvaessa ja syntyvyyden vähentyessä yhä nuoremmat ovat alkaneet miettiä vanhuuden toimeentuloaan. Eräs tapa säästää vanhuuden varalle on sijoittaa vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Onko tällainen sijoittaminen kannattavaa ja toisaalta, onko ylipäätään järkevää jo nuorena ”pihistää sukanvarteen”?

Eläkesäästämisessä on kaksi puolta

Ensi ajattelemalla tuntuu hassulta miettiä eläkettä jo nuorena aikuisena. Kuitenkin vapaaehtoisia eläkevakuutuksia markkinoidaan yhä nuoremmille. Mitä aiemmin aloittaa sitä parempaan eläkkeeseen on vanhana mahdollisuus, perustelevat vakuutusyhtiöt.

Moni saattaa unelmoida eläkeajan mahdollisuuksista harrastaa ja toteuttaa unelmiaan. Entä, jos ei eläkään eläkeikään asti tai sairastuu vakavasti? Rahat eivät tällöin mieltä lämmitä -paitsi ehkä omaisten. Jari, 26-vuotias myyntiedustaja, ei tästä syystä halua vielä ajatella eläkettä. Hän näkee eläkesäästämisen vanhuuden aikaan panostamisena aktiivisen elämän ajan kustannuksella.

34-vuotias kampaaja, Marika taas haluaa varmistaa, että elintaso ei putoa eläkeiässä. Marika on huolissaan siitä, ettei valtioneläke enää hänen eläkkeelle jäätyään ole riittävä.

Nykyisin täysi valtioneläke on 60 % palkasta. Tämä saavutetaan noin 40 vuoden työnteolla. Mahdolliset hoitovapaat, työttömyysjaksot tai pitkään jatkunut opiskelu pienentävät kerääntyvää eläkettä.

Mihin vapaaehtoinen eläkevakuutus perustuu?

Eläkevakuutuksia on sekä perinteisiä, laskuperustekorkoon perustuvia että sijoitussidonnaisia. Vakuutusyhtiön kanssa sovitaan säästötavoitteista ja siitä, millaisissa erissä eläke vanhana maksetaan.

Helsingin kauppakorkeakoulun laskentatoimen professorin, Jarmo Leppiniemen mielestä laskentaperustekorkoon perustuvat vakuutukset ovat varmoja ja turvallisia, vaikkakaan tuotto niissä ei ole kovin hyvä. Tällainen vakuutus kannattaa ottaa, jos esimerkiksi aloittaa säästämisen vanhempana, sillä tällöin aika ei ehdi tasoittaa osakekurssien epävakaata kehitystä.

Vakuutusta harkittaessa on huomioitava, että eläkesäästäminen on pitkäaikaista. Maksettuja vakuutusmaksuja ei yleensä palauteta kuin poikkeustapauksissa. Kannattaa myös selvittää, minkä suuruinen kuolemantapausturva sisältyy yhtiön tarjoukseen. Mikäli henkivakuutusta ei ole, kuollessasi ennen eläkeikää rahat jäävät vakuutusyhtiölle.

Millaista tuottoa säästöilleen saa?

Perinteisten eläkevakuutusten tuotto perustuu ns. laskuperustekorkoon ja pankkien maksamiin hyvityksiin. Vuodesta 1999 alkaen peruskorko on ollut noin 3.5 prosenttia. Korko voi kuitenkin muuttua ja osa yhtiöistä vahvistaa sen vuosittain.

Hyvitykset ovat taas yrityskohtaisia ja riippuvat mm. vakuutusyrityksen menestymisestä. Hyvityksen suuruus voi muuttua vuosittain, jopa useammin. Vakuutusyhtiöiden keskusliiton selvityksen mukaan hyvitykset olivat vuosina 1994 – 96 noin 2.5 – 3.2%. Täten tuottoprosentti eläkesäästöille liikkuisi noin 6 prosentin tuntumassa.

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa pitää itse päättää, mihin vakuutusyhtiön rahastoihin haluaa säästönsä arvokehityksen sidottavaksi. Täten säästöjen arvo voi kasvaa pörssikurssien kehityksestä riippuen huimastikin, mutta toisaalta säästöt voivat myös huveta kurssien laskiessa.

Leppiniemen mukaan eläkesäästäminen tulee sitä edullisemmaksi, mitä kauemmin säästää, sillä yhtiöt perivät vakuutuksistaan hoitokuluja. Sijoitussidonnaisista säästöistä veloitetaan yleensä lisäksi kuukausittainen hoitopalkkio.

Säästöt voi vähentää verotuksessa

Jokainen voi vähentää vakuutusmaksunsa verotuksessa vuosittain aina 15 000 mk:aan asti. Eläkeaikana maksetuista säästöistä menee tulovero, joten etu vakuutuksen ottajalle koituu korkeintaan progression eli pienemmän veroprosentin kautta. Leppiniemestä veroetua markkinoidaan liikaa: koskaan ei voi olla varma muuttuvista verotuskäytännöistä tai ostovoimastaan tulevaisuudessa. Vakuutuksen on kannatettava ilmankin, tuumaa itsekin vakuutuksen ottanut professori.

Eläkevakuutuksen kannattuvuus riippuu siitä, mitä asioita pitää tärkeänä. Asunnosta haaveilevalle eläke ei varmaankaan tule ensin mieleen, mutta jos rahaa riittää säästöön, kannattaa vakuutusta harkita.

Else Turunen/ A4 Media Oy, Helsinki

Jos haluat selvittää, paljonko aikanaan saisit työsuhteisiin perustuvaa valtioneläkettä, pyydä eläkeselvitys Eläketurvakeskuksesta tai omasta työeläkeyhtiöstäsi.

A4 Media Oy / Pressfoto

Eläketurvakeskus

X