Yksi leskeneläkkeen saamisen reunaehdoista on avioitumisikä.
Yksi leskeneläkkeen saamisen reunaehdoista on avioitumisikä.
Työ ja raha

Oikeus leskeneläkkeeseen määräytyy tämän mukaan – tarkista, täyttyvätkö kriteerit sinun kohdallasi

Leskeneläke voi olla tärkeä taloudellinen turva, kun puoliso kuolee. Leskeneläkkeen saamiselle on kuitenkin tietyt reunaehdot.
Teksti: Hilppa Wuokko Kuvat: iStock

Puolison kuolema voi olla kova paikka paitsi henkisesti myös taloudellisesti.

– Leskeneläkkeen tarkoitus on tukea leskeä muutoksessa ja taata, ettei leski jää taloudellisesti heikoille. Leskeneläke on keskimäärin noin 570–580 euroa kuukaudessa. Siihen vaikuttavat lesken omat tulot ja eläkkeet. Myös lasten lukumäärä vaikuttaa, asianajaja Sanna Svahn kertoo.

Kysyimme Svahnilta, mikä kaikki vaikuttaa siihen, onko puolison kuoleman jälkeen ylipäätään oikeutettu leskeneläkkeeseen.

Oikeus leskeneläkkeeseen, jos yhteisiä lapsia on

Jos leskeksi jääneellä on tai on ollut yhteinen lapsi puolisonsa kanssa, hän on oikeutettu leskeneläkkeeseen vain yhdellä reunaehdolla.

– Ehtona on oikeastaan vain se, että avioliitto on solmittu ennen kuin puoliso on 65-vuotias, Svahn linjaa.

Lapsettoman oikeus leskeneläkkeeseen

Lapsettomalla leskellä ehtoja leskeneläkkeen saamiseksi on enemmän. Jotta lapseton voi saada leskeneläkettä, hänen on täytynyt solmia avioliitto ennen kuin hän itse on täyttänyt 50 vuotta ja ennen kuin puoliso on täyttänyt 65 vuotta.

Pieni poikkeus ikäsääntöön kuitenkin löytyy. Lapseton naisleski, joka on syntynyt ennen 1.7.1950, voi saada leskeneläkkeen, vaikka avioliitto olisi solmittu vasta, kun hän oli jo täyttänyt 50 vuotta. Edellytyksenä kuitenkin on, että avioliitto on solmittu ennen 1.7.1990.

Avioitumisiän lisäksi avioliiton on täytynyt kestää vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa ja lesken on oltava vähintään 50-vuotias puolison kuollessa. Alle 50-vuotias leski voi kuitenkin saada leskeneläkettä, jos hän on saanut työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Oikeus leskeneläkkeeseen: Lapsettomalla leskellä ehtoja leskeneläkkeen saamiseksi on enemmän kuin sellaisella leskellä, jolla on tai on ollut lapsia edesmenneen puolisonsa kanssa.

Lapsettomalla leskellä ehtoja leskeneläkkeen saamiseksi on enemmän kuin sellaisella leskellä, jolla on tai on ollut lapsia puolisonsa kanssa.

Tulevaisuudessa myös avosuhteessa elänyt voi saada leskeneläkettä

Tällä hetkellä leskeneläkettä saadakseen on pitänyt olla naimisissa.

– Leskeneläkettä ei lähtökohtaisesti voi saada, jos ero on ollut vireillä silloin, kun puoliso on kuollut, Svahn tarkentaa ehtoa.

Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että tulevaisuudessa myös avoliitossa elänyt leski voi saada leskeneläkettä, mikäli hänellä on alaikäinen lapsi tai lapsia avokumppaninsa kanssa ja mikäli hän on asunut avopuolisonsa kanssa vähintään 5 vuotta. Uusi muutos koskee kuitenkin vain 1975 jälkeen syntyneitä.

– Kolmikantaneuvotteluissa on päästy tästä asiasta tämän vuoden kesäkuussa sovintoon. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lakimuutos tulee tapahtumaan. Tarkkaa aikaa muutokselle ei kuitenkaan vielä tiedetä, Svahn sanoo.

Lue myös: Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Tätä se käytännössä tarkoittaa

X