Työ ja raha

Saatko työstäsi oikeudenmukaista palkkaa? Näin selvität sen ja valmistaudut palkkaneuvotteluun

Mikä on sopiva palkka? Palkoista puhuminen hyödyttäisi kaikkia ja voi pian olla entistäkin tarpeellisempi taito. Omasta palkka­kehityksestä huolehtiminen on osa ammatillisuutta, sanoo asiantuntija.

Teksti:
Sanna Koskinen
Kuvat:
Istock

Palkkaneuvottelut kannattaa käydä säännöllisesti.

Mikä on sopiva palkka? Palkoista puhuminen hyödyttäisi kaikkia ja voi pian olla entistäkin tarpeellisempi taito. Omasta palkka­kehityksestä huolehtiminen on osa ammatillisuutta, sanoo asiantuntija.

Jos listaukset ammattinimikkeiden keskipalkoista palkkavertailusivustoilla tai lehden lööpissä saavat miettimään oman palkan oikeudenmukaisuutta, kannattaa pohtia, saako itse oikeanlaista palkkaa. Palkoista ja muista työehdoista saatetaan pian neuvotella nykyistä enemmän paikallisesti työnantajan kanssa.

– Suomalaiset työntekijät ajattelevat useammin, että oma palkka on liian alhainen kuin että se olisi sopiva, arvioi Montevista Oy:n työelämävalmentaja Riikka Pajunen.

Mistä tietää saavansa oikeanlaista palkkaa?

– Ensiksi kannattaa selvittää, kuinka paljon palkkaa muut samaa työtä tekevät saavat. Seuraavaksi suosittelen oman markkina-arvon selvittämistä, kertoo Uusi neuvotteluvalta -kirjan kirjoittaja, investointipankkiiri ja neuvottelemisen asiantuntija Sami Miettinen.

– Suomessa palkkatiedot ovat julkista tietoa, joten samalla alalla työskentelevien henkilöiden palkkojen selvittäminen onnistuu vaikka verotoimistosta. Ammattiliitto tai opiskelija­kohortti voivat myös antaa vas-tauksia palkkatasoon, Miettinen jatkaa.

Oman markkina-arvon selvittäminen onnistuu esimerkiksi tiedustelemalla palkkatasoa toisesta saman alan yrityksestä. Sieltä voi pyytää työtarjouksen tai halutessaan käydä työpaikkahaastattelussa kuulemassa, millainen palkkataso heillä on.

– Muualta haettujen tarjousten kanssa tulee olla tarkka, eikä keinoa koskaan tule käyttää niin sanotussa uhkailumielessä, muistuttaa Miettinen.

– Mutta jos on tyytymätön palkkaansa ja tuntee, että korotukselle olisi hyvät perusteet, voi tietysti kertoa työnantajalle, että on tiedustellut työtarjousta muualta.

Lue lisää: Hyvätuloinen Tuija, 33, ei halua puhua perheelleen raha-asioistaan – psykologin mukaan raha on tabu, koska siihen liittyy vaikeita tunteita

Palkkaneuvottelu on hyvä käydä kerran vuodessa

Palkkaneuvotteluiden ajankohdista ei ole annettu virallisia suosituksia, mutta palkka on syytä tarkistaa säännöllisesti.

– Palkka-asia kannattaa ottaa esille aina silloin, jos ei koe saavansa itselleen kuuluvaa palkkaa. Kerran vuodessa on sopivaa tarkastaa tilanne. Ennen palkkaneuvotteluun menemistä voi miettiä, millaisia uusia työtehtäviä on ottanut haltuun ja millaista ammattiosaamista on kartuttanut. Jos neuvotteluiden päätteeksi sovitaan omasta mielestä liian pieni palkankorotus, on hyvä sopia seuraava keskustelu aiheesta esimerkiksi puolen vuoden päähän, vastaa Pajunen.

Hän muistuttaa, että palkkakehityksestä huolehtiminen on osa omaa ammatillisuutta, sillä vaikenemalla saa harvoin yllättyä positiivisesti työelämässä.

Pajunen on huomannut, että moni luulee esimiehen huomioivan automaattisesti jokaisen työntekijän onnistumiset ja palkankorotustarpeet. Mutta organisaatio ei aina tunnista työntekijän kykyjä, jos niistä ei mainita.

Työehtosopimukset ja lainsäädäntö antavat turvalliset raamit palkkakeskusteluille. Joillakin aloilla neuvotteluun ei ole varaa, mutta siinäkin ta­pauksessa on keinoja tarkistaa oma palkkataso. Silloin palkan oikeudenmukaisuuden tarkistuksen voi aloittaa käymällä läpi oman työehtosopimuksen. Samoilla työvuosilla työskentelevän kollegan palkan tulisi olla samassa linjassa. Tästä pitävät huolen työsopimuslaki, tasa-­arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki.

– Tietyillä aloilla työehtosopimus sitoo sekä liiton jäseniä että järjestäytymättömiä, jolloin palkoista neuvotteleminen voi olla hankalaa, Miettinen muistuttaa.

Hyvä ja nopea tapa selvittää oman palkan oikeudenmukaisuutta on keskustella siitä kollegan kanssa. Aihe saattaa tuntua haastavalta, sillä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu ennemmin rahasta vaikeneminen kuin siitä puhuminen. Mutta rahapuhetta normalisoi, kun kertoo rohkeasti palkasta ja korotustoiveista kollegoille ja lähipiirille.

Miettisen mukaan omasta palkasta keskustelemiseen liittyy syvempiä tuntoja siksi, koska palkka rinnastetaan usein siihen, olenko parempi tai huonompi palkkani ansiosta kuin toinen. Myös miesten ja naisten väliset palkkaerot saman ammatti­nimikkeen sisällä ovat edelleen olemassa. Onko naisten siis vaikeampaa pyytää itselleen lisää palkkaa?

– Yleisesti ottaen naiset ovat taipuvaisempia vähättelemään itseään ja osaamistaan työelämässä. Aiheelle on tietysti pitkät perinteet historiassa: mikä on ollut naisten asema vuosisatojen ajan kulttuurissamme?

Vaikka harva tietää kollegoiden tai ystävien palkkatietoja, vuosittain ilmestyvät verotiedot kiinnostavat monia. Palkkatietojen avoimuus onkin suomalaisen yhteiskunnan erikoisuus, joka tosin on muuttunut viime vuosina, kun yhä useampi yli 100 000 euroa ansainneista suomalaisista haluaa salata tulo- ja verotietonsa.

Aloita palkkaneuvottelu reilusti

Palkkaneuvottelua ei aloiteta kertomalla, kuinka paljon haluaa ansaita rahaa. Palkkaneuvottelu alkaa hyvissä ajoin, ja työnantajaa kunnioitetaan ilmaisemalla oma kehitystarve niin, että vastapuolella on aikaa miettiä asiaa. Näin itse palkka-asia on helpompi ottaa esille esimerkiksi seuraavassa kehityskeskustelussa.

– Aika on palkkaneuvotteluissa avainsana. Työnantajalle voi ilmaista ensiksi halun kehittyä uralla. Voi kysyä esimerkiksi, mitä minun pitäisi tehdä seuraavien kuukausien aikana oman palkkani ja positioni eteen, Miettinen ohjeistaa.

Omat pienemmätkin onnistumiset työssä kannattaa tuoda keskustelussa rohkeasti esiin. Onnistumisilla kertoo motivaatiosta ja sitoutuneisuudesta.

– Hyvän esimiehen ominaisuuksiin kuuluu se, että hän kertoo, mitä työntekijältä odotetaan ja minkälainen työsuoritus voisi olla edellytys palkannousulle seuraavan vuoden aikana. Hyvä keino on myös tiedustella yrityksen ura- ja palkitsemiskäytännöistä. Haasteita voi ja kannattaa pyytää, Miettinen neuvoo.

Kun pohja omalle korotustoiveelle on luotu työnantajaa hyödyttävillä argumenteilla, kannattaa kertoa oma näkemys palkasta euromääräisesti.

Pajunen kehottaa harjoittelemaan palkankorotuspyyntöä kollegan tai ystävän kanssa. Vastapuoli voi esittää tiukkojakin argumentteja tai vastatarjouksia, joihin on hyvä saada konkreettista keskusteluharjoitusta.

Lue lisää: Kuusi tasa-arvomyyttiä työelämästä – Suomi ei olekaan tasa-arvon mallimaa

Jos palkka ei miellytä, mieti muita etuja

Mitä sitten, jos rohkaisee itsensä ja neuvottelee palkasta, mutta palkkaneuvottelu ei tuota tulosta eikä palkkatoiveisiin vastatakaan? Silloin punnitaan omat työarvot. Jo palkkaneuvotteluihin lähtiessä on hyvä miettiä alin mahdollinen palkkamäärä, johon voi olla tyytyväinen. Oman alan palkkatasoon tutustuneena tämä alaraja on helppo määrittää. Pitää olla varautunut siihenkin, että etukäteen mietitty alaraja alittuu keskustelussa. Siksi ennen palkkaneuvottelua on hyvä miettiä, onko alalla muita työmahdollisuuksia tai voisitko saada haluamasi palkan toisesta työpaikasta.

Jos taas kokee saavansa työstä muutakin kuin rahaa, on hyvä pohtia, voisiko palkankorotustoivetta laskea tai tyytyä nykyiseen palkkaan.

Muita työn arvoja palkan ohella Pajusen mukaan ovat esimerkiksi mukavat hetket työkavereiden kanssa, onnistumisen kokemukset ja aikaansaannokset. Ehkä lyhyt työmatka tai etätyömahdollisuudet painavat vaakakupissa juuri nyt eniten, tai erityisen joustavat työajat saavat viihtymään työssä hyvin.

Jos silti vielä mielii lisätuloja, aina voi miettiä, sopisiko elämäntilanteeseen lisätyö. Entä voisiko työnantaja kompensoida toteutumatta jäänyttä palkan­korotusta vaikka lisäämällä palkallisia vapaapäiviä tai järjestämällä mielenkiintoisia koulutuksia? Niistäkin voi neuvotella.

X