Työ ja raha

Sinustako rahastosijoittaja?

Teksti:
Anna.fi

Kiinalaiset säästävät läheisen sairauden varalle, amerikkalaiset eläkkeeseen, suomalaiset asuntoon ja ”pahan päivän varalle”. Uusi vuosituhat on ollut kulta-aikaa rahastoille.

Sinustako rahastosijoittaja?

Rahastosijoittaminen ei vaadi vimmaista markkinoiden seuraamista tai termien hallintaa, sillä sijoitukset voi uskoa salkunhoitajalle. Selvitimme hauskan ja asiantuntevan oppaan avulla, mitä ovat sijoitusrahastot, miksi suomalaisen olisi sijoitettava rahastoihin ja miten se tehdään.

Neljä napakkaa kysymystä

Rahoituksen professori Vesa Puttonen Helsingin kauppakorkeakoulusta kertoo napakan selkeätajuisesti, mistä sijoittamisessa on kyse. Kohteesta riippumatta sijoittajan tulee tuntea tarpeensa, ja vastata neljään peruskysymykseen. Sijoittajan pitää tutkailla itseään, ja miettiä miten suurta summaa on sijoittamassa. Sijoitettavan summan suuruus ratkaisee monta asiaa. Se myös vaikuttaa siihen millaista palvelua saa pankissa, vakuutusyhtiössä tai pankkiiriliikkeessä. Miten pitkäksi aikaa ollaan sijoittamassa? Nykyajan eläkeläiset ovat aktiivisia kuluttajia, vaikka eläkkeellä tulot puolittuvat. Pitkällä juoksulla on merkitystä rahastomarkkinoillakin.

Riski on aina tunnettava

Kolmanneksi kannattaa kysyä, millainen on riskikantokyky. Miten paljon sijoitussalkun arvon laskeminen harmittaa. Mikä on maksimitappio, jonka voi sietää. Menevätkö yöunet herkästi, vai voiko todeta oikeustieteen tohtori Ari Huhtamäen tavoin ”easy comes, easy goes, riski on aina tunnettava”. Rahoitusjargon tuntee sanat volantilismi, varianssi ja beta, jotka kuvaavat rahoituksen riskiä. Neljänneksi kannattaa pohtia, onko aikaa ja osaamista seurata markkinoita. Informaatio on rahoitusmarkkinoiden polttoaine. Entäpä, jos antaisit salkkusi eteenpäin hoidettavaksi? Salkunhoitajat antavat mielellään kommentteja julkisuudessa aina Nokian osavuosikatsauksesta pörssinheilahteluihin, sillä julkisuus lisää asiantuntevuutta. Analyytikoiden on oltava tarkkoja ja luotettavia.

Sijoitusrahasto – mikä se on?

Suomalaiset ovat perinteisesti sijoittaneet metsään ja kiinteistöihin, koska maamme historia on ollut inflaatiohistoriaa. Euron myötä asunto ei ole aina suurin vakuus. Sijoitusrahastolla (Mutual Fund, Open End Fund) tarkoitetaan osakkeista, korkoinstrumenteista ja muista arvopapereista koostuvaa salkkua, jonka omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Säästäjien varoja kerätään yhteen, ja ne sijoitetaan useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat rahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Erityyppiset sijoitusrahastot sopivat erilaisiin tarpeisiin. Osakerahastot sijoittavat rahansa kotimaisille tai kansainvälisille markkinoille. Yhdistelmärahastot hajauttavat varansa korko- ja osakemarkkinoille.

Rahastosijoittamisen edut ja haitat

Rahastosijoittamisen edut ja haitat kannattaa puntaroida tarkoin. Selkeitä etuja ovat, että käytössä on asiantuntemusta. Salkunhoitajien maine ja palkka ja työ riippuvat siitä, miten he junailevat raha- asiat. Rahasto- sijoittaminen on myös helppoa, verotonta ja riski hajautetaan. Rahaston kautta sijoittaja pääsee mukaan rahan tukkumarkkinoille, minne muuten ei ole pääsyä.

Ongelmana ovat erityiset kustannukset. Rahastosijoitusyhtiö perii maksun rahaston tuotosta riippumatta. Kaupankäyntikustannukset ovat osa rahaston tuottavuutta. Sijoitusrahastojen kuluissa on suuri vaihtelu. Rahasto- sijoittaminen on pääomatuloa.

Maailmassa on noin yli 50 000 sijoitusrahastoa. Jokaiselle löytyy jotain, Kaliforniassa on gay- ystävällinen rahasto, ja eettisyys myy. Myös paheellisille löytyy omansa, ja Suomessa on Mandatum Kontra, joka hyötyy yleisestä kurssilaskusta.

Suomalaiset ovat sijoittaneet rahojaan kehittyviin maihin, mm. Aasiaan, Brasiliaan ja Venäjään. Kehittyvillä mailla tarkoitetaan maita, joiden talous kasvaa. Suomalaisten sijoittajien rahat ovat suuntautuneet mm. Venäjään. Sukanvarteen sijoitetut mummonmarkat voi siis huoletta siirtää rahastoihin, mutta se vaatii hieman taustatyötä. Kirja ”Miten sijoitat rahastoihin” välttää fakki-idiotismia ja sopii humanisteillekin.

Lähteet:

Vesa Puttonen, Eljas Repo : Miten sijoitat rahastoihin. WSOYpro. 2006.
Tuhkanen, Jorma : Korkokäsikirja sijoittajalle. Edita. 2005.
Lenita Airisto : Jatkoaika. Otava. 2005.

sijoitusrahoitus.fi
hse.fi

Teksti: Laura Parkkinen

X