Testamentti teossa, nuori ja vanhempi nainen.
Testamentti kannattaa laatia huolellisesti.
Työ ja raha

Testamentti vähentää perheriitoja – asiantuntija kertoo, mitkä asiat kannattaa ottaa huomioon testamenttia tehdessä

Mitä asioita testamenttiin kannattaa laittaa? Kävimme läpi erilaisia perhetilanteita ja syitä, miksi testamentti kannattaa laatia huolellisesti.
Teksti: Tyyne Pennanen Kuvat: iStock

Testamentti vähentää perheriitoja ja auttaa turvaamaan läheisten ja tärkeiden ihmisten elämää. Tätä mieltä on perhejuristi Katariina Kuusiluoma lakipalveluita tarjoavasta Lexlystä.

Mitä asioita testamenttiin sitten kannattaisi kirjoittaa?

– Usein testamenttia lähdetään laatimaan niin, että halutaan miettiä verotehokkaita ratkaisuja. Sen sijaan pitäisi ensin miettiä sitä, mitkä ovat läheisten tarpeet, ja vasta sitten sitä, miten ne sovitetaan yhteen verotuksen kanssa, hän sanoo.

Testamentti rakentuu pala palalta

Suomen laki ei velvoita jättämään kaikkea omaisuutta lapsille tai sukulaisille, ja tekemällä testamentin voi poiketa lainmukaisesta perimysjärjestyksestä. Ensisijaisia perijöitä ovat aina rintaperilliset eli omat lapset ja näiden jälkeläiset. Jos perittävä oli naimisissa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillistä, menee koko perintö eloonjääneelle puolisolle.

Rintaperillisellä on kuitenkin aina oikeus omaan lakiosaansa, joka on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Esimerkiksi jos vainajalta jäi kaksi lasta, kummankin lapsen lain mukainen perintöosa on 1/2 ja lakiosa 1/4. Jos perittävä olisi tehnyt testamentin kolmannen henkilön hyväksi, kummallakin lapsella olisi silti oikeus saada lakiosansa eli 1/4.

– Testamentti rakentuu pala palalta, eikä se ole niin monimutkainen kuin moni pelkää. Avioliittolain ja perintökaaren säännökset tunteva juristi osaa kysyä oikeanlaiset kysymykset ja auttaa ymmärtämään, mistä kaikesta testamentilla voi määrätä ja mitä ehkä juuri kyseisessä tilanteessa kannattaakin määrätä. Joskus myös kurkistus aikaisempaan elämään ja päättyneisiin parisuhteisiin on paikallaan, jotta sieltä ei nouse myöhemmin esille esimerkiksi tekemättömiä osituksia, Kuusiluoma sanoo.

Seuraavat esimerkit ovat keksittyjä tapauksia, jotka auttavat hahmottamaan, mitä asioita testamenttiin kannattaa sisällyttää. Katariina Kuusiluoma avaa niiden avulla erilaisia tilanteita, joita testamentin tekijän on ehkä mietittävä.

Testamentti ja lesken turva

Olemme pienituloisia ja kovalla työllä säästäneet oman asunnon. Haluan, että aviopuolisoni saa jäädä asumaan asuntoomme. Lapset saisivat realisoida asunnon vasta sitten, kun olemme molemmat kuolleet. Onko se mahdollista?

“Laissa suojellaan vahvasti lesken asumista, mutta siihen liittyy sudenkuoppa. Kyseinen lakipykälä jäädyttää lesken asumaan siihen asuntoon, joka pariskunnalla on ollut ensiksi kuolleen kuolinhetkellä. Jos ei ole tehty testamenttia, leski ei saa vaihtaa asuntoa ilman lasten suostumusta. Leskihän saattaa haluta vaihtaa asuntoa vaikka sen takia, että hän ei pysty enää terveydellisten syiden takia asumaan kaksikerroksisessa omakotitalossa.

Tämä ei välttämättä tuota ongelmia ydinperheissä, joissa asioista voidaan sopia. Joskus voidaan kuitenkin olla tilanteessa, jossa on vanhan avioliiton lapset ja uusi leski. Tällöin voi syntyä aikamoisia vääntöjä. Jos lapset eivät suostu siihen, että leski vaihtaa asumissoikeuden kohdetta, leskelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin jäädä vanhaan kotiin tai muuttaa pois omilla rahoillaan. Lapset pääsevät siis realisoimaan asunnon.

Yksi tärkeimpiä asioita puolisoille on usein juuri lesken tulevaisuuden ja asumisen turvaaminen. Se on myös hyvin yleinen ja hyvä syy tehdä testamentti. Puolisoiden välillä on tavallisesti hallintaoikeustestamentteja, ja he ovat siinä uskossa, että kun saa pitää omaisuuden, sille saa myös tehdä, mitä lystää. Näinhän se ei mene.

Jos aviopuolisot haluavat tehdä hallintaoikeustestamentin, tulisi testamentissa määrätä huolellisesti juuri itselle ja puolisolle tärkeistä asioista. Liian usein tyydytään vain määräämään, että kaikki omaisuus jää leskelle hallintaoikeudella.

Myös perintöverotus saattaa mietityttää. Lapset joutuvat maksamaan perintöverot, vaikka eivät saa omaisuutta itselleen ja omaan määräysvaltaansa. Joskus saattaakin olla haasteellista se, miten lapset selviytyvät perintöverosta. Perintökaaren mukainen asumisoikeus tai mahdollinen hallintaoikeustestamentti kuitenkin pienentävät perintöveroa.”

Testamentti vähentää perheriitoja.

Testamentti on asiakirja, jonka avulla voit vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen.

Uusperheille testamentti on erityisen suotavaa

Olen naimisissa miehen kanssa, jolla on enemmän omaisuutta kuin minulla. Meillä on uusperhe: molemmilla on omat lapset. Emme ole tehneet avioehtoa emmekä testamenttia. Kuka perii ja mitä, jos mieheni kuolee?

”Uusperheen aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, koska he eivät ole tehneet avioehtoa. Avio-oikeus syntyy automaattisesti lain nojalla, kun mennään naimisiin. Heillä on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen riippumatta siitä, onko omaisuus saatu tai hankittu ennen avioliittoa vai vasta avioliiton aikana. Heillä on avio-oikeus myös lahjoihin ja perintöihin, jollei lahjakirjassa ole suljettu pois puolison avio-oikeutta tai jollei perintöä ole saatu testamentilla, jossa on suljettu pois puolison avio-oikeus.

Jos ei ole tehty avioehtoa, avioerossa kaikki omaisuus jaetaan puoliksi, ja avio-oikeus toteutetaan ositukseksi kutsutussa toimituksessa. Sen sijaan avioliiton päättyessä puolison kuolemaan viimeksi elävän puolison eli lesken asema osituksessa riippuu siitä, onko leskeksi jäänyt varakkaampi kuin vainaja.

Jos ensiksi kuollut puoliso oli varakkaampi kuin leski, on leskellä oikeus saada varoja perittävän osuudesta siten, että osituksen jälkeen leskellä ja ensiksi kuolleen kuolinpesällä on yhtä paljon omaisuutta. Osituksessa kuolinpesälle tullut omaisuus jaetaan perinnönjaossa vainajan perillisille.

Toisin sanoen yllä mainitussa tapauksessa leski saa ensin puolisoiden yhteenlasketusta avio-oikeudenalaisesta omaisuuden säästöstä puolet ja tämän jälkeen vainajan puoliosuus jaetaan hänen lapsilleen.

Uusperheen puolisoiden tulisi siis pohtia, mikä on heidän mielestään reilua ja oikeudenmukaista. Yleensä päädytään rajoittamaan avio-oikeutta joko kokonaan tai osittain.”

Tämä asia halutaan usein testamenttiin

Ainoa lapseni on naimisissa, eikä hänellä ole avioehtoa. Miten varmistan, että jos lapseni menehtyy minut perittyään, sukumme rakas kesämökki siirtyy lapsenlapsilleni eikä lapseni aviopuolisolle?

”Jos vanhempi haluaa suojella lapsensa omaisuutta ja sen siirtymistä sukupolvelta toiselle, hänen on suljettava testamentissa lapsen aviopuolison avio-oikeus pois. Itse asiassa suurin osa testamenttien tekijöistä haluaa määrätä juuri näin, ja se on yksin suurimpia syitä testamentin tekemiseen.

Jos testamentin tekijän lapsella ei ole omia lapsia, testamentissa voi sulkea pois myös testamentin saajan aviopuolison perintöoikeuden. Eli myös näin voi testamentilla varmistaa sen, että kesämökki pysyy suvussa ja siirtyy esimerkiksi sisarukselle tai tämän lapsille.“

Köyhä ja rikas lapsi – millainen testamentti?

Minulla on kaksi lasta. Toinen on erittäin varakas, toinen pienituloinen. Voinko jättää enemmän perintöä pienituloisemmalle lapselleni?

”Kyllä. Testamenttausvaltaa rajoittaa ainoastaan rintaperillisen lakiosaoikeus. Kun on kaksi lasta, niin ilman testamenttia he jakaisivat omaisuuden puoliksi. Testamentilla voi kuitenkin määrätä toiselle ¾ ja toiselle ¼, joka on hänen lakiosansa.

Toki voi määrätä testamentissa, että pienituloinen lapsi saisi koko omaisuuden ja määräyksen yhteydessä voi esittää toiveen, että varakas lapsi ei vaatisi omaa lakiosaansa. Voi olla, että varakas lapsi hyväksyisi sen.

Testamentin taustalla on tunteita. Joku voi ajatella, että testamentin tekijä ei rakastanutkaan, kun hän antoi omaisuutensa toiselle. Testamenttiin olisikin hyvä kirjoittaa tarkoitus ja tavoite. Toisin sanoen selittää, miksi haluaa antaa esimerkiksi yhdelle lapselle enemmän kuin toisille.”

Voiko yhdistykselle testamentata?

Minulla on kaksi lasta, mutta haluaisin testamentata ainakin osan omaisuudestani eräälle yhdistykselle. Onko se mahdollista?

”Kyllä on. Testamenttausvaltaa rajoittaa ainoastaan rintaperillisten oikeus lakiosaansa, joka on puolet kunkin perintöosasta. Tässä tilanteessa lapsi A saisi 25 prosenttia, lapsi B 25 prosenttia ja yhdistys saisi 50 prosenttia perittävän omaisuudesta.

Yhdistykset monesti haluavat yhden kappaleen testamentista, mutta sen luovuttaminen yhdistykselle ei ole pakollista.”

Pitääkö testamentti ja sen sisältö paljastaa eläessään?

Olen lapseton ja vanhempani ja isovanhempani ovat kuolleet. Haluan testamentissani ohittaa sisarukseni ja jättää perintöni ystävälleni. En halua kuitenkaan kertoa siitä hänelle, sillä se voisi vaikuttaa ystävyyteemme. Voinko jättää kertomatta?

”Kyllä. Testamentti luetaan vasta kuoleman jälkeen.”

X