Nainen työskentelee tietokoneella muutoin pimeässä tilassa.
Työriippuvaista ajaa sisäinen pakko, työn imusta nauttivaa taas sisäinen motivaatio.
Työ ja raha

Työnarkomaani vai ihanasti työn imussa? Psykologi kertoo, mistä työriippuvuuden ja työhön uppoutumisen erottaa

Jos työhön tekisi mieli uppoutua yötä päivää, onko kyse työn imusta vai työriippuvuudesta? Psykologi, tutkija Anniina Virtanen vastaa.
Teksti: Viivi Aaltovesi Kuvat: iStock

On mahtava tunne uppoutua työhön suurella tarmolla, saada hommat luistamaan ja tehdä jotain, mistä voi olla ylpeä. Tätä mukavaa tunnetta voidaan kuvata myös työn imuksi.

Työterveyslaitoksen tutkija, psykologi Anniina Virtanen kertoo, että työn imu on alkanut viime vuosina kiinnostaa työhyvinvointia tutkivia. Aiemmin tutkimus on keskittynyt työhyvinvoinnin ongelmien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Työn imu kiinnostaa tutkijoita, koska kokemus työn imusta tekee työstä mielekästä, auttaa jaksamaan työssä ja parantaa työsuorituksia.

– Työn imulla on myönteisiä seurauksia itselle, organisaatiolle ja jopa työkavereille, koska työn imu voi tarttua, Virtanen sanoo.

Entä kielteiset vaikutukset – voiko työn imu mennä yli ja muuttua riippuvuudeksi työstä? Virtasen mukaan tämä huoli tulee usein esiin työn imusta puhuttaessa.

– On tutkimusnäyttöä siitä, että työn imu ja työriippuvuus ovat eri asiat. Työn imuun liittyy sisäinen motivaatio, kun taas työriippuvuuteen kannustaa enemmän ulkoinen motivaatio, eli tehdään kovasti töitä hyväksynnän saamiseksi tai velvollisuudentunnosta.

Työn imu ja työnarkomania eivät siis ole saman jatkumon eri päätepisteet vaan kaksi erilaista ilmiötä, jotka tosin voivat esiintyä joskus samalla ihmisellä.

Näistä merkeistä tunnistat työn imun:

  • Työ tuntuu innostavalta ja motivoivalta.
  • Saatat tehdä paljonkin töitä, mutta työn määrä tuntuu hallittavalta eikä loputtomalta.
  • Saat työstä tyydytyksen, onnistumisen ja ylpeyden kokemuksia.

Nämä merkit voivat viitata työriippuvuuteen:

  • Tuntuu, että töitä on vain pakko tehdä paljon.
  • Työ on keino paeta asioita tai hakea hyväksyntää.
  • Jos joudut lopettamaan työpäiväsi ajallaan, sinua jää vaivaamaan tunne siitä, että olisi pitänyt tehdä enemmän.
  • Koet, että arvosi riippuu siitä, miten suoriudut töissä. Epäonnistuminen töissä tuntuu hyvin henkilökohtaiselta.
  • Läheisesi ovat jatkuvasti huolissaan pitkistä työpäivistäsi. Usein lähipiiri huomaa työriippuvuuden ensin.

Anniina Virtanen huomauttaa, että työriippuvuutta ei aina ole helppo erottaa tilanteesta, jossa työolot ovat huonot ja työ vaatii liikaa. Yksilön työhyvinvoinnissa tai sen puutteessa on usein kyse myös työnantajasta ja työyhteisöstä.

Lue myös: Tutkija kertoo, mitä olemme ymmärtäneet väärin palautumisesta – jos palautuminen ei suju, vika ei välttämättä ole sinussa 

Työn imu ehkäisee työuupumusta

Virtanen kertoo, että hyvin paljon työn imua kokevat työntekijät saattavat tehdä äärimmäisen paljon töitä niin, että muut asiat elämässä kärsivät. Se ei ole hyvä tilanne –  mutta se on oikeastaan ainoa tutkimuksissa todettu työn imun haittapuoli. Lukuisat muut tutkimukset kertovat työn imun hyvistä puolista.

– Jos työ ei ihan koko elämää kaappaa, enemmän työn imulla on myönteisiä vaikutuksia.

Työn imun kokemus esimerkiksi parantaa työssäjaksamista ja on siten yhteydessä vähäisempään työuupumuksen riskiin. Työriippuvuus puolestaan altistaa Virtasen mukaan työuupumukselle.

Nainen työskentelee yksin muuten pimeällä toimistolla.

Työnarkomaanilla on usein tunne siitä, että työtä on vain pakko tehdä paljon ja työpäivää jatkaa työajan päättymisen jälkeenkin.

Työnarkomanian taustalla voi olla itsetunnon haasteita

Jos työriippuvuuden merkit kuulostavat tutuilta, mikä neuvoksi?

– Se onkin hankalampi asia. Usein työriippuvuutta on aika vaikea omatoimisesti selättää, Virtanen sanoo.

Hän suosittelee kääntymään työterveyden puoleen, jos sellainen on käytettävissä. Ihanteellista olisi päästä esimerkiksi työterveyspsykologin kanssa selvittämään, millaisia asioita työnarkomanian takana on. Työhön liittyvien ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi itsetunnon haasteita tai vaativuutta itseä kohtaan.

Ammattiauttajan lisäksi työriippuvuudesta kärsivän kannattaa keskustella työpaikalla esihenkilön kanssa siitä, onko jotain, mitä työpaikalla voitaisiin tehdä tilanteen helpottamiseksi.

– Aina sekään ei auta. Joskus vaatimukset voivat tulla omasta mielestä.

X