Työ ja raha

Uusmediaa on opiskeltu Suomessa kymmenen vuotta

Teksti:
Anna.fi
Opiskelu

Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio täytti syyskuussa 10 vuotta. Kymmenen vuoden aikana se on kasvanut pienestä, kokeellisesta laitoksesta parin sadan hengen asiantuntijaorganisaatioksi ja vakiinnuttanut paikkansa korkeakoulumaailmassa.

Medialaboratorio on korkeakouluasteisen uuden median ja digitaalisen designin pioneeri Suomessa. Ja tätä nykyä pioneerilla pyyhkii ilmeisen hyvin: viime vuonna se valittiin yliopistokoulutuksen huippuyksiköksi, hakijamäärät ovat kasvaneet ja labra kiinnostaa myös ulkomaalaisia opiskelijoita.

Ymmärrystä ja näkemystä

Medialaboratorio on kaksivuotinen maisteritason koulutusohjelma.
Ennen labraan tuloa opiskelijoilla saattaa olla alempi korkeakoulututkinto, toinen maisterintutkinto tai muulla tavoin hankittu vastaava tietomäärä.

Tyypillinen labralainen on osastokoordinaattori Anna Arsnivan mukaan 25-33 -vuotias henkilö, jolla on kokemusta digitaalisesta mediasta. Tausta voi olla miltä alalta tahansa, mutta opiskelijalla on oltava opinnot aloittaessaan ymmärrys ja oma näkemys uudesta mediasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa monialaisuutta, johon labrassa on alusta lähtien pyritty. Opiskelijoiden taustoista löytyy opintoja arkkitehtuurista, kauppatieteistä ja taiteista sekä teknilliseltä, humanistiselta, valtiotieteelliseltä ja media-alalta.

Nykyään merkittävä osa opiskelijoista tulee ammattikorkeakoulujen digitaalisen median ja viestinnän laitoksista. Tämä saattaa hävittää opiskelijoiden monialaisuutta, mutta toisaalta kulttuurien kirjo korostuu, kun ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä kasvaa.

Opiskelijoilleen labra tarjoaa suuntautumisvaihtoehtoina dynaamista visuaalista suunnittelua, interaktiivista audiovisuaalista kerrontaa, media ja design -tutkimusta sekä uuden median tuottamista.

Törmäyttäminen tuo opiskelijat yhteen

Labran opiskelijat ovat onnistuneet tekemään vaikealta kuulostavista käsitteistä helposti lähestyttäviä uusmedia-teoksia. Niistä hyvänä esimerkkinä toimii kaksi viime vuosien voitokasta
työtä: Animaatiokone, jolla tehdään muovailuvahasta omia leffoja sekä vuorovaikutteinen tv-draamapeli, Sankari, jossa kuka tahansa voi antaa äänensä tarinan päähenkilölle.

Medialabrassa pyritään spontaanisuuteen ja keskustelevuuteen. Uusmedia-teosten syntymistä tuetaan opetustarjonnan lisäksi ”törmäyttämällä” opiskelijoita toisiinsa. Medialabrassa pitkään vaikuttaneen asiantuntijan mukaan ”törmäyttäminen” tarkoittaa sitä, että erityyppiset ihmiset sekoitetaan keskenään, jolloin heidän on kyettävä selittämään ajatuksensa ymmärrettävästi toisilleen.

Törmäyttämällä pyritään synnyttämään spontaanisti ryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoita pyritään aktivoimaan ryhmätyöskentelyyn workshopien, lukukausien päätteeksi järjestettyjen demopäivien sekä seminaarien kautta.

Törmäyttäminen perustuu siihen ajatukseen, että luovuus ja innovaatio syntyvät dialogissa. Resepti dialogiin on puolestaan monialaisuudessa, ja siinä labra onkin paremmassa tilanteessa kuin monet muut Taikin osastot, joissa ihmisillä saattaa olla samanlaiset taustat.

Millaisiin ammatteihin valmistutaan?

Medialaboratorion 10-vuotiskirjan mukaan opiskelijat ovat valitelleet, ettei paikasta valmistu selkeään ammattinimikkeeseen. Kirjassa kuitenkin korostetaan, ettei labran tehtävä ole kouluttaa ihmisiä jo olemassa oleviin muotteihin, vaan lisätä heidän mahdollisuuksiaan luoda uusia ammatteja ja toimintatapoja.

Kymmenen vuoden aikana labralaiset ovat sijoittuneet monenlaisiin
tehtäviin. Entiset ja nykyiset opiskelijat työskentelevät
digitaalisen ja vuorovaikutteisen median parissa: moni on töissä
verkkopalvelujen suunnitteluun keskittyneissä yrityksissä,
televisiokanavien interaktiivisten palveluiden puolella,
mobiilipelifirmoissa, digitaalisen median opettajina tai alan
tutkijoina ja asiantuntijoina. Moni on yksityisyrittäjänä tai
osakkaana alan firmassa. Ja tuleepa joukosta mediataiteilijoitakin.

Teksti: Marjaana Laakkonen / A4 Media Oy (28.10.2004)
Kuva: A4 Media Oy (Kuvan henkilö ei liity artikkeliin)

Kirjoittaja opiskelee Taikin medialaboratoriossa.

Lähteet:
Medialaboratorio 10 v. Taideteollinen korkeakoulu 2004.

Klikkaa medialaboratorioon!

X