Mainos

Maailma muuttuu tasa-arvon avulla

Globaali köyhyys ei ole poistettavissa ennen kuin kaikki tulevat omaan sukupuoleen katsomatta tasaveroisesti kohdelluiksi. Maailma muuttuu tasa-arvon kautta.
9.12.2019 Kaupallinen yhteistyö: Suomen Lähetysseura

Etiopialainen Lubaba Yimam asui ennen ruohokattoisessa majassa, mutta hän on pystynyt nyt rakennuttamaan talon viljelybisneksensä ansiosta. Hän kauppaa viljelyn sivutuotteita, kuten durran vartta.

Hän on myös myynyt yhden kasvattamansa lehmän. Hän on mukana Lähetysseuran tukemassa naisten yrittäjyysryhmässä.

Yimamin tarina on yksi esimerkki Lähetysseuran työstä naisten aseman parantamiseksi. Erilaiset naisten säästö- ja yrittäjyysryhmät ovat konkreettinen keino parantaa naisten toimeentuloa eri puolilla maailmaa.

Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo nähdään yleensä miesten ja naisten yhdenveroisuutena: kotitöiden tasapuolisena jakamisena, yhdenveroisina mahdollisuuksina edetä töissä ja esimerkiksi saman palkan maksamisena samasta työstä.

Ne ovat tärkeitä näkökulmia jokainen. Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyökoordinaattori Salla-Riina Hokkanen näkee tasa-arvon kuitenkin laajemmasta näkökulmasta. Hänen mielestään naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.

Globaali köyhyys ei ole poistettavissa ennen kuin kaikki tulevat omaan sukupuoleen katsomatta tasaveroisesti kohdelluiksi. Maailma muuttuu tasa-arvon kautta.

– Ongelmat eivät poistu niin kauan, kun puolet maailman ihmisistä eivät saa olla mukana vaikuttamassa ja päättämässä yhteisistä asioistamme, ja jos naiset eivät ole kehityksessä mukana. Siksi tasa-arvon puolesta on pakko puhua niin kauan, kunnes se toteutuu, Hokkanen summaa.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen ohjelma

Maailmanlaajuinen Agenda2030 on YK:n vajaat viitisen vuotta sitten käynnistämä kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelma sisältää 17 tavoitetta, joilla viedään kaikkialla maailmassa kehitystä parempaan suuntaan.

Tavoitteina on muun muassa maailmanlaajuinen köyhyyden ja nälän poistaminen, terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä puhtaan veden, ruoan ja koulutuksen tarjoaminen. Tavoitteisiin kuuluvat myös esimerkiksi kestävä talouskasvu, vastuullinen kuluttaminen, ilmastomuutoksen torjuminen sekä luonnonvarojen vaaliminen.

Sukupuolten välisen tasa-arvon vaaliminen sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistaminen on kiteytetty agendalla tavoitteeseen numero viisi. Kaikki YK:n edustamat valtiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet Agenda 2030:n toteuttamiseen. Aikaa on enää reilut kymmenen vuotta eli vuoteen 2030 asti.

Zimbabwelaisen kylän isoäidit ovat perustaneet ryhmän, joka huolehtii alueen orpolapsista. Kuva: Heidi Tirri.

Tasa-arvo ei ole arjesta irrallinen

Suomen Lähetysseura on mukana edistämässä Agenda2030-tavoitteita yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lähetysseuralla on 38 ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyöhanketta 12 maassa.

Hokkasen mielestä tasa-arvon vahvistaminen on tavoitteena läpileikkaava.

– Käytännön arjessa tasa-arvo ei ole irrallinen ja itsenäinen osa-alue. Kaikki, mikä edistää tasa-arvoa, on eduksi myös muille agendan tavoitteille.

Mitä tasa-arvolle sitten globaalisti oikein kuuluu 2020-luvun kynnyksellä? Hokkanen kertoo ensin hyvät uutiset.

– Pieniä edistysaskelia on nähtävissä, Hokkanen sanoo. – Tilastojen valossa esimerkiksi naisten silpominen ja varhaisten avioliittojen solmiminen ovat aavistuksen vähentyneet.

Tasa-arvon esteenä rakenteelliset ja asenteisiin liittyvät ongelmat

Suureen juhlaan ei tasa-arvon osalta ole kuitenkaan aihetta, sillä työsarkaa yhä riittää enemmän kuin kylliksi.

– Tasa-arvoiseen kohteluun kätkeytyvät rakenteelliset ongelmat ovat edelleen suuria, ja niiden osalta edistystä ei valitettavasti ole nähtävissä. Lisäksi muun muassa seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvät naisten oikeudet sekä oikeus omaan kehoon ovat kansainvälisesti katsottuna huonolla tolalla.

Perhesuunnitteluun, ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin liittyviä palveluita ja informaatiota ei kaikissa maissa ole riittävästi tarjolla.

– Siksi kehitysyhteistyön puitteissa jaetaan esimerkiksi suomalaisista kouluista tuttua terveysvalistusta naisten ja poikien kehittymisestä sekä kuukautishygieniaan liittyvää tietoa niin tytöille kuin pojille.

Lisäksi esimerkiksi Botswanassa noin kaksi kolmesta naisesta kohtaa elämänsä aikana seksuaalista väkivaltaa. Määrä on iso.

Lähetysseura puuttuu ongelmaan tukemalla Botswanassa järjestöä, joka auttaa väkivaltaa kokeneita tyttöjä ja naisia tukipalveluiden piiriin. Järjestö myös tiedottaa väkivallasta ja sen ehkäisemisestä.

Lähetysseura tekee kehitysyhteistyötä 12 maassa, esimerkiksi Zimbabwessa. Kuva: Suomen Lähetysseura.

Muutos syntyy ihmisistä käsin

Hokkasen mielestä tärkeintä tasa-arvon edistämisessä on vaikuttaa ongelmien juurisyihin: ihmisten asenteisiin, seikkoihin, jotka liittyvät tasa-arvon vastustukseen.

– Siksi työmme kohdistuu paitsi naisiin, mutta myös miehiin ja poikiin.

Tärkein työ tasa-arvon edistämisessä tehdään paikan päällä yhteistyössä paikallisten kanssa.

– Muutos syntyy vain, kun alueen ihmiset ovat itse valmiita siihen. Suomen Lähetysseuralla on työstä useita onnistuneita esimerkkejä.

Hokkanen mainitsee muun muassa Zimbabwessa pienessä Gwain kylässä käynnistyneen isoäitiryhmän, joka sai alkunsa isoäitien omista havainnoista ja jossa naiset ovat aktiivisia toimijoita.

– Isoäidit olivat huolissaan kylänsä lapsista ja nuorista, joiden vanhemmat joko menehtyivät aidsiin tai lähtivät paremman työn perässä Etelä-Afrikkaan. Paikalliset olivat yhtäkkiä uuden haasteen edessä: kylään jäi valtava määrä orpolapsia.

Apumme myötävaikutuksella isoäidit ottivat ohjakset omiin käsiinsä, ja he pitävät nyt huolta lapsista, joilla ei ole vanhempia.
Työ tasa-arvoisemman maailman puolesta kuitenkin jatkuu.

– Se on pitkäaikaista ja pitkäjänteistä. Kaikkien maailman naisten tulee päästä osalliseksi kehityksestä sukupuoleen katsomatta.