Havaintoja parisuhteesta

Valmiita kysymyksiä median kysyttäväksi

Teksti:
Havaintoja parisuhteesta

Olen laatinut eri medioille kysymyspatteriston hallituksen edustajille kysyttäväksi.

Tälläkin viikolla jopa ministeritasolla on käytetty rasistisia termejä. Mitä tarkoittaa hallituksen nollatoleranssi? Miten ministerin käyttämään rasistiseen termiin puututtiin? Uhkaako häntä nyt erottaminen, koska hallituksessa on käytössä nollatoleranssi rasismille?

Sisäministeri on toistuvasti jäänyt kiinni väärän tiedon levittämisestä. Onko hallituksen linjana se, että sellainen ja suoranainen valehtelu on sallittua? Onko olemassa mitään tekoa, joka johtaisi jonkinlaiseen puuttumiseen?

Miksi rajujen sosiaaliturvaleikkausten osalta ei ole tehty niiden vaikutusarvioita?

Toistan. Miksi rajujen sosiaaliturvaleikkausten osalta ei ole tehty niiden vaikutusarvioita?

Sosiaaliturvaleikkausten johdosta on arvioitu asunnottomuuden lisääntyvän. Miten hallitus on varautunut tähän?

Suomi velkaantuu kaudellanne yhä suuremmin. Miksi valehtelette pienituloisiin kohdistuvien leikkausten olevan pakollisia säästösyistä?

Kuinka moraalittomina pidätte sitä, että jopa lastensuojelusta leikataan samalla kun hyvätuloiset saavat lisää? Millä perustelette tämän asian?

Hallituksenne moni ministeri on hyökännyt vapaata lehdistöä, tutkijoita ja järjestöjä vastaan. Onko olemassa jokin raja, jolloin toimintaan aletaan puuttua?

Onko hallitus valmis rikkomaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sanoutumaan irti kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista poliittisin ja ideologisin syin?

Vielä lopuksi, kun kukaan ei edelleenkään ole kysynyt, niin mitä tarkoittaa vihapuheelle ja rasismille luomanne nollatoleranssi?

Saa kysyä. Vastauksia tuskin saamme, mutta että jos edes saisimme kysymykset.

X