Mainos: Nicorette

Juttuvirta

Mainos

Totuuksia nikotiinista

Nikotiinikorvaushoito voi tarjota pehmeän laskun matkalla kohti savutonta elämää. Mitä sen hyödyistä ja mahdollisista haitoista tiedämme?
Mainos | Nicorette Lopeta pysyvästi

Miten irti tupakasta?

Tahdonvoima ja riittävä motivaatio ovat ratkaisevia tekijöitä tupakoinnin onnistuneessa lopettamisessa. Laajan kyselytutkimuksen tulokset kertovat paljon muutakin mielenkiintoista tupakanhimosta ja sen taltuttamisesta. 1

Tahdonvoima ja riittävä motivaatio ovat ratkaisevia tekijöitä tupakoinnin onnistuneessa lopettamisessa. Laajan kyselytutkimuksen tulokset kertovat paljon muutakin mielenkiintoista tupakanhimosta ja sen taltuttamisesta. 1

Otavamedia toteutti loppuvuodesta 2019 mittavan tupakointiin ja sen lopettamiseen kytkeytyvän, täysi-ikäisille suomalaisille suunnatun, kyselytutkimuksen. Vastauksia saatiin 751 naispuoliselta ja 95 miespuoliselta nykyiseltä tai entiseltä tupakoitsijalta. Vastaajista runsaat 80 % oli lopettanut tupakoinnin, 12 % tupakoi yhä. 1

Tulokset antavat uskoa kaikille lopettamista harkitseville. Lopettaminen onnistuu myös pitkään ja suuriakin määriä päivittäin tupakoineilta. Lähes puolet tupakasta irti päässeistä miehistä oli tupakoinut yli 20 vuotta, naisistakin noin joka kolmas. 1 Valtaosa vastaajista oli polttanut vähintään kymmenen savuketta päivässä ennen lopettamista. 1

Joiltakin tupakan jättäminen käy kertaheitolla. Tulosten valossa temppu onnistuu noin joka neljänneltä naiselta ja noin joka viidenneltä mieheltä. 1 Noin joka neljäs onnistuja sen sijaan joutuu yrittämään jopa viidesti tai useammin ennen kuin tupakanhimo on selätetty.

Mikä saa lopettamaan?

Terveydelliset ja taloudelliset syyt nousevat vastauksissa yllätyksettömästi tärkeimmiksi lopettamiseen kannustaneiksi tekijöiksi. Muita ovat muun muassa tupakoinnista aiheutuvat hajuhaitat, naisilla myös raskaushaave tai jo käynnistynyt raskaus. 1

Vaikeinta tupakasta ja nikotiinista vieroittautumisessa on vastaajille ollut pääseminen irti piintyneestä tavasta, arkea rytmittävästä tottumuksesta. Moni puhuu ärtyneisyydestä tai hermostuneisuudesta kuvaillessaan vapaakenttävastauksissa omia vieroitusoireitaan. Jotkut kertovat kaivanneensa tupakoinnin avulla järjestynyttä omaa aikaa tai rituaalin mukanaan tuomaa mielenrauhaa. 1

Mielenkiintoista on, että tottumuksen taltuttaminen vaikuttaa useimmille olleen jopa vaikeampaa kuin varsinaisen tupakanhimon voittaminen. 1

”Lopettaminen oli yllättävän helppoa kun vain päätti että nyt se loppuu.”

Luja henkilökohtainen päätös ja siinä pysyminen on tulosten valoissa tehokkain tapa lopettaa tupakointi. Myös lähiomaisten ja terveydenhoidon ammattilaisten tarjoama tuki koetaan tärkeäksi. Moni on saanut nikotiinin korvaustuotteista tukea päätöksessä pysymiseen.

Tahdonvoiman ja sisun nimeen vannoo peräti noin 75% tupakoinnin lopettaneista kyselyyn vastanneista. Myös nikotiinikorvaustuotteista, varsinkin nikotiinipurukumeista, on ollut apua joka neljännelle naiselle ja noin joka kolmannelle miehelle. Lisäksi 27% on kokenut liikunnan tarjonneen tukea kamppailussa tupakanhimoa vastaan. 1

”Elämä parantui huomattavasti.”

Joka kolmas vastaaja oli elänyt ilman tupakkaa jo yli viisi vuotta, noin 70 % vähintään vuoden. Isolla osalla vastaajista oli siis jo runsaasti kokemusta lopettamisen mukanaan tuomista myönteisistä vaikutuksista. 1

Jokseenkin tasan puolet (49 %) vastaajista kokee yleisen terveydentilansa kohentuneen lopettamisen jälkeen. Hieman yli puolet vastaajista sanoo hengittämisen käyneen helpommaksi, lähes joka toinen kertoo myös jaksavansa paremmin kuin ennen. Moni tuntee olonsa aiempaa vapautuneemmaksi ja kertoo hallitsevansa omaa elämäänsä aiempaa paremmin. Noin puolet vastaajista kokee haju- ja makuaistin parantuneen. Näidenkin tulosten valossa lopettaminen kannattaa. 1

Kyselytutkimuksen tuloksia ja tupakoijien tuntoja valotetaan kevättalven aikana muissakin kirjoituksissa ja videoissa. Osassa paneudutaan tupakoinnin lopettaneiden yksilöllisiin tarinoihin. Toivomme vertaistuen auttavan Sinuakin pääsemään irti terveydelle haitallisesta ja kalliiksi käyvästä tottumuksesta.

Lähde:
1 Otavamedian tupakointiin ja sen lopettamiseen kytkeytyvä kyselytutkimus, joulukuu 2019

NICORETTE® on lääke avuksi vieroitusoireisiin kun lopetat tupakoinnin. Sisältää nikotiinia. Lue pakkausseloste. Ei lasten ulottuville. Ei alle 18-vuotiaille. Markkinoija McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy. 12/2020 FI-NI-2000190

Kysy lisää omasta apteekistasi!

NICORETTE®-nikotiinivalmisteet on tarkoitettu tupakkariippuvuuden hoitoon. Ne lievittävät tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Kun aloitat hoidon, lopeta tupakointi kokonaan. Jos sinulla on krooninen ihosairaus (koskee vain laastareita), sydän- tai verisuonitauti, olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärisi kanssa. Ei alle 18-vuotiaille. Hengitysliitto Helin koordinoima maksuton STUMPPI-neuvontapuhelin ohjaa lopettamiseen liittyvissä kysymyksissä maanantaisin ja tiistaisin klo 10-18 ja torstaisin klo 13-16 numerossa 0800 148 484. Tämän sivuston julkaisija on McNeil, joka on yksinomaan vastuussa sisällöstä. Se on tarkoitettu suomalaiselle yleisölle. Kaikki sisältö ©Copyright McNeil. Kaikki oikeudet pidätetään.

X