Hyvinvointi

Esiintymisjännitys stressaa – Opettele hallitsemaan ja purkamaan jännitystä

Teksti:
Anna.fi

Esiintymisen jännittäminen on varsin yleistä. Psykologi, psykoterapeutti Minna Martin on työskennellyt jännittäjien kanssa useiden vuosien ajan ja kertoo esiintymistä jännittäviä yhdistävän epärealistinen vaatimustaso itseä kohtaan. Yhtä ainoaa syytä jännittämiselle ei kuitenkaan ole, vaan pienistä puroista kasvaa myös jännittämisen suuri joki.

Esintyymisjännitys

Jännittäminen voi johtua temperamentistamme ja vaikkapa ujoudella voi olla osansa jännittämisessä. Jännittäjien joukossa on myös paljon niitä, jotka ovat kokeneet kiusaamista.

Osa meistä puolestaan reagoi herkemmin tahdosta riippumattomilla, autonomisilla ruumiin reaktioilla. On kuitenkin vaikea sanoa, mikä on perinnöllistä ja mikä opittua, sillä myös hermojärjestelmämme on oppivainen eli saatamme oppia reagoimaan tilanteeseen nähden voimakkaammin.

Opettajilla avain esiintymisen turvallisessa opettelussa

Jännittämisen juuret ovat pitkälti yhteisössä.  Jos ihmiset olisivat toisiaan kohtaan suvaitsevaisempia, ei esiintymistäkään tarvitsisi niin paljon jännittää.

Martin toteaa opettajien olevan avainasemassa vuorovaikutustilanteita – ja siten myös esiintymistä – opeteltaessa. Sen sijaan, että koulussa opetellaan ja arvioidaan vain yhtä vuorovaikutustilanteen puolta eli esiintymistä, tulisi opetella ja arvioida myös sitä, millainen yleisön jäsen lapsi on. Sensitiivisen ja ystävällisen yleisön edessä myös esiintymisen harjoitteleminen on helpompaa.

Ujot lapset kärsivät usein eniten esiintymistilanteiden harjoittelemisesta. Martin korostaa, ettei ujous ole vamma, vaan ujot ihmiset ovat hyvin usein tarkkanäköisiä ja tekevät havaintoja, jotka suulaammalta jäävät huomaamatta. Ihmislajin menestymisen taustatekijä onkin juuri se, että ihmiset ovat luonteiltaan ja temperamentiltaan erilaisia.

Oikeanlainen hengitys apuna jännittämiseen

Martin työskentelee jännittämisestä kärsivien asiakkaidensa kanssa hengityksen avulla. Oikeanlainen hengitys rauhoittaa elintoimintoja ja antaa selviytymiskeinon, jonka avulla tulkinnat omasta esiintymisestä muuttuvat realistisemmiksi. Esiintyjälle kasvaa ikään kuin henkistä hauista kestää omia tuntemuksia.

Ei ole vaarallista, jos vaikkapa käsien tärinä näkyy yleisöön. Jos se jota kuta yleisössä häiritsee, sopii pohtia kenellä on ongelma – esiintyjällä vai yleisössä istuvalla.

Myös lääkkeet voivat auttaa esiintymisjännityksen lieventämisessä. Väliaikaisesti tai pidemmälläkin aikavälillä esiintymistilanteissa otettu lääke auttaa tuntemaan olon turvalliseksi esiintymistilanteessa.

Kun pääsemme enemmän sinuiksi itsemme kanssa, muutumme usein myös armollisemmiksi. Kohtuullinen vaatimustaso itseä kohtaan lieventää siten myös jännitystä.

Lue lisää:
Hengittävä mieli
Jännittäminen osana elämää -opas

Teksti: Anne

X