Havaintoja parisuhteesta

Sakset sanoo nips ja naps..paitsi heiltä joilla jo on tarpeeksi

Teksti:
Havaintoja parisuhteesta

”Emme koskaan mene hallitukseen, joka tekee pienituloisille heikennyksiä”.

Hallituksen leikkauslista:

Työehdot:

Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä palkattomaksi. Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”. Työpaikan luottamusmiehistä luovutaan. Lomautuksen varoaikaa pienennetään. Vuoden mittainen määräaikainen työsuhde ei vaadi mitään perusteluja määräaikaisuudelle. Työriitojen ratkaisemista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan oikeuksia. Lomautusten varoaikaa lyhennetään.

Lakko-oikeus:

Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan. Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko jos lakko todetaan laittomaksi. Lakkosakkoja nostetaan reippaasti.

Sosiaaliturvan leikkaukset:

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Työttömyysturvan suojaosuus poistetaan. Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen. Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään. Ansiopäivärahan saamiseen oikeuttavaa aikaa pidennetään. Vuorotteluvapaa lakkautetaan. Aikuiskoulutustuki lakkautetaan. Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään. Asumistuen työssäkäyntiin liittyvä suojaisa poistetaan ja tukea leikataan. Toimeentulotukea leikataan ja sen saamista vaikeutetaan. Korotettuna saatava vanhempainraha poistetaan ensimmäisen 16 päivän ajalta.

Tässä listassa ei ole mukana esimerkiksi heikennykset opintotukeen, omaishoitoon tai vammaispalveluun, jotka vielä listaan lisättäköön.

Valtionvarainministeri Riikka Purra on lähes päivittäin huutanut ja uhonnut ay-järjestöille, jotka ovat aloittamassa massiivisia vastatoimia julmaa, kylmää ja eriarvoistavaa hallitusohjelmaa vastaan.

Siis sitä ohjelmaa, mihin eräs valehtelemalla valtaan päässyt puolue ei missään tapauksessa sanonut hyväksyvänsä vielä vuosi sitten.

Saamapuolelta mainittakoon, että eniten hallitusohjelmasta taloudellisesti hyötyvät yli 10 000 euroa kuukaudessa tienaavat.

X