Laihdutus

Mikä on oikea ihannepainosi? Oman ihannepainon ja biologisen hyvinvointipainon välillä voi olla ristiriita

Keho asettuu biologiseen painoonsa, kun ihminen syö ja liikkuu normaalisti ja monipuolisesti. Biologinen hyvinvointipaino pysyy yllä ilman stressiä ja silloin ihminen voi fyysisesti ja psyykkisesti parhaiten.
Teksti: Anniina Nirhamo Kuvat: iStock

Jokainen meistä on laskenut oman painoindeksinsä selvittääkseen, onko paino terveellisissä lukemissa. Painoindeksi perustuu pituuden ja painon suhteeseen, mutta se ei ole yksiselitteinen, sillä se ei huomioi ihmisen yksilöllistä ruumiinrakennetta.

Painoindeksin perusteella ei voi siis päätellä ihmisen biologista normaalipainoa, jossa ihminen voi kaikkein parhaiten. Kaiken lisäksi kulttuurin ja itse itsellemme asettama painoihanne on usein eri kuin hyvinvointipainomme.

Terveellinen paino ja oma ihannepaino ovat usein ristiriidassa

Painoindeksissä WHO:n määrittelemän normaalipainon alue on laaja, jopa parikymmentä kiloa. Esimerkiksi 165 cm pitkälle ihmiselle normaalin rajoissa oleva paino on 50–68 kg. Terveyden kannalta ihanteellisen painon rajat ja kulttuurin määrittämät painoihanteet ovatkin ristiriidassa keskenään.

Koska kulttuurissamme ihaillaan hoikkuutta, moni laihduttaa, vaikka olisi täysin normaalipainoinen. Sosiokulttuuriset painoihanteet ovat siis tiukemmat kuin terveyden kannalta määritellyt painoihanteet.

Kauneusihanteiden vuoksi naiset ovat usein tyytymättömiä kehoonsa ja pitävät itseään lihavana todellisesta painosta riippumatta. Halu olla laihempi sisäistetään jo lapsuudessa, sillä laihuus yhdistetään länsimaisessa kulttuurissa kauneuteen, hyvinvointiin ja menestykseen.

Tiedätkö biologisen hyvinvointipainosi?

Biologiseksi normaalipainoksi sanotaan painoa, johon keho asettuu, kun ihminen syö ja liikkuu normaalisti ja monipuolisesti eli elää perusterveellistä elämää. Hyvinvointipaino määräytyy perimän mukaan eikä sitä voi suoraan verrata painoindeksiin.

Painoindeksin lailla hyvinvointipainokaan ei ole tietty luku vaan vaihteluväli. Toisilla se voi olla hyvinkin hoikka, kun taas toisilla painoindeksin mukaan lievästi ylipainoinen. Hyvinvointipaino ei siis välttämättä ole sama kuin se, jota itse pidät omana ihannepainonasi.

Ristiriidasta seuraa tyytymättömyyttä omaan kehoon ja mahdollisesti jatkuvaa laihdutusta, painon jojoilua tai syömishäiriöitä. Biologisessa hyvinvointipainossa ihminen kuitenkin voi fyysisesti ja henkisesti parhaiten. Silloin kuukautiset tulevat normaalisti, vatsa toimii ja ihminen on myös psyykkisesti tasapainossa.

Tiedät olevasi biologisessa hyvinvointipainossasi, kun paino pysyy yllä ilman stressiä ja ruoka ei pyöri koko ajan mielessäsi. Hyvinvoinnin kannalta ei siis ole järkeä laihduttaa biologisen painon alapuolelle.

Lähteet: Keventäjät, Duodecim, Terveyskirjasto, Syömishäiriöliitto, BMI.fi

X