Havaintoja parisuhteesta

”Jokaiselle on olemassa vain se yksi oikea kumppani ja hänet tulee löytää voidakseen elää onnellisena ja kokonaisena”

Teksti:
Havaintoja parisuhteesta

”Viime vuosien aikana olen melko usein miettinyt sitä miten aikuiset ihmiset ”säätävät” ja pelaavat valtapelejä suhteissaan. Vaikka olen tutustunut ja perehtynyt psykologiaan ja ihmisen mieleen sekä käyttäytymismalleihin, en voi olla silloin tällöin ihmettelemättä mikä saa ihan järkevät ihmiset käyttäytymään täysin irrationaalisesti ja olemaan sokea omalle käytökselleen sekä siirtämään vastuun omista valinnoistaan kumppanilleen, jolloin he voivat tehdä kumppanistaan syyllisen omaan pahaan oloonsa.

Yksi asia joka helposti johtaa henkiseen ja emotionaaliseen tuskaan ja kipuiluun on erilaiset uskomukset esimerkiksi siitä minkälaisen tulee hyvän parisuhteen olla. Näitä uskomuksia syötetään meille kuin liukuhihnalta ja kaikista mahdollisista suunnista; elokuvista, rakkausromaaneista, saduista, lauluista, runoista, uskonnoista, vanhemmiltamme (hekin saman uskomus harhan vallassa), naistenlehdistä, miestenlehdistä, blogeista, ystäviltä, parisuhdeoppaista jne .

Kun nämä uskomukset saavat meidät vertailemaan omaa parisuhdettamme toisten parisuhteisiin ja alamme uskomaan että koska meidän suhteessamme ei ole sitä tai tätä, niin suhteemme on jotenkin huonompi ja vajaampi kuin joidenkin toisten suhde. Asenteemme muuttuu tyytyväisestä kriittiseksi ja koemme suhteestamme puuttuvan jotain. Tässä vaiheessa rakennamme odotuksia kumppaniamme kohtaan: ”olisin onnellisempi ja suhteemme olisi parempi jos tuo toinen muuttuisi sellaiseksi kuin millainen hyvän ja ”oikean” kumppanin tulee olla.”

Jokainen parisuhde on ainut laatuaan, ei ole samanlaisia suhteita. Samankaltaisia on kyllä joissa käydään läpi samoja kasvunpaikkoja samantapaisten kokemuksien kautta. Kun ajattelee loogisesti niin sehän on täysin itsestäänselvyys ettei ainutlaatuiset ihmiset voi elää samanlaisissa suhteissa kuin toiset ainutlaatuiset ihmiset.

Tarkastellaanpa hetki romanttista harhaa joka aiheuttaa paljon ongelmia sekä olemassa olevissa parisuhteissa, että sellaisesta haaveilevissa.

Harha 1

”Jokaiselle on olemassa vain se yksi oikea kumppani ja hänet tulee löytää voidakseen elää onnellisena ja kokonaisena.”

Todellisuudessa ei yksikään kumppani kykene tekemään sinusta onnellista ja ehjää jos et tee sitä itse itsestäsi. Yksikään parisuhde ei toimi ”omalla painollaan” vaan sitä on tietoisesti työstettävä, tavalla tai toisella, riippuen suhteen molempien osapuolien tavoista käsitellä asioita joita kummankin kehittyessä ihmisenä tulee eteen.

Se että ollaan jollain tietyllä elämänalueella samalla ”tasolla”, sekään ei vielä takaa onnellisuutta parisuhteessa. Näin ollen ”Sen Oikean” odottaminen voi päättyä melkoiseen pettymykseen ja päättyykin jos odottaessaan koko ajan luo odotuksia sen suhteen millainen rakkauden tulee olla ollakseen ”kelvollista rakkautta”.

Harha 2:

”Minun kumppanini täytyy olla sellainen ja tälläinen”(ulkonäöltään, harrastuksiltaan, ammatiltaan, varakkuudeltaan, iältään jne.

Todellisuudessa rakkaudella ei ole mitään vaatimuksia, se on täysin pyyteetöntä antamista ja vastaanottamista. Vastaanottaminen tässä yhteydessä tarkoittaa sen sallimista että toinen ihminen pyyteettömästi omasta vapaasta tahdostaan haluaa antaa sinulle rakkauttaan ja itsensä sellaisena kuin hän on. Jos asettaa kovasti paljon erilaisia vaatimuksia jotka kohdentaa kumppaniin tai parisuhteeseen luo väistämättä esteitä todellisen rakkauden ilmentymiselle sekä pettymyksiä, sillä vaikka kumppanini olisikin minulle täysin sopiva ja minä hänelle, emme ole täydellisiä, olemme ihmisiä heikkouksinemme ja vahvuuksinemme.

Harha 3

”Hän ei rakasta minua jos hän ei tee niin ja sano näin.”

Todellisuudessa meillä kaikilla on oma tapamme ilmentää ja ilmaista rakkauttamme, eikä ne aina käy yksi yhteen kumppanimme tavan kanssa.

Tähän on yksinkertainen ratkaisu ; suora, vilpitön, rehellinen, avoin kommunikaatio. Esimerkiksi jos minulla on tapana osoittaa rakkauttani antamalla lahjoja rakkaalleni, mutta hänen tapansa osoittaa rakkauttaan on pyytää minua osallistumaan hänelle tärkeisiin asioihin… vaikkapa luonnossa liikkumiseen, niin jos emme kerro tätä toisillemme suoraan voisi hyvin helposti syntyä väärinymmärryksiä välillemme.

Siispä, luovutaan odotuksien, oletuksien ja vaatimusten vaalimisesta ja avaudutaan rohkeasti ottamaan rakkaus vastaan sellaisena kuin se meille itsensä ilmentää.

Se on juuri niin yksinkertaista että se mikä tuntuu Hyvältä ja Oikealta on sitä, hyvää ja oikeaa.”

X