Älykkyystesti – testaa, millainen älykkyys sinussa korostuu
Itsetuntemus

Älykkyystesti – testaa, millainen älykkyys sinussa korostuu

Korostuuko sinussa kielellinen, liikunnallinen tai musiikillinen älykkyys? Vai onko vahvuutesi kenties ilmiömäiset vuorovaikutuskykysi? Tee testimme ja selvitä, mikä älykkyyden muoto sinussa korostuu.
Teksti: Hilppa Wuokko Kuvat: iStock

Moniälykkyysteoria on neuropsykologi Howard Gardnerin vuonna 1983 luoma teoria, jonka mukaan ihmisen kykyä toimia älykkäästi erilaisissa tilanteissa ei voi selittää yhden yleisen älykkyyden avulla.

Kahdeksan älykkyyden lajia

Aluksi Gardner listasi seitsemän erilaista älykkyyden lajia: kielellinen älykkyys, matemaattis-looginen älykkyys, musiikillinen älykkyys, avaruudellinen ja visuaalinen älykkyys, liikunnallinen älykkyys, intrapsyykkinen älykkyys sekä interpsyykkinen älykkyys. Myöhemmin Gardner on lisännyt listaansa vielä kahdeksannen älykkyyden muodon: luonnon ymmärtämisen kyvyn.

Testaa, mikä älykkyyden laji sinussa korostuu

Testimme kertoo, mikä näistä kahdeksasta älykkyyden lajeista sinussa korostuu.

Lähteet: Personality Max, Wikipedia

X