Terveys

Hypnoosi hoitaa tehokkaasti yleistä vatsavaivaa – joskus paremmin kuin lääkkeet ja ruokavalio

Hypnoosi auttaa aidosti oikean ammattilaisen käsissä. Hypnoosi on erityisen tehokas esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa.

Teksti:
Satu Virtanen
Kuvat:
iStock

Hypnoosi on tila, jolle yhdet ovat herkempiä kuin toiset.

Hypnoosi auttaa aidosti oikean ammattilaisen käsissä. Hypnoosi on erityisen tehokas esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa.

Hypnoosi ei ole uskomushoito, vaan siitä on tutkitusti apua erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin vaivoihin. Hypnoosia käytetään esimerkiksi unettomuuden, ahdistuksen, pelkojen ja riippuvuuksien hoidossa.

− Hypnoosia voidaan käyttää hyvin laaja-alaisesti erilaisten vaivojen hoidossa. Hyvin hypnoosiherkille ihmisille on hypnoosin avulla tehty jopa leikkauksia ilman puudutusta, kertoo psykiatriaan erikoistuva lääkäri Dagfinn Majeskog.

Majeskog käyttää terapeuttisessa työssään hypnoosia. Hän on myös Tieteellinen hypnoosi ry:n hallituksen jäsen.

Erityisen tehokkaaksi hypnoosi on osoittautunut ärtyvän suolen oireyhtymän eli IBS:n hoidossa. IBS on toiminnallinen suolistovaiva, jonka taustalta ei löydy vakavaa tai pahanlaatuista suolistoon liittyvää sairautta. Oireita kutsutaan toiminnallisiksi, sillä niiden pahenemiseen liittyy psykofyysisiä tekijöitä. Esimerkiksi stressi voi pahentaa oireita.

Vaivaa voidaan hoitaa ruokavaliolla ja lääkkeillä, mutta osa ihmisistä ei saa näistä riittävästi apua.

Majeskogin mukaan hypnoosin teho IBS:n hoidossa perustuu ilmeisesti vagus- eli kiertäjähermon rauhoittamiseen, sillä kyseinen hermo on yhteydessä suolistoon.

− Hypnoterapiassa asiakkaalle annetaan kipukokemukseen vaikuttavia suggestioita, jotka voivat saada hänet aistimaan kivun sijaan esimerkiksi lämpimän olotilan vatsassaan. Hypnoterapia voi lisäksi tähdätä potilaan huomion kääntämiseen pois epämiellyttävistä tuntemuksista.

Hypnoosi näkyy aivoissa

Mitä hypnoosi oikeastaan on? Sen olemusta on Majeskogin mukaan vaikea tiivistää pähkinänkuoreen, sillä edelleenkään ei ole olemassa kaikenkattavaa selitystä sille, mistä on kysymys.

”Muutoksia voidaan aivokuvantaa eri menetelmin.”

Vuonna 2015 yhdysvaltalainen psykologien ammatillinen järjestö The American Psychological Association määritteli hypnoosin näin: ”Hypnoosi on tajunnantila, jossa huomion keskittyessä toisarvoiset ärsykkeet vaimenevat samalla, kun kyky reagoida suggestioihin kasvaa”.

Suggestiot ovat ikään kuin kehotteita, joiden tarkoitus on saada aikaan muutoksia tuntemuksissa, havainnoissa, ajatuksissa ja käyttäytymisessä.

−Tajunnantilateorioiden mukaan aivotutkimusmenetelmin on voitu osoittaa, että hypnoosi on eräänlainen muuntuneen tietoisuuden tila, joka saa aikaan muutoksia aivojen toiminnoissa. Näitä muutoksia voidaan aivokuvantaa eri menetelmin, Majeskog sanoo.

Keskiössä vuorovaikutus

Perinteinen hypnoosi sisältää kolme vaihetta: induktion eli hypnoosiin vaivuttamisen, suggestiot ja hypnoosin päättämisen. Majeskogin mukaan 10 viime vuoden aikana hypnoterapia on alettu nähdä laaja-alaisena terapeuttisena työskentelynä, jossa vuorovaikutus kahden ihmisen välillä on keskeisessä asemassa.

− Kuten psykoterapiassa, myös hypnoterapiassa terapeutin ja hoidettavan välinen luottamuksellinen suhde ja yhteensopivuus ovat erittäin tärkeitä. Saman koulutuksenkin saaneet hypnoosin ammattilaiset saattavat tehdä hypnoterapiaa varsin eri tavoin.

Ihmisten hypnoosiherkkyys vaihtelee. Majeskogin mukaan noin 10 prosenttia ihmisistä on erittäin herkkiä hypnoosille. He vaipuvat hypnoosiin hyvin helposti, ottavat suggestiot herkästi vastaan ja kokevat erilaisia muuntuneen tajunnantilan kokemuksia. Toiset 10 prosenttia eivät reagoi hypnoosiin, ja loput ihmiset sijoittuvat näiden ääripäiden välille.

Majeskog kertoo, että ihminen ei voi itse etukäteen tietää, kuinka hypnoosiherkkä on. Ammattilainenkaan ei voi lukea sitä ihmisestä.

−Hypnoosiherkkyydellä ei välttämättä myöskään ole suoraa yhteyttä hypnoosista saatavaan vasteeseen. Hypnoosin vaste hoidettavalle ongelmalle, oireelle tai tilalle voi olla todella hyvä, vaikka kokemuksellisesti hypnoosi tuntuisi vain siltä, että olo on hyvin rauhallinen, Majeskog kuvailee.

Turvallinen hypnoosi vaatii koulutusta

Hypnoosin tehokkuudesta esimerkiksi juuri IBS:n hoidossa on vahva tieteellinen näyttö, mutta alaan liittyy silti edelleen ennakkoluuloja. Niitä selittää osittain se, että Suomesta puuttuu hypnoosialaan liittyvä lainsäädäntö ja nimikesuoja. Niinpä kuka tahansa voi tarjota hypnoosihoitoa.

Tieteellinen hypnoosi ry on yrittänyt jo vuosikymmeniä saada alalle sääntelyä, joka edellyttäisi hypnoterapian tarjoajilta terveydenhuollon pohjakoulutusta.

−On melko helppo oppia hypnotisoimaan, mutta hypnoosin valjastaminen turvalliseen ja asianmukaiseen terveydenhuollossa tapahtuvaan terapeuttiseen käyttöön vaatii taitoa, kokemusta ja ennen kaikkea terveydenhuollon pohjakoulutuksen, sanoo Majeskog.

Hypnoosi on hoitona alkanut saada enemmän hyväksyntää terveydenhoidossa tutkimusnäytön myötä, sanoo Dagfinn Majeskog.

Osaamattomissa käsissä hypnoosi voi olla vaarallista. Kouluttamaton maallikkohypnotisoija voi alkaa hoitaa hypnoosilla oireita, joiden aiheuttajana on pahanlaatuinen sairaus. Tällöin sairaus voi jäädä diagnosoimatta.

−Esimerkiksi IBS:n kaltaisia oireita voivat aiheuttaa myös tulehdukselliset suolistosairaudet. On erittäin tärkeää, että ennen hypnoosihoitoa varmistutaan siitä, että kyseessä todella on IBS, Majeskog painottaa.

Näin löydät osaavan hypnoterapeutin

Osaamattomissa käsissä hypnoosi voi johtaa komplikaatioihin ja pahimmillaan laukaista vakavan mielenterveyden häiriön. Majeskogin mukaan Suomestakin löytyy tapauksia, joissa varomattomasta hypnoosin käytöstä on seurannut skitsofreniatyyppinen psykoosi.

−Psykoosisairaudet ovat ehdoton vasta-aihe hypnoosin käytölle. Ei ole turvallista käyttää hypnoosia tuntematta asiakkaan taustoja ja vasta-aiheita. Mieli ei ole mikään leikkikenttä, jota kuka tahansa voi lähteä terapoimaan.

Jos harkitsee hypnoterapiaa, on syytä tarkistaa, että palveluntarjoaja on rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Tämän voi tehdä Valviran Terhikki-palvelun avulla. Lisäksi kannattaa kysyä hypnoterapeutin koulutuksesta ja työkokemuksesta.

”Toivon, että tulevaisuudessa hypnoterapiaa saa julkisesta terveydenhuollosta.”

Tieteellinen näytön myötä terveydenhuollon ammattilaiset ovat Majeskogin mukaan alkaneet suhtautua hypnoosiin hiljalleen avoimemmin. Hypnoosia on alettu käyttää esimerkiksi hammaslääkäripelon taltuttamisessa.

− Tällä hetkellä hypnoterapiaa on tarjolla lähinnä yksityisellä puolella. Toivon, että tulevaisuudessa sitä voisi saada myös julkisesta terveydenhuollosta.

X