Ihmiset ja suhteet

Syöpään sairastuminen on edelleen tabu

Teksti:
Anna.fi

Joka neljäs suomalainen sairastuu syöpään. Suomalaiset syöpäjärjestöt ovat käynnistäneet Hyvä ajatus -kampanjan, jonka päämääränä on kerätä varoja potilaiden ja omaisten tukemiseen sairauden eri vaiheissa.

Aktiivisimmat kampanjakuukaudet ovat maalis- ja huhtikuu. ”Tavoitteemme on kertoa siitä valtavasta henkisen ja toiminnallisen tuen tarpeesta, jota syövän yleistyminen tuo. Nyt on aika toimia ja tämä on se keräys, jonka tuotto kohdistuu syöpäpotilaille ja heidän perheilleen”, kertoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Harri Vertio.

Hyvä ajatus -kampanjassa on useita keräysmuotoja: puhelin- ja tekstiviestilahjoitukset, huutokauppa, erilaiset kampanjatuotteet ja perinteiset tili- ja lipaskeräykset. Lisäksi yritykset ja yhteisöt voivat tukea kampanjaa erilaisin lahjoituksin ja tempauksin.

Puhu tai ole puhumatta

Syöpään sairastuminen edelleen tabu, josta potilaan saattaa olla vaikea puhua. ”Jokaisella sairastuneella on oikeus puhua sairaudestaan, tai sitten olla puhumatta siitä lainkaan”, sanoo syöpäsairauksien erikoislääkäri, psykoterapeutti Päivi Hietanen Yksin. yhdessä -lehden haastattelussa. Sairaudessa on kyseessä yksilöllinen prosessi, jota jokaisen on oikeus käydä läpi omalla tavallaan. Kaikille avoimuus ja puhuminen eivät sovi.

Hietanen neuvookin puhumaan sairaudesta valikoidusti ja harkitusti. Sairastumiseen liittyvät häpeän ja epäonnistumisen tunteet ovat luonnollisia, kun yhteiskunnassa avoimesti arvostetaan dynaamista, kilpailukykyistä ihmistä. Onneksi asenteet ovat tiedon lisääntyessä myös pehmenneet.

Vakava sairaus koskettaa monia muitakin kuin itse sairastunutta. Usein kuitenkin käy niin, että kaikki huomio kiinnittyy sairastuneeseen ja sairauden hoitoon. Epätietoisuus ja huoli vaivaavat sairastuneen lähipiiriä. Omista tunteista ei aina ole helppo puhua. Sairastuneen läheinen saattaa tuntea syyllisyyttä omasta terveydestään tai pelätä itse sairastuvansa. Tunteiden kirjo on moninainen.

Myös läheiset tarvitsevat apua

On kuitenkin tärkeää että sairastuneen läheiset löytävät myös jonkin väylän ilmaista tunteitaan ja kertoa niistä. Myös omaiset tarvitsevat vertaistukea, ja vaikka sairastunut itse ei sairaudestaan haluaisi keskustella, voi läheisten tilanne olla toinen.

Seurakunnista ja kuntien mielenterveyspalveluista saa keskusteluapua ja tukea. Myös työterveyslääkärin kanssa kannattaa keskustella, jos elämäntilanne tuntuu masentavalta ja vaikealta. Uusi väylä voi löytyä myös internetin keskustelupalstoilta joilla omaiset ja sairastuneet voivat jakaa kokemuksiaan. Keskusteluun ei aina tarvitse osallistua. Keskustelun seuraaminenkin saattaa helpottaa, kun voi huomata, ettei ole ainoa joka pohtii ja miettii vaikeita kysymyksiä.

Lisätietoa:
Mielenterveysseura

Secure-tukinet

Mielenterveysyhdistys Taimi Ry

Valtakunnallisen syöpäakampanjan kotisivut

Teksti: Julia Donner / A4 Media Oy (22.3.2005)
 

X