Ihmiset ja suhteet

Vaiettu kotisynnytys kiinnostaa

Teksti: Anna.fi

Kotona synnyttäminen kiinnostaa monia perheitä. Terveydenhuollon ammattilaiset kuitenkin tyrmäävät monen suunnitelmat kotisynnytysten riskeihin vedoten. Mutta onko kotona synnyttäminen sairaalassa synnyttämistä vaarallisempaa?

Vaiettu kotisynnytys kiinnostaa

”Tänä ja viime vuonna kysyntä on selvästi kasvanut. Kun vielä pari vuotta sitten kotona synnytettiin vain muutamassa suomalaisperheessä, pelkästään Tampereen alueella on tänä vuonna ollut tai on suunnitteilla viisi kotisynnytystä”, kertoo Aktiivinen synnytys ry:n puheenjohtaja Hanna Hirvonen.

Kotisynnytysten vuosittainen määrä on pyörinyt Suomessa pitkään kymmenen molemmin puolin. Hollannissa kotona syntyy joka kolmas lapsi. Myös Suomessa nykyistä useampi perhe valitsisi kotisynnytyksen, mikäli se olisi mahdollista julkisen terveydenhoitojärjestelmän sisällä. Kun STAKES selvitti asiaa vuonna 1994, kotisynnystä toivovien määrä oli 600-kertainen toteutuneisiin kotisynnytyksiin verrattuna.

Mistä moinen epäsuhta? Onhan kotona synnyttäminen ollut aikanaan maan tapa Suomessakin: vielä vuonna 1940 valtaosa naisista synnytti sairaalan ulkopuolella.

Kotisynnytykseen on vaikeaa saada kätilöä

Kotisynnytykseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta kätilön saaminen on erittäin vaikeaa. Kotisynnytyksiä tekevät vain yksityiset kätilöt. Julkisen terveydenhuollon piirissä kotisynnytys on pitkään vaiettu kuoliaaksi. ”Minulle on täysin mysteeri, miksi ammattilaiset suhtautuvat kotisynnytyksiin niin nuivasti”, Hirvonen ihmettelee.

Monet kotisynnytyksen valinneet kohtaavat neuvoloissa ja synnytyslaitoksilla pelottelua ja asiatonta kohtelua. Kotisynnytystä haluavat leimataan riskivanhemmiksi ja jopa mielenvikaisiksi. Synnytyspaikkoihin liittyvän väitöskirjan tehneen STAKES:n tutkijalääkärin Kirsi Viisaisen 1990-luvulla haastattelemat perheet oli leimattu vastuuttomiksi, vaikka nämä olivat tietoisia kotona synnyttämiseen liittyvistä lääketieteellisistä riskeistä ja olivat valmistautuneet niihin hyvin.

Myös netin keskustelupalstoilla aiheesta kyselevä saa muilta äideiltä tyrmäävän vastaanoton: kiinnostus kotisynnytykseen tulkitaan itsekkyydeksi ja oman mukavuudenhalun asettamiseksi vauvan hyvinvoinnin edelle.

Kotisynnytys ei ole sairaalasynnytystä vaarallisempi

Ovatko kotisynnytykset siis sairaalasynnytyksiä vaarallisempia? Eivät, mikäli viime vuonna tehtyyn kanadalaistutkimukseen on uskomista. Tuhansia koulutetun kätilön avustuksella tehtyjä kotisynnytyksiä sairaalasynnytyksiin vertailleen tutkimuksen mukaan kotisynnytys ei ole sairaalasynnytystä vaarallisempaa, mikäli raskauteen ei liity selviä riskitekijöitä. Äidin on oltava terve ja raskauden säännöllinen. ”Kyllä sen pystyy ennakoimaan, meneekö synnytys hyvin ja voiko kotona synnyttää”, toteaa 30 vuotta kätilön töitä tehnyt Kari Kaarlas.

Hanna Hirvonen on synnyttänyt kolme lasta sairaalassa ja kolme kotona. ”Enää en lähtisi sairaalaan synnyttämään kuin erittäin hyvästä syystä. Kotona on oma rauha, kätilö on entuudestaan tuttu ja yhteisymmärrys valinnoista on valmiina. Synnytyksen jälkeen vauva saa heti olla kotona”, Hirvonen sanoo. Kotona synnyttämiseen liittyy vahvasti oman elämän- ja kehonhallinnan tunne sekä itsemääräämisoikeus.

Kotisynnytystä varten on valmis sopimusluonnos

Kanadalaistutkimuksessa myös huomattiin, että kotisynnytyksissä tarvittiin huomattavasti vähemmän lääketieteellisiä erikoistoimenpiteitä kuten välilihan leikkauksia, pihtisynnytyksiä tai keisarinleikkauksia. ”Kyllähän sairaaloissakin tapahtuu kaikenlaista, nimenomaan teknistymisen takia, vaikka sairaaloita pidetään turvallisuuden tyyssijana. Kotona ei ole sairaalainfektioita ja oma kätilö on jatkuvasti läsnä”, Hirvonen sanoo.

Moni kätilö pelkää lähteä mukaan kotisynnytyksiin vastuukysymysten takia, ja tämä on myös työnantajien viesti. Kenen vastuulla on, mikäli jotain menee synnytyksessä pieleen? Aktiivinen synnytys ry on laatinut ammattilaisten kanssa käytännössä hyväksi havaitun sopimusluonnoksen kotisynnytyksiä varten. Näin kätilöä ei voi vetää aiheetta raastupaan synnytyksen jälkeen.

Vuonna 2000 Kela poisti korvauksen kätilön palkkioista vedoten kotisynnytysten vaarallisuuteen. ”Tämä on minusta huutava vääryys. Jos kerran kotisynnytys on niin vaarallista, eikö siinä juuri tarvittaisi ammattilaista”, Hirvonen ihmettelee.

Hirvosta pelottaa, että avustamattomat kotisynnytykset lisääntyvät, koska kätilöitä ei ole saatavilla. Hänen tiedossaan on muutama avustamaton kotisynnytys. Hirvosen viesti lähtee myös koko julkiselle terveydenhoitojärjestelmälle. ”Pitäisikö järjestelmää muuttaa, kun kerran yhä useampi haluaa päättää, missä synnyttää?” Samaa kysyi väitöskirjassaan tutkijalääkäri Viisainen: ”Miksi naisten luottamus järjestelmään on murentunut? Olisiko aika kuunnella synnyttäjää?”

Aktiivinen synnytys ry:n kotisivut

Artikkeli kotisynnytykseen valmistautumisesta

Teksti: Taina Ahtela / A4 Media Oy (6.4.2006)

X