Hyvinvointi

Naisten sepelvaltimotaudin hoito

Teksti: Anna.fi

Valtakunnallisen CONTACS-rekisteritutkimuksen mukaan naisten sepelvaltimotaudin hoidossa on puutteita. Mistä tämä johtuu, kardiologi Saila Vikman?

Naisen sepelvaltimotaudin oireet ovat epämääräisempiä kuin miesten.

Pääsääntöisesti sepelvaltimotautikohtauksen hoito toteutuu Suomessa erinomaisesti. Naisilla veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys aloitetaan kuitenkin harvemmin kuin miehillä. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, jota on selitetty muun muassa sillä, että vuotoriski saattaa olla naisilla suurempi kuin miehillä. Naisten sepelvaltimotautia ja sen hoitoa ei ole myöskään tutkittu yhtä paljon kuin miesten, sillä yleensä tutkimukset tehdään keski-ikäisillä miehillä. CONTACS-tutkimukseen osallistujista noin puolet oli naisia.

Milloin veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys on paikallaan?

Aspiriinia tulisi määrätä lääkkeeksi kaikille sepelvaltimotautipotilaille, ja tämä tavoite on toteutunut hyvin. Varsinaista veren hyytymistä hillitsevää lääkettä, kuten klopidogreelia, pitäisi käyttää aspiriinin rinnalla, jos potilaalla todetaan sepelvaltimokohtaus – etenkin jos kohtaus tulee aspiriinista huolimatta, tai jos potilaalla on muita sairauksia, kuten diabetes. Lääkityksen tarve on samanlainen molemmilla sukupuolilla.

Miksi naisille tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvaus harvemmin kuin miehille?

Erot selittyvät erilaisilla sukupuolten välisillä taustatekijöillä, kuten liitännäissairauksilla ja naispotilaiden korkeammalla iällä. Varjoainekuvaus tehdään noin 70 prosentille kaikista potilaista, joista 75 prosentille tehdään sen seurauksena sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus. Kaikki potilaat eivät hyödy kuvauksesta, ja on syytä pitää mielessä, että sillä on omat riskinsä. Varjoainekuvaukseen ohjatut potilaat saavat kuitenkin usein parempaa lääkehoitoa kuin muut potilaat.

Onko naisten sepelvaltimotauti samanlainen kuin miesten?

Tätä on pohdittu paljon. Naisten sairastumisikä on kymmenkunta vuotta korkeampi kuin miesten johtuen siitä, että elimistön oma estrogeeni suojaa naisia ennen vaihdevuosia, ja koska tähän saakka naisten tupakointi on ollut vähäisempää kuin miesten. Naisen sepelvaltimotaudin oireet ovat myös epämääräisempiä. Yleinen väsymys ja huonovointisuus ovat naisille tyypillisiä oireita, kun taas miesten tyypillisin oire on rintakipu. Viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota siihen, että korkeat kolesteroli- ja verenpainearvot ovat naisille haitallisempia kuin miehille. Sama koskee stressiä, joka koettelee naisen sydäntä voimakkaammin kuin miehen.

Lue lisää: Sydänliitto

Asiantuntijana kardiologi Saila Vikman, Tampereen yliopistollinen sairaala.

Teksti: Maarit Vuoristo

X