Hyvinvointi

Säilytä lääkkeet oikein - 10 kysymystä

Teksti:
Anna.fi

Lääkkeet ovat herkkiä ympäristön muutoksille. Pidä siis pillerit pakkauksissaan ja valitse lääkekaapin paikka huolella.

Säilytä lääkkeet oikein

1. Millaisessa lämpötilassa lääkkeet säilytetään?

Lääkkeet säilytetään pääsääntöisesti huoneenlämmössä eli alle 25 asteessa. Jotkut lääkkeet vaativat jääkaappisäilytyksen, se on aina erikseen mainittu pakkauksessa. Jääkaappisäilytyksellä tarkoitetaan +2-+8 asteen lämpötilaa. Lisäksi jotkut lääkkeet, esimerkiksi insuliini, säilytetään avaamattomina jääkaapissa, mutta käytön ajan huoneenlämmössä.

Kaikki lääkkeet tulee suojata jäätymiseltä.

2. Voiko jääkaapissa säilyttämisestä olla haittaa?

Jääkaapissa tulee säilyttää ainoastaan sellaisia lääkkeitä, jotka vaativat jääkaappisäilytyksen. Tällaisia ovat jotkut silmätipat, nestemäiset valmisteet sekä erityisesti rokotteet. Ellei jääkaappisäilytyksestä ole mainintaa, lääke pitää säilyttää huoneenlämmössä.

Huoneenlämmössä säilytettävien lääkkeiden koostumus voi muuttua liian kylmässä lämpötilassa, ja niitä on turha altistaa jääkaapin kosteudelle.

3. Missä on hyvä sijainti lääkekaapille?

Paras paikka lääkekaapille on keittiö, siellä se on suojassa kosteudelta ja auringon valolta. Kylpyhuoneeseen, ikkunan tai lämpöpatterin läheisyyteen kaappia ei kannata sijoittaa.

Lisäksi kaikki lääkkeet, myös itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet, tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Lääkekaappi on hyvä saada lukittua.

4. Mitä kosteus voi tehdä lääkkeelle?

Useimmat lääkeaineet ovat erittäin herkkiä kosteudelle. Kosteus nopeuttaa lääkeaineiden hajoamista ja vaikuttaa lääkkeiden ulkonäköön ja koostumukseen.

Tabletti voi esimerkiksi kostuessaan muuttua hauraammaksi, jolloin lääkeaine ei vapaudu siitä valmistajan suunnittelemalla tavalla. Itse lääkeaine voi hajotessaan muuttua tehottomaksi, allergiaa aiheuttavaksi tai jopa myrkylliseksi.

5. Miten lääkkeet olisi järkevä pakata, jos niitä haluaa pitää mukana?

Lääke säilyy parhaiten alkuperäispakkauksessa. Jos koko pakkausta ei halua kantaa mukana, voi useimmista lääkkeistä ottaa mukaan esimerkiksi yhden läpipainoliuskan. Kannattaa kuitenkin varmistaa pakkausselosteesta, onko lääke erityisen herkkä valolle. Talviaikaan on hyvä myös huomioida, ettei lääke pääse laukussa jäätymään.

6. Miten lääkkeet kannattaa pakata lentomatkalle?

Lääkkeet kannattaa pakata käsimatkatavaroihin. Näin ne eivät altistu ruuman alhaisille lämpötiloille eivätkä myöskään häviä laukun kadotessa. Nestemäiset lääkkeet, joita tarvitaan matkan aikana, ovat nestetilavuusrajoituksen ulkopuolella. Näistä lääkkeistä tulee esittää lääkemääräys turvatarkastuksessa.

7. Kuinka pitkäksi aikaa lääkkeitä voi jakaa annostelijaan?

Useimpiin dosetteihin mahtuu viikon lääkeannokset, joskus jaetaan kahdenkin viikon dosetteja. Jotkut lääkkeet ovat kuitenkin niin herkkiä valolle ja kosteudelle, että ne tulee säilyttää koko ajan alkuperäispakkauksissa. Tämä on hyvä varmistaa lääkkeen pakkaussetelistä.

8. Kauanko avattu lääkepakkaus säilyy?

Oikein avattu lääkepakkaus pysyy käyttökelpoisena pakkauksessa olevaan viimeisen käyttöpäivään asti. On kuitenkin hyvä muistaa, että valmistaja takaa lääkkeen tehon viimeiseen käyttöpäivään asti vain siinä tapauksessa, että lääkettä on säilytetty ohjeen mukaan. Väärät säilytysolosuhteet nopeuttavat lääkkeen vanhenemista.

Joissain lääkkeissä on lyhyt käyttöaika avaamisen jälkeen, esimerkiksi silmätipat säilyvät vain kuukauden avaamisen jälkeen. Tämä kannattaa varmistaa pakkausselosteesta.

9. Mistä tunnistaa vanhentuneen lääkkeen?

Joihinkin valmisteisiin saattaa tulla poikkeava tuoksu tai valmisteen väri voi muuttua. Lääkeaineen hajoaminen tai laadun heikkeneminen ei kuitenkaan välttämättä näy ulospäin millään tavalla. Kannattaa siis aina tarkistaa pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä.

10. Miten vanhentuneet lääkkeet hävitetään?

Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, jonka oikea hävitystapa on niiden palauttaminen apteekkiin. Lääkejäte on hyvä pakata läpinäkyvään pussiin ja lajitella siten, että läpipainoliuskat tulevat pussiin ilman pahvipakkausta, muut tabletit ja kapselit voi laittaa pussiin ilman purkkia. Voiteet ja nestemäiset lääkkeet palautetaan omissa pakkauksissaan. Jodia sisältävät lääkkeet laitetaan omaan pussiinsa. Ruiskut ja neulat sekä elohopeakuumemittarit voi myös palauttaa apteekkiin.

 Asiantuntijana proviisori Irmeli Lehtovaara, Yliopiston apteekki

Teksti: Emma Wallén

X