Ihmissuhteet

Mustasukkaisuus – Mustasukkaisuuden erilaiset kohteet ja tyypit

Mustasukkaisuus voi toimia suhteessa sekä myönteisesti että äärimmäisenä rasitteena. Millaisia ovat eri mustasukkaisuuden tyypit?
30.8.2011 Teksti: Ninni Kuvat: iStock

Mustasukkaisuus ilmenee monella eri tavalla ja erilaisissa ihmissuhteissa. Mustasukkaisuus voi olla tilannekohtaista tai jatkuvaa ja se voi olla sekä myönteinen että kielteinen asia.

Vaikka mustasukkaisuuden kokemus on yksilöllistä, voidaan mustasukkaisuus jakaa tiettyihin tyyppeihin.

Tilannekohtainen tai jatkuva mustasukkaisuus

Parisuhteessa esiintyvä mustasukkaisuus voi olla akuuttia eli tilannekohtaista tai kroonista eli jatkuvaa. Jatkuva mustasukkaisuus ei niinkään liity ihmissuhteeseen vaan mustasukkaisen omaan tunne-elämään.

Mustasukkaisuuden taustalla voivat olla varhaisen lapsuuden tapahtumat. Mustasukkainen toivoo kumppaninsa eheyttävää rakkautta; tämä on kuitenkin kumppanille mahdoton tehtävä. Krooninen mustasukkaisuus rasittaa parisuhdetta paljon ja olla jopa väkivaltaista.

Tilannekohtainen mustasukkaisuus sen sijaan voi olla jopa parisuhdetta tukevaa, jos sitä käsitellään suhteessa oikein. Avoimuus ja toisen tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen auttavat mustasukkaisuuden käsittelyssä.

Mustasukkaisuuden tyypit

Psykologi Steve Duck jakaa mustasukkaisuuden viiteen tyyppiin:

  • Omistava mustasukkaisuus (possessive jealousy) ilmenee tilanteissa, joissa mustasukkainen kokee “omistamansa” uhatuksi. Parisuhteessa toinen voi esimerkiksi kokea omistavaa mustasukkaisuutta, jos puoliso käyttäytyy liian itsenäisesti.
  • Poissulkeva tai ulkopuolelle jättävä mustasukkaisuus (exclusive jealousy) syntyy tilanteessa, jossa ihminen kokee jäävänsä puolisonsa tärkeiden kokemusten tai tämän henkilökohtaisten tunteiden ulkopuolelle. Tunne voi syntyä esimerkiksi siitä, että puoliso haluaa nimenomaisesti viettää viikonlopun yksin tai ystävien seurassa ilman kumppaniaan.
  • Kilpailevassa mustasukkaisuudessa (competitive jealousy) ihminen kokee itsensä riittämättömäksi. Kilpaileva mustasukkaisuus saattaa johtua siitä, että kumppani on parempi jossain asiassa, jossa mustasukkainen itse haluaisi menestyä.
  • Itsekeskeisessä mustasukkaisuudessa (egotistical jealousy) on kyse omien toimintatapojen säilyttämisestä; siitä, ettei halua muuttua ja ottaa huomioon toisen tarpeita ja toiveita. Itsekeskeisen mustasukkaiselle oma tapa olla ja toimia on ainoa oikea.
  • Pelokas mustasukkaisuus (fearful jealousy) liittyy hylätyksi tulemisen pelkoon. Pelokkaan mustasukkaisuuden juuret ovat usein lapsuudessa ja hylätyksi tulemisen pelko siirtyy kumppaniin, olipa tämä lähdössä toisen matkaan tai ei.

Mistä mustasukkaisuus johtuu?

Mustasukkaisuuden tunne syntyy, kun ihmissuhteeseen liittyy kolmas osapuoli, joka uhkaa viedä jotain mustasukkaiselle ”kuuluvaa”. Mustasukkaisuuteen liittyy pelko siitä, että toinen rikkoo suhteen rajoja tai pelko, että tämä saattaisi tehdä niin.

Useimmiten mustasukkaisuus liittyy läheisiin ihmissuhteisiin. Vähemmän tuttuun ihmiseen ei ehkä suhtaudu mustasukkaisesti, mutta esimerkiksi läheisen ystävän tai parisuhdekumppanin luomat uudet ihmissuhteet saattavat herättää mustasukkaisuuden tunteita.

Mustasukkaisuus voi ilmetä muun muassa kiukkuna, epäluuloisuutena, tenttaamisena, toisen tavaroiden tarkistamisena, tämän viestien lukemisena tai muunlaisena kontrolloimisena.

Toiselle suhteen suola, toiselle rasite

Ihmiset suhtautuvat mustasukkaisuuteen hyvin eri tavoin. Yksi pitää pientä mustasukkaisuutta suhteen suolana ja katsoo sen osoittavan välittämistä. Toinen ei voi sietää minkäänlaista mustasukkaisuutta. On myös suhdekohtaista, millainen käytös on ”sallittua” ja mikä ylittää suhteen rajat.

Useimmat meistä ovat kasvaneet ajatukseen yksiavioisuudesta eli siihen, että kullakin on vain yksi kumppani. Siten useimmat reagoivat parisuhteen ulkopuoliseen seksiin tai sen mahdollisuuteen mustasukkaisin, suuttunein tai pettynein tuntein.

Avoimessa parisuhteessa elävät ihmiset sen sijaan saattavat pitää suhteen ulkopuolista seksuaalista kanssakäymistä aivan sallittuna.

On väitetty, ettei mustasukkaisuus nykypäivänä enää ole yhtä ajankohtainen ja hyödyllinen tunne kuin esi-isillemme. Kumppaneiden vaihtaminen ja korkeat avioeroluvut kertovat siitä, ettei nykyihmiselle välttämättä ole niin tärkeää pitää kiinni parisuhteesta.

Mustasukkaisuuden kohteet

Mustasukkaisuus voi ilmetä erilaisissa yhteyksissä:

  • Romanttinen mustasukkaisuus ilmenee parisuhteessa; usein erityisesti parisuhteen alussa riidat liittyvät mustasukkaisuuteen
  • Työhön tai valtaan liittyvä mustasukkaisuus vaivaa ihmistä, joka on kateellinen toisen saamasta ylennyksestä tai palkasta (lähempänä kateutta).
  • Ystävyyssuhteisiin liittyvä mustasukkaisuus: erityisesti nuoret saattavat olla ystävyyssuhteissaan epävarmoja ja pelätä menettävänsä ystävän kilpailijalle.
  • Mustasukkaisuus perheessä: tyypillinen esimerkki on sisarusten välinen kilpailu.Lähde: Types of Jealousy

Hallitsevaan mustasukkaisuuteen ammattiapua

Hutera itsetunto voi vaikuttaa mustasukkaisuuden tunteisiin ja korostaa niitä. Ihmiselle, jolla on heikko itsetunto, syntyy helpommin ajatus siitä, että toinen ei ehkä hyväksykään häntä eikä tahdo jatkaa suhdetta.

Jos mustasukkaisuus muuttuu parisuhdetta hallitsevaksi, on syytä hakea ammattiapua esimerkiksi psykologilta tai parisuhdeterapeutilta. Tilanteen ja tunteiden purkaminen parantaa kummankin oloa parisuhteessa – ja auttaa pitämään suhteen koossa.

Lue lisää:
Väestöliitto: Mustasukkaisuuden tunteisiin auttaa avoin keskustelu
Psychology Today

Lue myös:

Mustasukkaisuudesta voi parantua

Puuttuuko entinen kumppani yhä elämääsi? – Näin karistat kiusallisen exän

Jätetyksi tuleminen ilman selitystä on pahempaa kuin petetyksi tuleminen

Lue myös

Suosittelemme