Hyvinvointi

Lääkkeitä netistä?

Teksti: Anna.fi

Nettilääkkeisiin kannattaa suhtautua varoen. Markkinoilla on paljon väärennöksiä, ja jos haittavaikutuksia ilmenee, myyjää on vaikea saada tilille.

Lääkkeitä netistä?

Lääkkeiden tilaaminen netistä kasvaa voimakkaasti, mutta tilaajat eivät välttämättä tiedä pelisääntöjä. Tästä kertoo se, että tullin takavarikoimien laittomien lääkkeiden määrä on viiden viime vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti.

– Ihmiset eivät tunnu ymmärtävän, miten suuria riskejä he ottavat tai sitä, että lääkkeiden hankkiminen netistä voi olla laiton teko, Lääkelaitoksen valvontaosastolla työskentelevä yliproviisori Sami Paaskoski sanoo.

Internetin välityksellä hankitut lääkkeet tulevat maahan postin tai kuriirin välityksellä. Kummassakin tapauksessa edellytetään, että lääkkeiden toimittaja on laillinen ja lääkevalmiste kyseisen maan viranomaisen hyväksymä. Reseptilääkkeitä varten tilaaja tarvitsee voimassa olevan reseptin. Postitse lääkkeitä ei saa ostaa Euroopan talousalueen ulkopuolelta.

Euroopan talousalueella toimii muutamia laillisia nettiapteekkeja, jotka ilmoittavat selvästi toimitusehtonsa. Tavallinen ehto on, ettei lääkkeitä toimiteta lainkaan oman maan rajojen ulkopuolelle.

Tavallisen kuluttajan saattaa olla vaikea erottaa laillista kauppiasta laittomasta. Nettiapteekin laittomuutta on syytä epäillä muun muassa silloin, kun sen sijaintipaikkaa on vaikea saada selville.

– Moni luulee tilaavansa Euroopasta, mutta lähetys saapuukin esimerkiksi Intiasta, Sami Paaskoski sanoo.

Tilattiin yhtä, tuli toista

Vaikka netti on erityisesti nuorten suosima työkalu, lääkkeitä sen kautta tilaavat varttuneemmat. Tästä kertoo muun muassa se, että netistä tilattujen lääkkeiden ykkönen on erektiolääkkeiden ryhmä ja erityisesti niistä tehdyt väärennökset.

Nettilääkkeitä ostetaan usein kokeilunhalun vuoksi. Houkuttelevia tekijöitä saattavat olla myös edullinen hinta sekä ostamisen helppous ja yksityisyys. Laittomien nettilääkkeiden laadusta ei kuitenkaan ole takeita. Ne voivat olla väärennöksiä, jotka sisältävät sitä vaikuttavaa ainetta, mitä niiden väitetäänkin sisältävän. On myös paljon väärennöksiä, joissa on jotain ihan muuta lääkeainetta. Se voi olla tehotonta tai jopa vaarallista.

– Jos laiton nettilääke on jotain muuta kuin luvattiin ja aiheuttaa haittoja, myyjää ei saa vastuuseen. Vastuu on pelkästään käyttäjällä itsellään, Sami Paaskoski muistuttaa.

Hän on huolissaan myös ihmisten liian pitkälle menevästä itsehoidosta.

– Reseptilääkkeiden käytössä on tietyt lääketieteelliset kriteerit. Lääkäri tietää parhaiten, missä tilanteissa niitä voi käyttää ja pystyy myös seuraamaan, että lääkkeen käyttö on turvallista.

Toistaiseksi Lääkelaitoksen tietoon ei ole tullut nettilääkkeiden aiheuttamia kuolemantapauksia. Silti on mahdollista, että vakavia haittavaikutuksia on hoidettu.

Lääkkeiden lisäksi netistä tilataan paljon luontaistuotteita. Myöskään ne eivät aina ole sitä, mitä luvataan. Viime aikoina on tullut esiin uudenlainen lääkeväärennöstyyppi: terästetyt luontaistuotteet. Vaikka tuotteen on väitetty sisältävän vain rohdoksia, laboratoriotutkimuksissa on selvinnyt, että siihen on lisätty synteettisiä lääkeaineita.

Suomalaiset apteekit eivät vielä toimita lääkkeitä netin välityksellä, muita itsehoitotuotteita kylläkin. Apteekkitoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, ja samalla on tarkoitus määritellä pelisäännöt nettiapteekkitoiminnalle. Sähköinen lääkemääräys otetaan Suomessa käyttöön ensi syksynä, aluksi Kotkassa ja Turussa.

Fimea
Suuri lääkeopas – käytä lääkkeitä oikein
Rinnakkaislääkkeiden käyttö – nyt puhutaan

Asiantuntijana yliproviisori Sami Paaskoski, Lääkelaitoksen valvontaosasto.

Teksti: Merja Perttula

X