Työ ja raha

Raskaus on kohtuuton riski niin työntekijälle kuin pienyrittäjälle

Teksti:
Tyyne Pennanen 
Kuvat:
Istock

Vuosikymmenten tasa-arvotyöstä huolimatta naiset ovat edelleen miehiä huonommassa asemassa työelämässä. Tilanteeseen vaikuttavat paitsi epätasa-arvoiset palkkaerot, myös raskauteen ja perhehoitoon liittyvät kysymykset. Raskaaksi tuleminen on naiselle yhä edelleen riski työelämässä. Tämä ilmenee Palvelualojen ammattiliiton tasa-arvotyöryhmän yhteenvedosta, johon on koottu oman ja perustajaliittojen tasa-arvoriidat.

Tasa-arvoriidat ovat koskeneet mm. työsuhteen päättymistä, joista suurin osa on liittynyt raskauteen ja perhevapaisiin. Työnantaja on joko irtisanonut työntekijän saatuaan tietää työntekijän raskaudesta tai silloin kun työntekijä on ollut palaamassa perhevapaalta takaisin töihin.

PAMin yhteenvedossa kerrotaan naisesta, joka oli aloittanut toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ja saanut pian sen jälkeen tietää olevansa raskaana. Kuukausi koeaikansa päättymisen jälkeen hän ilmoitti raskaudestaan työnantajalle, joka irtisanoi naisen henkilökohtaisilla perusteilla. Työnantaja väitti, että nainen oli myöhästellyt ja ollut poissa töistä. Nainen ei hyväksynyt irtisanomista, vaan vei asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantajalla ollut ollut laillista irtisanomisperustetta ja työnantaja määrättiin maksamaan naiselle yhteensä 13 500 euroa.

Toisessa tasa-arvoryhmän raportoimassa tapauksessa työnantaja oli siirtänyt naisen huomattavasti alempiarvoisempiin tehtäviin tämän palattua äitiyslomalta takaisin työpaikalleen. Työnantaja oli kuitenkin säilyttänyt hänen palkkansa ennallaan. Työnantaja vetosi siihen, että työtehtävät oli järjestetty uudelleen, eikä naista kannattanut kouluttaa uusiin hommiin. Nainen vei tapauksen käräjäoikeuteen ja työnantaja määrättiin maksamaan naiselle 2500 euroa.

Ikäviä tapauksia molemmat. Ensimmäisessä nainen potkaistaan pellolle ja toisessa tapauksessa työantaja harrastaa kieroa nöyryyttämistä tarkoituksenaan ilmeisesti savustaa nainen ulos työpaikaltaan.

Raskaana uuteen työsuhteeseen

Mutta välillä käy sääliksi työnantajiakin. Muistan kuulleeni tapauksesta, jossa työnantaja oli pitkään etsinyt oikeaa työntekijää vastuulliseen tehtävään. Kun sopiva työntekijä oli lopulta löytynyt, hyväksi havaittu ja palkattu, kyseinen nainen oli muutaman työssäolokuukauden jälkeen ilmoittanut olevansa raskaana. Työnantaja joutui aloittamaan työnhakurumban uudestaan. Hänen oli myös helppo tehdä yksinkertainen laskutoimitus ja hoksata, että nainen oli tiennyt raskaudestaan jo työhaastattelussa.

Työnantajapuolella naisten äitiyslomat rasittavat eniten pienyrityksiä. Esimerkiksi vaatesuunnittelija Anne Linnomaa on valittanut sitä, miten kalliiksi naiset voivat tulla yrittäjälle. Useamman naisen peräkkäiset tai päällekkäiset äitiyslomat voivat olla pienyritykselle kohtuuton rasite.

Toisaalta pätkätyökierteessä olevilla naisilla jotka joutuvat tasapainoilemaan perheen perustamisen ja uran välillä, ei ole helppoa. On ymmärrettävää, että he haluavat päästä kiinni vakituiseen työpaikkaan ennen perheen perustamista.

Oikeastaan on absurdia, että nyky-Suomessa raskaaksi tuleminen ylipäänsä johtaa riitoihin ja käräjöintiin. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon pitäisi olla jo niin itsestään selvä asia, ettei tällaisia riitoja pitäisi enää päästä syntymään.

Yhteiskunnan olisikin tuettava voimakkaammin naisten asemaa työelämässä. Naisen raskaus ei saa olla riski työntekijälle eikä työnantajalle. Kun naisten asema turvataan työelämässä, voi siitä seurata perheidenkin kannalta paljon hyvää. Ja silloin voisi jopa ministeri Vanhasenkin haave toteutua: Suomineito saattaisi pamahtaa paksuksi.

X