Hyvinvointi

Hiljaisuuden positiiviset vaikutukset – anna aivojen ja mielen toipua neljän hiljaisuusvinkin avulla

Hiljaisuuden merkitys ihmisen fysiologialle on todettu monissa aivotutkimuksissa. Ota säännöllinen hiljentyminen tavaksi. Hyvinvointia lisäävät pienetkin keskittyneet hetket arjen keskellä.

Teksti:
Iina Alanko

Hiljaisuudella on monia positiivisia vaikutuksia. Siitä saa muun muassa mielenrauhaa, elinvoimaa ja levollisuutta olemiseen.

Hiljaisuuden merkitys ihmisen fysiologialle on todettu monissa aivotutkimuksissa. Ota säännöllinen hiljentyminen tavaksi. Hyvinvointia lisäävät pienetkin keskittyneet hetket arjen keskellä.

Hiljaisuus on noussut yhä kiihkeämmäksi käyvän elämänrytmin aikana uuteen arvostukseen, suoranaiseksi trendiksi. Siitä kertovat muun muassa alaa käsittelevien kirjojen lisääntyminen sekä hiljaisuuden retriittien kasvanut kysyntä ja tarjonta. Perinteisesti retriitit on liitetty kristinuskoon ja rukousperinteeseen, mutta nykyään niitä tarjoavat myös monet ei-uskonnolliset tahot, mindfulness-, meditaatio- ja hyvinvointikeskukset.

Jatkuvat ärsykkeet väsyttävät aivoja

Hiljaisuuden merkitys ihmisen fysiologialle on todettu monissa aivotutkimuksissa. Jos aivot joutuvat jatkuvasti vastaamaan erilaisiin ärsykkeisiin – ääniin – ne väsyvät. Jos ne eivät saa lepoa, ihmisen toimintakyky laskee pahimmillaan työkyvyttömyyteen saakka.

Kokemusperäistä hiljaisuuden psyykkisten vaikutusten tutkimusta on tehty vähemmän. Viime vuonna ilmestyi kuitenkin Outi Ampujan teos Hyvä hiljaisuus (Atena), joka perustuu 320 vastauksen pohjalta tehtyyn Suomalainen hiljaisuus -keruututkimukseen.

Monelle vastaajalle hiljaiset hetket ovat olleet arjen voimavara koko elämän ajan. Rauhallisessa, elvyttävässä ulkoympäristössä – esimerkiksi metsässä – oleskelun on todettu synnyttävän levollisuutta ja myös fyysisiä vasteita, kuten pulssin ja verenpaineen laskua. Reaktio perustuu kehityshistoriaamme: äkillinen kova ääni merkitsi luonnontilaisessa ympäristössä vaaraa, johon ihminen reagoi vaistomaisesti. Siksi muun muassa jatkuva melulle altistuminen pitää elimistöä stressitilassa, jolla voi olla monia negatiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimukseen vastanneet ovat kokeneet saaneensa hiljaisuudesta monia positiivisia vaikutuksia, muun muassa mielenrauhaa, elinvoimaa ja levollisuutta olemiseen. Hiljaisuus rauhoittaa, uudistaa, puhdistaa, auttaa luomaan uutta ja saamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin.

Halua sitä mitä sinulla on

Ampujan mukaan hiljaisuuden kokeminen ja siitä nauttiminen vaativat läsnäoloa, hetkessä olemista, ei kurkottamista eteenpäin.

”Sitten kun -elämä on riskialtista. Elämä voi soljua ohitse tähyillessämme tarmokkaasti tulevaan. Vaikka parempaan huomiseen pyrkiminen on eteenpäin vievä voima, sen rinnalla voisimme opetella haluamaan myös sitä, mitä meillä jo on”, Ampuja kirjoittaa.

Samoilla linjoilla on myös Hiljaisuuden ystävien toiminnanjohtaja Mika Pajunen.

– Ulkoisella hiljaisuudella on monia tieteellisesti todistettuja terveyshyötyjä, mutta sitäkin tärkeämpää on sisäinen hiljaisuus: läsnäolo, yhteys omaan sisimpään ja olemassaolon perustaan. Hiljaisuus ei ole tie onnellisuuteen, mutta tietoinen läsnäolo antaa elämälle merkitystä. Se ei pyyhi pois niitä asioita, joita elämässä on, mutta hiljentymisen kautta ne voivat saada uuden merkityksen ja uutta syvyyttä.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai halua lähteä pidemmälle retriitille, mutta hiljentyä voi arjen keskelläkin.

Lisätietoja: www.hiljaisuudenystavat.fi

X