Kun rajoittavia suojakuoria onnistuu purkamaan, ihminen voi olla vapaammin aito oma itsensä.
Itsetuntemus

Herkkä ihminen voi peittää omaa minuuttaan tietämättään – tunnista suojakuoresi ja käännä ne vahvuudeksi

Ihminen rakentaa ympärilleen esimerkiksi mukautumisen ja miellyttämisen tai kovuuden ja vahvuuden suojakuoria suojellakseen sisimpäänsä. Koska suojakuoret voivat kuitenkin alkaa rajoittaa elämää, niitä on hyvä oppia tunnistamaan ja purkamaan. Silloin voi elää aidosti sellaisena kuin on.
Teksti: Johanna Jantunen Kuvat: iStock

Toinen kätkee sisimpänsä kovan ulkokuoren alle, toinen hautaa tunteensa pinnalliseen puuhasteluun. Psykologi Heli Heiskasen mukaan lähes kaikilla ihmisillä on käytössään jonkinlaisia suojakuoria, joiden avulla he pyrkivät suojelemaan itseään.

Heiskaselta on juuri ilmestynyt kirja Herkkyyden voima – opas omannäköiseen elämään, jonka yhtenä aiheena on erilaisten suojakuorien tunnistaminen ja purkaminen.

– Kutsun suojakuoriksi rooleja tai käyttäytymismalleja, jotka auttavat selviämään erilaisista tilanteista. Niitä voidaan rakentaa siksi, että halutaan tulla hyväksytyksi muiden silmissä ja halutaan välttää haavoittumista, Heiskanen kertoo.

Vaikka suojakuorten tarkoitus on hyvä, ne voivat myös kääntyä itseään vastaan. Suojakuori voi alkaa rajoittaa ihmisen elämää ja kahlita hänet sisäänsä.

– Jos toimii liikaa jonkun roolin kautta ja peittää omaa minuuttaan, ihminen voi vieraantua sekä itsestään että muista. Todellisia tunteitaan ja tarpeitaan ei välttämättä enää tunnista, eikä yhteys muihin ihmisiin ole niin aito, jos päällä on jatkuvasti jokin rooli.

Suojakuorten käyttö voi myös olla kuormittavaa ja väsyttävää. Toimiminen tavalla, joka ei itselle ole luontainen, vaatii aina ponnisteluja ja energiaa.

Rajoittavista suojakuorista on kuitenkin mahdollista vapautua, kun niitä oppii tunnistamaan.

Suojakuorista vapautumalla voi elää omannäköistä elämää.

Kun tunnistaa omat suojakuorensa, voi miettiä, miten niitä voisi käyttää tasapainoisella tavalla – ja vapautua turhista kahleista.

Miellyttäminen voi olla herkän ihmisen suoja

Omien suojakuoriensa tunnistaminen lähtee liikkeelle itsensä havainnoinnista.

– Kannattaa tarkastella, toimiiko eri tilanteissa itselle luontaisella ja helpolla tavalla, vai huomaako ponnistelevansa antaakseen vaikutelman, jota uskoo muiden odottavan. Yritätkö esimerkiksi olla reippaampi kuin olet tai mukaudutko toisten mielipiteisiin aivan liikaa?

Mukautumisen ja miellyttämisen suojakuori on yksi tyypillisistä suojakuorista. Heiskasen mukaan erityisesti herkät ihmiset ovat omaksuneet sen käyttöönsä.

– Erityisherkkä ihminen on synnynnäisesti hyvä aistimaan muiden ihmisten tunteita ja tarpeita. Hän haluaa auttaa muita ja ottaa heidät huomioon. Joskus tämä voi mennä yli. Ihminen alkaa huomioida muiden tunteita ja tunnelmia liikaa, koska haluaa tulla hyväksytyksi. Samalla hän unohtaa kuunnella itseään ja laiminlyö omia tarpeitaan.

Myös kovuuden ja vahvuuden suojakuori on yksi tavallisista suojakuorista – etenkin suomalaisessa kulttuurissa.

– Ihminen voi peittää ylikorostuneen kovan tai itsevarman käytöksen alle sitä, kuinka vahvasti eri asiat häneen vaikuttavat. Paitsi että tunteet piilotetaan muilta, ne voidaan turruttaa jopa niin, ettei itsekään enää tunnista herkkyyttään. Tätä kutsutaan myös piiloherkkyydeksi.

Kun suojakuoriaan oppii tunnistamaan, niitä on mahdollista alkaa kyseenalaistaa, arvioida ja purkaa.

– Voit esimerkiksi miettiä, tarvitseeko sinun aina miellyttää vai voitko useammin sanoa ”ei” ja toimia niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Tai jos olet tottunut olemaan vahva ja selviytymään yksin, voisitko joskus ottaa apua vastaan?

Käännä suojakuori vahvuudeksi

Suojakuoret eivät ole kuitenkaan ole ainoastaan haitallisia käyttäytymismalleja – niistä voi olla myös hyötyä. Kun oman suojakuorensa on tunnistanut ja kyseenalaistanut, voi alkaa pohtia sitä, miten suojakuortaan voisi käyttää tasapainoisella tavalla.

Miellyttämisen suojakuori kääntyy vahvuudeksi, kun muistaa ystävällisyyden lisäksi myös terveen itsekkyyden.

– Siinä, että osaa olla ystävällinen, empaattinen ja huomioiva, on paljon hyvää. Näistä kyvyistä ei kannata luopua, mutta lisäksi on tärkeää opetella huomioimaan itseään ja löytää kultainen keskitie.

Vahvuuden ja selviytymisen suojakuoren puolestaan voi jalostaa sinnikkyydeksi. Samalla voi opetella joustavuutta ja tunteidensa ilmaisemista.

Suojakuoria voi myös käyttää tarpeen mukaan tietoisesti suojanaan. On eri asia käyttää suojakuorta tilapäisesti ja oman valintansa perusteella kuin toimia pakonomaisesti roolin ohjaamana.

– Jos ihmisestä tuntuu siltä, että hän haluaa hetkeksi vetäytyä hiljaisuuteen, totta kai hän voi tehdä niin. On lupa itse valita milloin haluaa suojautua roolin ja suojakuoren taakse ja milloin näyttäytyä muille aitona itsenään.

Testaa, oletko erityisherkkä!

Lähteet: Heli Heiskasen haastattelu ja kirja Herkkyyden voima – opas omannäköiseen elämään (Origonova, 2016)

Lue myös:

Erityisherkkä vai sittenkin yliherkistynyt? Herkkyys voi olla synnynnäistä tai opittua

Tunnelukkotesti – Tee testi ja selvitä, millaiset lukot mieltäsi ohjaavat

Introvertti, näin saat vahvuutesi käyttöösi

X