Adhd
Adhd:hen voi liittyä muun muassa keskittymisvaikeuksia, ajatusten harhailua, ohjeiden seuraamisen vaikeutta, vaikeutta kuunnella ja seurata muiden puhetta, vaikeutta organisoida ja tehdä suunnitelmia. Lisäksi hiljaa istuminen ja oman vuoron odottaminen voi olla haastavaa. Toisaalta adhd:n piirteistä löytyy myös monia positiivisia piirteitä, kuten luovuus.
Itsetuntemus

Tiesitkö, että sinullakin on adhd-piirteitä? Testaa, mikä positiivinen piirre sinussa korostuu

Adhd on nykyajan yleisin neuropsykiatrinen häiriö. Vaikka adhd on lääketieteellisesti diagnosoitava tila, ”terveen” ja ”sairaan” välille ei voida vetää selkeää rajaa. Myös ilman adhd-diagnoosia elävällä ihmisellä on jonkin verran adhd-piirteitä. Tee testi ja selvitä, mikä adhd:n positiivinen piirre juuri sinussa korostuu.
Teksti: Hilppa Wuokko Kuvat: iStock

Adhd-piirteitä löytyy jokaisesta ihmisestä. Osalla ihmisistä piirteet ja niistä aiheutuvat ongelmat ovat niin voimakkaita, että adhd-diagnoosin ja asianmukaisen, yksilöllisesti suunnitellun hoidon saaminen on tärkeää.

Pohjimmiltaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö adhd:ssa on kyse kolmesta oireesta: tarkkaavuuden ongelmista, yliaktiivisuudesta ja impulsiivisuudesta.

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ei kuitenkaan tarkoita pelkästään ongelmia.

Psykiatrian ylilääkärin Anders Hansenin uutuuskirjassa Adhd voimavarana – Missä kohtaa kirjoa olet? keskitytäänkin ennen kaikkea adhd:n positiivisiin piirteisiin, joista usein vaietaan kokonaan.

Tee testi ja selvitä, mikä adhd:n positiivinen piirre sinussa korostuu.

Tuloksessa kerrotaan myös, mitä kaikkia positiivisia ominaisuuksia adhd:hen liittyy sinussa korostuvan piirteen lisäksi.


Lähde: Anders Hansen: Adhd voimavarana – Missä kohtaa kirjoa olet? (Atena Kustannus, 2018), Käypä hoito

X