Hyvinvointi

Pilates hoitaa selkää – katso jumppavideo

Pilates vahvistaa selkärankaa tukevia lihaksia ja kohentaa ryhtiä. Harjoittelemalla pilatesta opit myös hengittämään paremmin.
12.11.2013 Teksti: Anna.fi

Pilates

Pilates on on satavuotias kehonhallintamenetelmä, jonka tarkoitus on vahvistaa vartalon syviä tukilihaksia sekä kohentaa ryhtiä ja asennonhallintaa. Alun perin Joseph Pilates kehitteli menetelmäänsä vahvistaakseen itseään, sillä hän oli itse nuorena heikko ja sairasteli paljon. Pilates vakuuttui metodinsa tehosta ja alkoi opettaa sitä muille.

Joseph Pilates kutsui menetelmäänsä contrologyksi, ja termi on kuvaava: liikkeet tehdään hitaasti ja tarkkaan, kehon oikeita linjauksia kontrolloiden ja asennon hallintaa korostaen. Myöhemmin, kun menetelmä oli levinnyt tanssijoiden oheisharjoitteeksi, sitä alettiin kutsua pilatekseksi.

Pilatesta harjoitetaan yhä Joseph Pilateksen metodein (ns. klassinen pilates), mutta siitä on versonut monia sovelluksia. Klassisessa pilateksessa tehdään samoja liikkeitä, jotka ”Jo” Pilates aikanaan kehitti, kun taas modernissa pilateksessa liikevalikoima on laajempi.

Syvät lihakset selän tueksi

Pilatesharjoittelussa oleellista on löytää keskivartalon syvät lihakset ja oppia kontrolloimaan kehon asentoa. Selän kannalta oivallista on se, että pilateksessa opetellaan asettumaan sellaiseen asentoon, jossa selkäranka kuormittuu mahdollisimman oikein, ja pysymään siinä, vaikka muut kehon osat liikkuisivat. Nämä taidot ovat siirrettävissä suoraan arkielämään, ja niiden ansiosta selkä pysyy paremmassa kunnossa.

Istumatyöläisen kannalta pilates on oivallinen laji siksi, että selän oikea asento toimii väärän kuormituksen ehkäisijänä myös istuma-asennossa. Kun pilatestunnilla oppii, miltä hyvä ryhti tuntuu ja mistä voima kehon kannatteluun parhaiten löytyy, onnistuu myös istuma-asennon muokkaus selkäystävälliseen suuntaan. Selän kannalta kaikki liike on hyvästä, ja siksi kannattaa muistaa tauottaa työtä ja vaihdella istuma-asentoa riittävästi. Vaikka asento olisi miten hyvä, keho ei kestä tuntikausien paikallaan oloa!

Pilateksessa huomio kiinnitetään ennen kaikkea syviin vatsalihaksiin (poikittainen vatsalihas, ulommat ja sisemmät vinot vatsalihakset), lantionpohjan lihaksiin, syviin selkälihaksiin sekä lapojen seudun lihaksiin. Ne muodostavat keholle ydintuen, joka pyritään aina löytämään ensin. Ydintuen aktivoinnissa auttaa hengitys: uloshengityksen aikana ikään kuin liu’utetaan vatsanpeitteitä sisään ja alas ja kohotetaan lantionpohjaa kevyesti. Kun ydin on aktiivinen, otetaan pinnalliset lihakset mukaan, mutta voimaa käytetään vain sen verran kuin on liikkeen aikaansaamiseksi tarpeellista.

Pilateshengitys auttaa keskittymään ja tukee syvien lihasten aktivointia. Samalla se parantaa kudostuuletusta, jolloin lihaksiin mahdollisesti kertyvä maitohappo kulkeutuu pois ja lihakset hapettuvat tehokkaasti.

Parhaimmillaan rauhallisen hengityksen ja tarkasti kontrolloitujen liikkeiden yhdistelmä saa aikaiseksi flow-tilan, jolloin mieleen ei mahdu mitään ylimääräistä. Mieli pääsee hetkeksi lepäämään, lihakset ja keuhkot työskentelemään, ja tunnin jälkeen tunnet olosi virkeäksi, vahvaksi ja ryhdikkääksi.

Lue myös

Suosittelemme