Terveys

Herkkä CRP -testi on alkanut puhuttaa kuin ferritiinimittaus kuumimmillaan – tästä tulehdusarvo kertoo

Paljastaako herkkä CRP kehossa kytevän matala-asteisen tulehduksen? Lääkäri vastaa.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
iStock

Herkkä CRP -arvo voi kohota esimerkiksi oireettomassa flunssassa.

Paljastaako herkkä CRP kehossa kytevän matala-asteisen tulehduksen? Lääkäri vastaa.

Herkkä CRP on verikokeella tehtävä tutkimus, ja sen mittaaminen on alkanut saada paljon palstatilaa sitä mukaa, kun ihmisistä on tullut tietoisempia hiljaisesta tulehduksesta ja sen terveysvaikutuksista.

Testin tarkoituksena on selvittää elimistön matala-asteista tulehdusta. CRP tulee sanoista c-reaktiivinen proteiini.

Mitä herkän CRP:n arvosta olisi hyvä tietää, ja milloin on syytä hakeutua mittaukseen? Pihlajalinnan yleislääkäri Johanna Rantanen vastasi viiteen kysymykseen herkän CRP:n mittaamisesta.

Miten herkkä CRP -mittaus eroaa CRP-mittauksesta?

“Herkkä CRP ei eroa tavallisesta CRP-mittauksesta muulla tavalla kuin sillä, että testi mittaa kehon tulehdusarvon todella tarkasti. Mittauksessa ei siis anneta yleistä viitearvoa, kuten alle 10 mg/l, vaan lukema kerrotaan kymmenesosan tarkkuudella.

Terveellä ihmisellä arvo on usein todella pieni, noin 0,5 mg/l, jos hänellä ei ole mitään piileviä tauteja tai akuuttia tulehdusta suussa.”

Mistä tietää, pitäisikö herkkä CRP mitata itseltä?

“Tutkimukset ovat osoittaneet, että mittauksella pystytään arvioimaan sydän- ja verisuonitautien riskiä. Herkkä CRP -mittaus auttaa siis kartoittamaan omaa riskiä sairastua näihin tauteihin tulevaisuudessa.

Testistä hyötyvät etenkin sellaiset ihmiset, joilla ei muuten näyttäisi olevan riskiä – esimerkiksi elämäntapojen takia – sairastua valtimotauteihin.”

Millaisista arvoista on syytä valpastua?

“Korkean riskin arvo herkässä CRP:ssä on yli 3 mg/l, kohtuullisen riskin 1–3 mg/l ja ja matalan riskin alle 1 mg/l.

Herkän CRP:n mittauksessa ilmenee paljon virhemarginaalia, ja tämä olisi aina syytä ottaa huomioon. Jos potilaan tulehdusarvo on hieman koholla, herkkä CRP tulisi aina kontrolloida uudestaan.

Näin pystytään poissulkemaan mahdolliset muut tekijät, jotka voivat sillä hetkellä vaikuttaa arvoon, kuten kehossa piilevät tulehdussairaudet.”

Mitkä ovat yleisiä syitä sille, että testin antama arvo on korkea?

“Herkkä CRP-arvo voi kohota jo pienen oireettoman flunssan takia. Myös esimerkiksi suussa piilevä ientulehdus voi vaikuttaa lukemaan.

Lisäksi perustaudit, kuten diabetes ja metabolinen oireyhtymä eli verenpainetauti, ylipaino ja korkea kolesterolin yhdistelmä, saattavat suurentaa tulehdusarvoa.

Toisaalta myös erilaiset lääkkeet vaikuttavat. Esimerkiksi miehillä testosteronihoito voi hieman nostaa herkkää CRP:tä.”

Millaisia elintapamuutoksia on syytä harkita, jos arvo on koholla?

“Ensimmäinen askel on kontrolloida herkkä CRP uudestaan noin kuukauden päästä edellisestä mittauksesta. Jos arvo on toisellakin kerralla koholla, kannustan hakeutumaan lääkärin luo keskustelemaan, mistä kohonnut tulehdusarvo voisi johtua.

Lääkärissä pystytään kartoittamaan potilaan tilannetta kokonaisvaltaisemmin: Millaiset elämäntavat taustalla on? Onko potilaalla diagnosoimattomia perustauteja, kuten verenpainetautia tai esidiabetesta eli alentunutta sokerinsietokykyä? Tupakoiko ihminen? Usein myös tupakointi aiheuttaa lievää tulehdustilaa kehossa.

Elämäntapojen pohtiminen on tärkeää meille jokaiselle.  Kannustan ruokavaliossa etenkin kuidun, hyvien rasvojen ja puhtaan ruoan tarpeelliseen saantiin, ja vähentämään mahdollisuuksien mukaan valmis- ja einesruokien määrää.”

X