Terveys

Tic-oireet lievinä ovat yleisiä – oireilu vaimenee yleensä iän myötä

Tahdosta riippumattomat tic-oireet eli nykimisoireet ovat lapsilla ohimenevinä melko yleisiä. Jos oireet jatkuvat yli vuoden lähes päivittäin, puhutaan Touretten oireyhtymästä.

Teksti:
Maria Lieto
Kuvat:
iStock

Jos tic-oireet aiheuttavat haittaa, voidaan käyttää lääkehoitoa ja kognitiivista terapiaa.

Tahdosta riippumattomat tic-oireet eli nykimisoireet ovat lapsilla ohimenevinä melko yleisiä. Jos oireet jatkuvat yli vuoden lähes päivittäin, puhutaan Touretten oireyhtymästä.

Tic-oireet eli nykimisoireet ovat useimmiten lyhytkestoisia ja ohimeneviä oireita, jotka ilmenevät äkillisinä, toistuvina ja tahdosta riippumattomina liikkeinä tai äännähdyksinä.

Oireet jaetaan äänellisiin ja motorisiin oireisiin: äänellisiä oireita ovat esimerkiksi sanojen toistelu, äännähdykset tai huudahtelu. Motorisiin oireisiin lukeutuvat muun muassa silmien räpyttely tai kehon eri osien nykiminen.

Lapsuudessa tic-oireet ovat melko yleisiä

Tic-oireille on tyypillistä niiden ennakoimattomuus.

– Ensimmäiset tic-oireet ilme­nevät yleensä lapsuudessa ja väistyvät itsestään aikuisikään tullessa. Jos tic-oireita ilmenee ensimmäisen kerran aikuisiässä, tutkimuksilla on syytä poissulkea erilaiset neurologiset sairaudet, vastaava ylilääkäri Johan Ahti HUSin Psykiatriakeskuksesta sanoo.

Tic-oireiden perimmäinen aiheuttaja on tuntematon, mutta genetiikka vaikuttaa voimakkaasti niiden puhkeamiseen. Myös ympäristötekijät ja elämänkokemukset vaikuttavat tic-oireiden intensiteettiin ja ilmiasuun.

– Lapsuudessa ohimenevät tic-oireet ovat melko yleisiä, eivätkä ne yleensä ole sairauden merkki.

Touretten oireyhtymästä puhutaan silloin, kun motoriset ja äänelliset tic-oireet jatkuvat yli vuoden ja niitä esiintyy lähes joka päivä.

– Geneettisten tekijöiden lisäksi myös erilaisten ympäristötekijöiden, kuten infektioiden ja hormonaalisten tekijöiden, ajatellaan vaikuttavan Touretten oireyhtymän puhkeamiseen. Tutkimusta kuitenkin tarvitaan lisää.

Jos tic-oireet aiheuttavat haittaa, voidaan käyttää lääkehoitoa ja kognitiivista terapiaa. Lääkehoito sisältää yleensä Touretten oireyhtymässä poikkeavasti toimivaan dopamiinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, kuten psykoosilääkkeitä, jotka ovat tehokkaita myös tic-oireiden hoidossa.

Stressi voimistaa tic-oireilua

Tyypillisesti tic-oireilu lisääntyy kehon ja aivojen kuormittuneisuustiloissa, kuten stressaavissa elämäntilanteissa tai väsyneenä.

– Oireilusta kärsivä hyötyy myös stressinhallinnasta sekä erilaisten rentoutumistekniikoiden opettelusta, Ahti sanoo.

Lievä tic-oireilu on yleistä, mutta Touretten oireyhtymää esiintyy vain noin prosentilla lapsista ja aikuisilla sitäkin harvemmin. Touretten oireyhtymään liittyy usein myös muita neuropsykiatrisia häiriöitä, tavallisimmin adhd tai pakko-oireinen häiriö. Ne voivat olla tic-oireitakin häiritsevämpiä.

– Tyypillisesti tic-oireet vaimenee kolmeenkymmeneen ikävuoteen mennessä, mutta adhd- ja pakko-oireet saattavat vaivata pidempään, Ahti kertoo.

Noin joka neljännellä Tourettea sairastavalla oireyhtymään liittyy niin kutsuttuja kopro-ilmiöitä, jolloin tic-oireena voi olla esimerkiksi sopimatonta puhetta tai eleitä.

– Toisin kuin monesti luullaan, törkypuhetta tic-oireena esiintyy vain vähemmistöllä Touretten oireyhtymää sairastavista.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia, jossa opetellaan keinoja tic-oireiden hallintaan ja niiden aiheuttaman haitan vähentämiseen, voi tuoda helpotusta Touretteen.

– Kognitiivisen psykoterapian menetelmistä varsinkin niin kutsutun tavankääntömenetelmän tiedetään tehoavan tic-oireisiin hyvin. Siinä opetellaan tunnistamaan oireiden ennakkotuntemuksia ja korvaamaan oireita vaihtoehtoisilla toiminnoilla, Ahti sanoo.

Asiantuntijahaastattelun lisäksi artikkelin lähteenä on käytetty Aikakauskirja Duodecimin verkkosivustoa.

Lue myös: Kotiliesi.fi: Yhtäkkiä Katariinan, 18, hartiat alkoivat nykiä hallitsemattomasti, sitten alkoi suun naksuttelu – syyksi selvisi Touretten syndrooma

X