Ihmissuhteet

Puhutaanko teillä politiikasta? Asiantuntija kertoo, miksi politiikasta keskusteleminen voi syventää parisuhdetta

Miksi politiikka on keskustelunaihe, josta kannattaisi puhua oman kumppanin kanssa? Entä mitä tehdä, jos omat näkemykset eroavat kumppanin mielipiteistä? Kysyimme asiantuntijalta vinkit rakentavaan keskusteluun.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

Omien mielipiteiden jakaminen kumppanin kanssa on tärkeää.

Miksi politiikka on keskustelunaihe, josta kannattaisi puhua oman kumppanin kanssa? Entä mitä tehdä, jos omat näkemykset eroavat kumppanin mielipiteistä? Kysyimme asiantuntijalta vinkit rakentavaan keskusteluun.

Anna julkaisee uudestaan suosittuja juttujaan. Tämä artikkeli on alun perin julkaistu 5.3.2021.

Puheenaiheena politiikka vierailee usein työpaikan kahvipöytäkeskusteluissa, mutta tulisiko politiikasta puhua myös oman kumppanin kanssa?

Terveystalon psykoterapeutti Eila Saarisen mukaan aihetta voi lähestyä miettimällä, miten tärkeä aihe politiikka tai oman kumppanin poliittinen kanta on itselle.

– Riippuu pariskunnasta, mistä he haluavat puhua suhteessaan. Jos politiikka on itselle tärkeä aihe, olisi hyvä, että ihminen tulisi sen suhteen kuulluksi ja ymmärretyksi. Parisuhteessa ei pitäisi olla alueita, josta ei voisi tai saisi puhua, jos ne ovat merkityksellisiä itselle.

Lue myös: Kuinka hyvin tunnet kumppanisi? Asiantuntija listaa 6 kysymystä, jotka kaikkien pitäisi puolisoltaan kysyä

Politiikka avaa kumppanin arvomaailmaa 

Pari voi myös hyötyä siitä, että politiikasta keskustellaan silloin tällöin yhdessä. Saarinen huomauttaa, että aiheena politiikka sisältää tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi yksilön arvomaailmasta, identiteettistä ja maailmankatsomuksesta.

Omien ajatusten avaaminen kumppanille on oleellista suhteen läheisyyden, syventymisen ja rakentumisen kannalta.

– Jos jokin itselleen tärkeä aihe on pidettävä suhteen ulkopuolella, itsestään jättää silloin aika ison osan pois, Saarinen lisää.

Politiikka voi synnyttää parin välille myös ristiriitoja

Toisaalta politiikka voi aiheuttaa parin välille isojakin ristiriitoja. Se, miten hyvin asioista voidaan puhua, riippuu siitä, miten osapuolet ylipäätään suhtautuvat keskusteluun. Pyrkiikö pariskunta ymmärtämään toisiaan, vai lähdetäänkö keskustelussa sen sijaan hyökkäämään toista vastaan?

– Politiikka on aihe, joka nostattaa tunteita, varsinkin, jos asioista ajatellaan eri tavalla. Silloin myös riski konfliktiin kasvaa. Keskustelussa on helppoa lähteä kritisoimaan toista, joka taas ruokkii niin sanottua negatiivisuuden kierrettä: Kun toinen kritisoi, toinen loukkaantuu ja hyökkää takaisin. Silloin kierre on valmis.

Hyökkäävä asenne voi näkyä keskustelussa esimerkiksi siten, että halveksuu kumppanin mielipiteitä, jotka poikkeavat omasta näkökannasta. Saarisen mukaan kritiikki on usein naamioitunutta pelkoa siitä, ettei kumppani kunnioita enää niitä arvoja, joita itse kannattaa.

– Tilanteessa saattaa kysyä itseltään, että miten toinen voi ajatella noin kummallisesti. Eikö hän enää kunnioita minua? Tällöin erimielisyydet ovat tulleet pariskunnan väliin sen sijaan, että yhdessä tarkasteltaisiin asiaa ja pyrittäisiin ymmärtämään.

Kuinka politiikasta voi keskustella parisuhteessa rakentavasti?

Puhuttiin sitten politiikasta, rahasta tai muusta parisuhdetta koskettavasta aiheesta, kumppanin kanssa ei tarvitse olla aina samaa mieltä. Saarinen kehottaa kuitenkin välttämään turhaa vastakkainasettelua. Lopulta molemmilla tulisi olla halu kunnioittaa toista ja toisen mielipiteitä.

– Politiikasta puhuttaessa ei ole oikeita tai vääriä mielipiteitä – on vain erilaisia kantoja. Erimielisyyksistä huolimatta parisuhteessa tulisi puolin ja toisin pysähtyä kuuntelemaan ja ymmärtämään, miksi toinen ajattelee, miten ajattelee. Mikä logiikka kumppanin mielipiteiden takana on? Liittyykö asia esimerkiksi hänen arvomaailmansa, josta ei ole aikaisemmin tiennyt?  Vai onko taustalla sittenkin jokin henkilökohtainen kokemus, jonka takia puolisolle on syntynyt tietynlainen näkemys?

Jos riitatilanne pääsee kuitenkin yllättämään, toimiva keino on Saarisen mukaan pyrkiä tiedostamaan konflikti, pysäyttää se ja ottaa aikalisä.

– Hyökkäävä asenne ei kannata. Sen sijaan on oltava valmis pysähtymään ristiriidan äärelle, pyytää anteeksi ja pyrkiä korjaamaan katkennut yhteys.

Keskustelun tukena voi Saarisen mukaan käyttää niin sanottua pehmeää avausta.

– Pariterapiassa eräänä keinona hallita konfliktia käytetään pehmeää avausta. Sen avulla pyritään kuuntelemaan ja ymmärtämään kumppania.

Tee pehmeä avaus oman kokemuksesi kautta:

  1. Miksi hermostuin ristiriitatilanteessa?
  2. Mikä tunne hermostumisen taustalla oli?
  3. Mitä oikeasti olisin tarvinnut konfliktin hetkellä kumppaniltani?

– Itsensä tarkastelu tilanteissa avaa väylää sille, että eriävistä mielipiteistä huolimatta voimme keskustella asioista rakentavasti ja säilyttää arvostuksen toista kohtaan.

Politiikka on hyvä puheenaihe parisuhteessa. Kuvassa naispari keskustelee rennosti kotona.
Politiikasta puhuminen auttaa kumppaneita ymmärtämään toisiaan.

Aina erimielisyyksiä ei tarvitse ottaa esille parisuhteessa 

Mielipiteiden jakaminen oman kumppanin kanssa on tärkeää, mutta joskus suhdetta voi hyödyttää yhtä lailla sekin, että erimielisyyksiä ei oteta aina esille.

– Parisuhteessa voi olla asioita, joista on jo keskusteltu ja tultu johtopäätökseen, ettei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Silloin aihetta ei välttämättä tarvitse joka kerta lähteä avaamaan uudelleen kumppanin kanssa. Hyväksytään se, että kumppanilla on oikeus omiin mielipiteisiinsä, Saarinen painottaa.

X