Ihmiset ja suhteet

Siittiöiden DNA-testi - Apu lapsettomuuden syiden selvitykseen

Teksti:
Anna.fi
Laboratio

Suomessa on otettu käyttöön uusi menetelmä miehestä johtuvan lapsettomuuden tutkimiseen. Siittiöiden DNA-testin avulla voidaan yhä useammin löytää syy lapsettomuuteen.

Lisäksi hoidot pystytään kohdentamaan entistä tarkemmin, minkä seurauksena potilaalle syntyy merkittäviä kustannussäästöjä.

Lapsettomuudesta kärsii noin 15 prosenttia pareista. Lapsettomuustutkimukset voidaan aloittaa, ellei raskaus ole alkanut vuoden kuluessa ehkäisyn lopettamisesta. Jos tiedossa on hedelmällisyyttä heikentäviä seikkoja, kuten ikä, krooninen sairaus, naisen paha lantionalueen tulehdus tai miehen kivestulehdus, kannattaa tutkimuksiin hakeutua jo aiemmin.

Lapsettomuus johtuu 30 prosentissa tapauksista miehestä, 30 prosentissa naisesta ja 30 prosentissa miehestä tai naisesta. Yleisin syy miehestä johtuvaan lapsettomuuteen on heikentynyt sperman laatu, johon vaikuttavat elämäntavat, ympäristötekijät ja useat sairaudet. Miehestä johtuvaa lapsettomuutta on pitkään pystytty tutkimaan vain sperma-analyysin avulla. Analyysi ei kuitenkaan selvitä kaikkia miehen hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi noin 15 prosentissa tapauksista syytä lapsettomuuteen ei ole löydetty.

Uusi menetelmä miehestä johtuvan lapsettomuuden tutkimiseen

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa siittiöiden DNA:n pilkkoutumisella on osoitettu olevan merkittävä vaikutus miehen hedelmällisyyteen.1) Pilkkoutumisella tarkoitetaan DNA:n rihmamaisen rakenteen rikkoutumista. DNA:n ehjä rakenne on edellytys oikean geneettisen tiedon siirtymiselle alkioon. Pilkkoutumisen seurauksena siittiöt eivät pysty hedelmöittämään munasolua tai alkioon saattaa kehityksen aikana tulla ongelmia, minkä vuoksi raskaus keskeytyy.

Laboratorio

DNA:n pilkkoutumista voidaan nyt tutkia uuden siittiöiden DNA-testin avulla. Testi tehdään tuoreesta spermanäytteestä. Se pohjautuu SCD-menetelmään (Sperm Chromatin Dispersion) 2) , jossa pilkkoutuneet ja ehjät DNA-rihmat värjäytyvät eri tavoilla. Testin on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön lapsettomuuden tutkimukseen ja hoitoon erikoistunut Felicitas-Klinikka. ”Siittiöiden DNA-testi on suuri ja kauan kaivattu edistysaskel miehen lapsettomuuden tutkimuksessa. Se on sperma-analyysin lisäksi helppo ja nopea tapa varmistua siittiöiden laadusta. Siittiöiden DNA-testiä suositellaan lapsettomuudesta kärsiville pariskunnille, joille hedelmöityshoidot eivät ole tuoneet apua tai joilla syytä lapsettomuuteen ei tiedetä”, professori, ylilääkäri Aarne I. Koskimies Felicitas-Klinikalta toteaa. 

Testin tulos kertoo, kuinka monta prosenttia näytteen siittiöiden DNA:sta on pilkkoutunut. Siemenneste on normaalia, jos alle 15 prosentissa siittiöistä on DNA:n rakenteen vaurioita. Jos pilkkoutumista on 16–30 prosentilla siittiöistä, voi raskaus edelleen alkaa luonnollisin keinoin. Yli 30 prosentin pilkkoutuminen heikentää merkittävästi siittiöiden kykyä hedelmöittää munasolu.

Pilkkoutuminen voi johtua elämäntavoista

Siittiöiden DNA-testin avulla lapsettomuuden syy voidaan löytää yhä useammin. Siittiöiden DNA:n pilkkoutumiseen on useita syitä. Riskitekijöitä ovat yli 45 vuoden ikä, kivesten tai lisäkivesten tulehdukset sekä krooniset sairaudet, kuten diabetes. Merkittäviä pilkkoutumisen aiheuttajia ovat myös elämäntavat ja ympäristötekijät. On osoitettu, että mm. tupakointi lisää siittiöiden DNA:n pilkkoutumista. Ympäristötekijöistä DNA:n pilkkoutumista voi aiheuttaa mm. kivespussien pitkään jatkuva korkea lämpötila. ”Jos siittiöiden DNA:n pilkkoutuminen johtuu elämäntavoista tai ympäristötekijöistä, saattaa pelkästään niiden muuttaminen johtaa sperman laadun paranemiseen ja jopa luonnolliseen hedelmöittymiseen”, Felicitas-Klinikan johtava lääkäri Henri Kurunmäki toteaa. Hoidoksi saattaakin riittää esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen tai kivespussien lämpötilan laskeminen.

Laboratorio

Siittiöiden DNA-testi nopeuttaa hoitoprosessia ja tukee potilaiden henkistä hyvinvointia, sillä sen avulla hoidot voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin. Potilaat odottavat tuloksia nopeasti, sillä testiin hakeuduttaessa lasta on yleensä yritetty saada jo kauan. Pitkään kestäneet hoidot ovat saattaneet sisältää myös useita pettymyksiä, minkä vuoksi potilaat voivat ahdistua ja tuntea epävarmuutta.

Hoitojen tarkemmalla kohdentamisella on myös taloudellisia vaikutuksia. ”Testin tuloksen avulla pystymme suunnittelemaan hoidon entistä paremmin, mikä pienentää myös potilaan hoitokustannuksia”, Kurunmäki kertoo.

Lisää tietoa siittiöiden DNA-testistä

Lähteet:
1) Evenson, D. P. ym. 2002.Sperm Chromatin Structure Assay: Its Clinical Use for Detecting Sperm DNA Fragmentation in Male Infertility and Comparisons with Other Techniques. Journal of Andrology. Vol. 23,  No. 1, 25–43.

2) Fernandez J.L ym. 2003. The Sperm Chromatin Dispersion TEST: A Simple Method for the Determination of Sperm DNA Fragmentation.Journal of Andrology. Vol. 24, No. 1, 59–66.

X