Hyvinvointi

Enneagrammi paljastaa luonteen

Teksti:
Anna.fi

Enneagrammitesti auttaa tunnistamaan, mikä yhdeksästä persoonallisuustyypistä olet. Tulos ja sen avaaminen voi yllättää.

Enneagrammi paljastaa luonteen

Maailma on täynnä erilaisia persoonallisuuden luokittelusysteemejä ja -testejä. Enneagrammi eroaa niistä siten, että se selittää, miksi olemme sellaisia kuin olemme. Testi auttaa myös ymmärtämään motiivejamme.

- Suurin anti on siinä, että opimme hyväksymään itsemme ja toisemme paremmin. Pääsemme ilmaisemaan todellista itseämme, voimavarojamme ja elämäntehtäväämme. Samalla voimme muuttua joustavammiksi ja oppia antoisia toimintatapoja muilta tyypeiltä, selventävät suomalaisen testiversion kehittäneet Marika Borg ja Viivi Pentikäinen.

Yhdeksän hyvää tyyppiä

Enneagrammisysteemissä on yhdeksän persoonallisuustyyppiä. Oman tyypin löytäminen voi olla vaikeaa, sillä emme halua tulla lokeroiduksi. Käytännössä olemme sekoituksia eri tyypeistä, mutta eri vahvuudet ja heikkoudet ovat meissä kuitenkin tietyssä järjestyksessä.

Testi kertoo, mikä tyyppi olet selvimmin. Voit olla periaatteellinen laadunvalvoja tai avulias huoltaja. Tai ehkä olet tehokas suorittaja, luova individualisti tai tutkiva asiantuntija. Voit myös olla uskollinen kyseenalaistaja, innostuva suunnittelija, vahva vaikuttaja tai sopeutuva rauhanrakentaja.

Mikä tyyppi oletkin, muista tämä:

- Kaikki yhdeksän persoonallisuutta ovat yhtä hyviä. Ei ole huonompia tai parempia tyyppejä, vakuuttavat Borg ja Pentikäinen.

Emme voi myöskään muuttua toiseksi tyypiksi. Testin ajatuksena on kasvattaa jokaisen persoonallisuuden hyvepankkia eikä kaivella vikoja.

Oman persoonallisuustyypin tunnistaminen on arvokasta, koska se voi nostaa vuorovaikutuksemme uudelle tasolle. Tieto on hyödyllistä kaikissa ihmissuhteissa, koska se vie huomion arvokkaimpiin ominaisuuksiin. Tiedosta on iloa ja hyötyä arjen konfliktien ratkaisussa.

yhdeksän persoonallisuustyyppiä

Testistä alkaa matka itseen

Mutta testi on vasta alkusoittoa. Se herättelee tutustumaan itseensä. Usein on niin, että tunnemme paremmin toiset kuin itsemme, sillä oma persoona jää helposti kuolleeseen kulmaan.

Kun teet testiä, voit kysellä perheeltäsi tai ystäviltäsi heidän näkemyksiään, jos et ole varma, miten luokittelet itsesi.

Jokaisella enneagrammityypillä on kaksi ”siipeä”, jotka ovat vierekkäisten tyyppien ominaisuuksia. Niistä yleensä toinen vaikuttaa käytökseemme aktiivisemmin. Esimerkiksi 5-siiven hallinta tekee kuutosesta asiallisen ja vetäytyneen, mutta hallitseva 7-siipi muuttaa hänet iloisemmaksi, sosiaalisemmaksi ja kannustavammaksi.

On tärkeä tutustua kaikkiin enneagrammityyppeihin, jotta oma persoonallisuus hahmottuu selkeämmin. Monilla tyypeillä on samankaltaisia piirteitä kuin omallasi, mutta toiminnan motiivit ovat erilaiset.

On hyvä muistaa, että temperamentti ja persoonallisuus ovat eri asioita. Temperamentin saamme syntymälahjana, ja persoonallisuutemme rakentuu pitkälti perimän, ympäristön ja lapsuuskokemusten pohjalle.

Hyötyä yrityksille

Enneagrammikoulutukset ovat leviämässä myös yritysmaailmaan. Siellä tietoa käytetään tiimityöskentelyn tehostajana, neuvottelutaitojen hiomisessa, työhönotossa ja esimiesohjelmissa.

Varsinkin esimiehet ovat saaneet tehokkaan työkalun kehityskeskusteluihin, joissa he pääsevät hyödyntämään työntekijöiden erilaisuutta. Enneagrammitieto avaa solmuja ja lisää ymmärrystä työyhteisöissä.

- Yhteisöllinen harmonia lisääntyy, kun erilaisuuden arvostus kasvaa. Jokaisella työntekijällä on ainutlaatuinen lahjansa kokonaisuudelle. Tulevaisuuden menestys riippuu yksilöiden erilaisuuden ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä, Marika toteaa.

Liiketoiminnan kannalta on tärkeää oivaltaa, miksi toiset ovat vetäytyviä ja toiset aktiivisia. Näin esimiehet saavat työkalun erilaisten persoonallisuustyyppien motivoimiseksi ja palkitsemiseksi. Samalla on mahdollista luopua ihmisten leimaamisesta hyviksi tai pahoiksi.

 

Uskollinen kyseenalaistaja

Avaan enneagrammitestin nettisivulta ja käyn käsiksi vaihtoehtojen viidakkoon. Näyttöön ilmestyy kerrallaan kolme korttia, joista joudun valitsemaan parhaiten itseäni kuvaavan vaihtoehdon. Ensimmäinen valinta on helppo: Olen enemmän auttavainen ja empaattinen kuin iloinen ja kekseliäs tai leppoisa ja mukautuva.

Mutta sitten alkavat vaikeudet. Tunnistan itsessäni kaikkien korttien ominaisuuksia. Olen eettinen ja oikeudenmukainen, mutta myös tehokas ja päämäärätietoinen ja lisäksi analyyttinen ja huomiokykyinen. On pakko tehdä valinta, ja ehkä se on viimeisin vaihtoehdoista.

Pähkäilen ja puntaroin myös seuraavien korttien kohdalla. Tarkastelen itseäni läheisteni silmin ja vertailen itseäni tuntemiini ihmisiin. Teen testin kolmeen kertaan, pyörittelen 27 kortin vaihtoehtoja, koetan olla rehellinen ja ajatella itseäni sellaisena kuin olen yleensä. Vasta kolmannella kerralla tunnen osuneeni oikeaan: Olen kuutostyyppi eli uskollinen kyseenalaistaja. En siis avulias huoltaja tai tarkka laadunvalvoja, kuten ensin kuvittelin.

Mieluummin olisin ollut tehokas suorittaja tai innostuva suunnittelija. Haave on mahdoton, sillä emme voi muuttua toiseksi tyypiksi. Tieto omasta tyypistä hämmentää ja ihmetyttää, vähän kirpaiseekin. Toisaalta tieto vapauttaa.

Imartelevaa on, että kuutostyyppi on parhaimmillaan mukava, sitoutunut, luotettava, tunnollinen ja todellinen tiimipelaaja. Tosin hän on myös ristiriitainen persoona, joka tasapainottelee ääripäiden välillä. Miten tutulta kuulostaakaan: rohkea ja peloton, mutta myös pelokas ja epävarma samanaikaisesti.

Huonona päivänä kuutonen voi olla tarpeettoman huolestunut ja hidas puntaroija. Ei ihme, että testin tekokin oli niin hankalaa.

Enneagrammi tulee kreikan kielen sanoista ennea (yhdeksän) ja gram (malli). Kyseessä on geometrinen kuvio, jonka ympyrä edustaa yhdeksää persoonallisuustyyppiä ja niiden välisiä suhteita.

Kuvio on 2500 vuotta vanha. Nykyisessä enneagrammisysteemissä yhdistyy ikivanha perinne sekä uusi tieto ja tulkinnat.

Lue lisää:namaste.fi

Teksti: Ritva-Liisa Sannemann

X