Itsetuntemus

Kuinka itsekäs olet? Asiantuntija paljastaa yksinkertaisen tavan mitata omaa itsekkyyttään

Missä menee terveen ja epäterveen itsekkyyden raja? Entä miten omaa itsekkyyttä voi mitata? Kysyimme itsekkyydestä kirjan kirjoittaneelta kirjailija Jukka Koskelaiselta 5 kysymystä aiheesta.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Liiallinen itsekkyys kaventaa elämää, koska itsekäs ihminen ajattelee, että maailma pyörii hänen itsensä ympärillä.

Missä menee terveen ja epäterveen itsekkyyden raja? Entä miten omaa itsekkyyttä voi mitata? Kysyimme itsekkyydestä kirjan kirjoittaneelta kirjailija Jukka Koskelaiselta 5 kysymystä aiheesta.

Mahtava minä – Itsekkyyden voima ja vastavoimat -kirjan kirjoittanut kirjailija Jukka Koskelainen on sitä mieltä, että jokainen ihminen tarvitsee itsekkyyttä. Ilman tervettä itsekkyyttä ihminen ajelehtii muiden hallittavana, eikä kykene tekemään omia, itselle sopivia valintoja. Itsekkyys ei ole kuitenkaan pelkästään huono asia. Ihminen, joka ei ole lainkaan itsekäs, saattaa myös päätyä uhraamaan itsensä väärän asian puolesta.

Itsekkyydessä on kuitenkin myös huonot puolensa. Liiallinen itsekkyys kaventaa elämää, sillä omaan napaansa tuijottaja ei saa toisten ihmisten kohtaamisesta yhtä paljon kuin toisista ihmisistä aidosti kiinnostunut henkilö. Koskelaisen mukaan itsekäs ihminen saa toisten kohtaamisesta vähemmän iloa, tietoa, mielipiteitä ja uutta ajateltavaa kuin epäitsekäs henkilö.

Koskelainen vastasi viiteen kysymykseemme itsekkyydestä.

1. Missä menee terveen ja epäterveen itsekkyyden raja?

– Mielestäni itsekkyys on epätervettä silloin, kun siitä koituu vahinkoa muille tai esimerkiksi ympäristölle. Terveesti itsekäs pitää itseään tasavartaisena muiden kanssa ja osaa ottaa muut huomioon. Terveesti itsekäs ihminen pitää kiinni omasta yksilöllisyydestään, ottaa selvää asioista ja on mahdollisimman paljon yhteistyössä muiden kanssa. Kun toimii terveen itsekkäästi, oppii tekemään yhteistä hyvää eli esimerkiksi välittämään luonnosta, mikä hyödyttää paitsi itseä myös muita. Näin itsekkyyden ja epäitsekkyyden raja hälvenee, Koskelainen sanoo.

2. Voiko ihmisen teoista nähdä, onko hän itsekäs vai epäitsekäs?

– Emme voi ulospäin nähdä toisen motiiveja. Itsekäskin ihminen voi tehdä epäitsekkäitä tekoja, jos ne hyödyttävät häntä.

3. Millainen on klassinen ja monelle tuttu esimerkki epäterveesti itsekkäästä ihmisestä?

– Työpaikoilla on paljon päsmäröiviä pomoja, jotka yrittävät edistää uraansa muista välittämättä. Varmaan jokainen hieman kauemmin työelämässä ollut on kohdannut tällaisen esimiehen. Itsekäs hallitsija voi myös vaatia muilta epäitsekkyyttä, se voi olla vallan väline.

4. Huomaako itsekäs ihminen itse olevansa itsekäs?

– Itsekäs ihminen ei välttämättä huomaa itsekkyyttään ennen kuin hänet pannaan huomaamaan se. Itsekkään ihmisen pitää aisoissa juuri sosiaalinen yhteisö, yhteiset säännöt ja se, että hänelle huomautetaan itsekkyydestä. Suomessa me olemme usein hirveän arkoja ja kainoja antamaan suoraa palautetta. Me hyväksymme asioita, joita ei pitäisi hyväksyä. Monet eivät tuo tai saa ääntään kuuluviin. Ongelma yhteiskunnassamme onkin juuri se, että on ihmisiä, jotka eivät tuo itseään esille. He ovat väärällä tavalla epäitsekkäitä.

5. Miten omaa itsekkyyttään voi mitata?

– Kannattaa eritellä omaa vapaa-aikaa. Oletko esimerkiksi viimeisen kahden päivän aikana ajatellut ja hoitanut vain omia asioitasi? Jos omaa itsekkyyttään haluaa tarkastella, voi vaikka ihan kirjoittaa ylös asioita, joita on tehnyt ja ajatellut. Lisäksi kannattaa kirjoittaa, miksi on tehnyt niitä asioita, joita on tehnyt. Näin tekemällä saa aika nopeasti selvän kuvan siitä, kuinka paljon elämä pyörii oman itsen ympärillä.

X