värit
Persoonallisuustyyppejä kuvataan neljän värin avulla: punaisella, keltaisella, vihreällä ja sinisellä.
Itsetuntemus

Tunnistatko persoonallisuustyyppisi värin? Näin palautteen antaminen ja vastaanottaminen sujuu sinulta värisi mukaan

Persoonallisuustyyppien värejä voidaan hyödyntää laajasti eri viestintätilanteissa. Värit tunnistamalla voit kehittää itseäsi esimerkiksi korjaavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.
Teksti: Roosa Roivainen Kuvat: iStock

Oletko jo tutustunut ruotsalaisen Tomas Eriksonin hittikirjassa Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään esiteltyihin eri persoonallisuustyypeihin?

Käyttäytymisprofiileissa tyyppejä kuvataan väreillä, jotka tiivistävät kunkin persoonallisuustyypin ominaispiirteitä. Esimerkiksi punaiset ovat luonteeltaan voimakkaita, suorapuheisia ja kärsimättömiä, kun taas sovittelevat vihreät pyrkivät välttelemään konflikteja viimeiseen asti.

Persoonallisuustyyppien tunnistamisesta on apua etenkin vuorovaikutustilanteissa, joissa on aina vaara myös ajautua konfliktiin. Toimittaja Anna Perho on hyödyntänyt värijaottelua uutuuskirjassaan Suorat sanat. Perho antaa muun muassa ohjeita palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Ennen kuin jatkat lukemista, ota selvää, mitä väriä oma persoonallisuustyyppisi edustaa. Tämän jälkeen voit lukea Anna Perhon listaamia käytännön vinkkejä siihen, kuinka kehität itseäsi niin palautteen antajana kuin vastaanottajanakin.

Punaiset: kärsimättömiä jyriä

Punaisten ominaispiirteisiin lukeutuvat kärsimättömyys, voimakastahtoisuus sekä suorapuheisuus.

Palautteen antajana punainen on suora ja rehellinen: punainen ilmaisee hyvin selkeästi, jos asiat eivät suju halutulla tavalla.

punainen

Punaiset ovat voimakastahtoisia: he eivät välttämättä näe tai halua nähdä omia virheitään.

Toimi näin, jos annat punaiselle palautetta:

 • Mene suoraan asiaan

Turha jaarittelu ärsyttää punaista. Kun aloitat palautteen antamisen, mene pehmittelyn sijasta suoraan asiaan.

 • Muista konkreettisuus

Punaiset ovat asiakeskeisiä. Täten punaiselle kannattaa esittää konkreettisia asioita turhan selittelyn sijaan.

 • Valmistaudu tunteenpurkaukseen

Punaiset ilmaisevat tunteensa tässä ja nyt. Tästä syystä negatiivisen palautteen vastaanottaminen saattaa aiheuttaa punaisessa tunteenpurkauksen. Parhaiten sovittelet tilanteen pysymällä itse tyynenä. Punaiset nimittäin leppyvät yhtä nopeasti kuin suuttuvatkin.

 • Sovi asioista selkeästi

Punainen on itsenäinen ja hänellä on taipumus uskoa olevansa aina oikeassa. Tästä syystä punaisen kanssa kannattaa selkeästi sopia yhteisistä pelisäännöistä.

 • Anna kehuja

Punaiset rakastavat kehuja, sillä he uskovat aina onnistuvansa. Punaiset motivoituvat etenkin, kun heitä kehutaan julkisesti omaperäisestä rohkeudesta, älystä tai ratkaisusta.

 • Muista tulokset

Paketoi punaiselle kohdistettu palaute mieluiten tulosten muotoon. Motivoi persoonallisuustyyppiä ehdottamalla muutoksia toimintaan.

Toimi näin, jos olet itse punainen:

Jos olet itse punainen, yritä asettua kuulijan rooliin. Muista, ettei palautteen antaja kiistä ammattitaitoasi, vaan enemminkin toivoo, että muuttaisit jotain asiaa toiminnassasi.

Keltaiset: luovia moottoreita

Keltaiset ovat puheliaita, sosiaalisia ja avoimia, mutta konfliktitilanteissa heistä kuoriutuu helposti tunteikkaita draamakuningattaria. Keltaiset osaavat olla myös hyvin itsekeskeisiä ja vaativat ajoittain paljon huomiota.

keltainen

Keltaiset hallitsevat sosiaaliset tilanteet, mutta palautteen hetkellä he saattavat turvautua puolustuspuheeseen kuuntelemisen sijasta.

Toimi näin, jos annat keltaiselle palautetta:

 • Varaa aikaa ja kuuntele

Keltaiset pystyvät kääntämään minkä tahansa teeman keskustelunaiheeksi. Varaudu siis siihen, että keltaisen kanssa päädytte puhumaan paljon muustakin kuin kehitysehdotuksista.

 • Perustele

Keltaiset loukkaantuvat herkästi ja keltainen saattaa tulkita ystävällisenkin huomauttamisen arvosteluna. Tästä syystä keltaiselle kannattaa perustella, mistä palautteesi kumpuaa. Toimiva keino on antaa hänen ymmärtää, että muut ovat enemmän ongelma kuin hän itse.

 • Valmistaudu puolustukseen

Keltainen on selittelyn mestari. Tämän takia palautteen antajan on parempi valmistautua pitkään puolustuspuheeseen.

 • Anna keltaisen kehua myös itseään

Kun kiität keltaista, anna hänen kertoa, kuinka hän sen teki.

 • Anna keltaisen ilmaista tunteensa

Keltaisen puolustellessa itseään paras tapa on pysyä niin rauhallisena kuin mahdollista. Kun keltainen on saanut purettua pettymyksensä, hänestä tulee paljon vastaanottavaisempi.

 • Osoita arvostusta

Osoita keltaiselle arvostusta ja anna hänelle myös huomiota. Palaute kannattaa rakentaa siten, että se korostaa arvostuksen vahvistumista.

Toimi näin, jos olet itse keltainen:

Kritiikin kuuleminen voi tuntua tilanteessa pahalta, mutta ennen kuin lähdet puolustelemaan itseäsi, kuuntele palaute rauhassa loppuun.

Vihreä: konservatiivinen joukkuepeluri

Vihreät ovat yhteistyöhenkisiä ja vetäytyviä. Konfliktitilanteissa vihreät toivovat, että tilanne olisi mahdollisimman pian ohi. Vihreät vaikenevat helposti silloinkin, kun he eivät ole samaa mieltä muiden kanssa. Tämä johtuu siitä, että vihreä välttelee huomiota viimeiseen asti.

vihreä

Vihreät inhoavat konflikteja. Tästä syystä palautteen antaminen ja vastaanottaminen stressaa vihreitä muita tyyppejä enemmän.

Toimi näin, jos annat vihreälle palautetta:

 • Ole pehmeä 

Toisin kuin punainen tai keltainen, vihreä tarvitsee paljon vahvistusta siitä, että muut edelleen pitävät hänestä. Vihreälle palaute kannattaakin esittää mahdollisimman rauhallisesti ja lempeästi.

 • Vetoa vihreän empaattisuuteen

Vihreälle on tärkeää ylläpitää hyviä välejä ihmisiin. Jos  siis haluat kohdistaa palautteen vihreän käytökseen, vetoa hänen empaattiseen puoleensa. Näin palaute menee varmasti perille.

 • Ole valpas vihreän itsekriittisyyteen

Vihreät eivät vastaanota kritiikkiä kaikkein parhaiten. Puolustuspuheiden sijasta vihreät alkavat helposti moittimaan itseään, mikä voi johtaa myös alisuorittamiseen. Muutama kannustava sana voi olla tästä syystä myös tarpeen.

 • Anna tukea

Palautteen ohella vihreälle kannattaa osoittaa, että hän saa tarvitsemaansa apua aina, kun hän sitä haluaa.

Toimi näin, jos olet itse vihreä:

Sinun on erittäin vaikeaa avata suusi silloin, kun siihen olisi syytä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ihmiset eivät pysty lukemaan ajatuksiasi, vaan sinun on itse tuotava mielipiteesi esille. Palaute on myös väistämätön osa elämää, joten kritiikin sattuessa kohdalle itseään ei kannata moittia turhaan.

Sininen: analyyttinen ja pikkutarkka

Sinisen persoonallisuustyypin edustajat ovat pikkutarkkoja ja analyyttisia. Sinisten sanotaankin olevan niin sanottuja insinöörityyppejä. Siniset rakastavat yksityiskohdissa vellomista, mutta vihreän tavoin he eivät ilmaise omia ajatuksiaan niin kärkkäästi kuin esimerkiksi punaiset tai keltaiset.

sininen

Siniset ovat pikkutarkkoja ja analyyttisia. Heille on tärkeintä, että palaute on faktapohjaista ja suoraa.

Toimi näin, jos annat siniselle palautetta:

 • Osoita arvostusta

Sininen on usein perillä monesta eri asiasta. Kun annat palautetta sinisen erikoisosaamisesta, osoita hänelle arvostusta. Siniselle on tärkeää näyttää, että hän tietää, kuinka asiat ovat.

 • Unohda lässytys

Kuten punainen, myös sininen kuulee asiat mieluiten suoraan kuin turhan jaarittelun kautta.

 • Tarkista faktat

Tarkista faktat ennen palautteesi antamista. Jäät nimittäin helposti kiinni, jos et tiedä tarkasti, mistä puhut.

 • Unohda statukset

Sininen ei tuijota statuksia, vaan hän keskittyy asiaan, jonka hän itse osaa parhaiten. Täten palautteesi ei välttämättä uppoa siniseen vain sen takia, että olet häntä korkeammassa asemassa.

 • Ole tarkka

Rakenna sinisille osoittamasi palaute faktoihin ja informaatioon. Osoita myös asioiden syy-seuraussuhteet.

Toimi näin, jos olet itse sininen:

Vaikka inhoat epäjärjestelmällisyyttä, muista, että jokainen tekee asioita omalla tavallaan. Faktojen ohella voit tehdä vaikutuksen ihmisiin myös kysymällä välillä heidän kuulumisiaan.

Lähteet: Anna Perhon Suorat sanat -kirja 

Lue myös: 

Väriterapia: lue, mitkä värit sopivat elämäntilanteeseesi parhaiten juuri nyt

Tiedätkö, mikä 16 persoonallisuustyypistä olet? Testi antaa yllättävän osuvan kuvauksen persoonastasi

Värimagia ja chakrat – mitä värivalintasi kertovat sinusta?

X