Hyvinvointi

Reuman hoito — Apua biologisista lääkkeistä

Teksti:
Anna.fi

Reuma on tulehduksellinen nivelsairaus, johon sairastuu vuosittain 1 700 aikuista. Uudet biologiset lääkkeet helpottavat monen vakavasti sairaan oireita.

Reuman hoito

1. Mikä reuman hoidossa on tärkeää?

Sairauden aikainen diagnosointi on tärkeää. Kiireellisyyden aikaskaala on viikoissa ja kuukausissa, ei päivissä. Lääkehoito pitäisi päästä aloittamaan ennen kuin pysyviä nivelvaurioita on syntynyt. Silloin on parhaat mahdollisuudet estää vammautuminen, ja työkyky säilyy.

Lääkehoidon tavoitteet ovat oireiden lievitys, tulehduksen hillitseminen ja pysyvien kudosvaurioiden estäminen.

Tulehduskipulääkkeistä, kuten ibuprofeenista ja diklofenaakista, saa apua kipuihin ja tulehduksen hillitsemiseen, mutta ne eivät hidasta sairauden etenemistä. Oireita lievittävillä lääkkeillä hoidetaan kipua, ylläpidetään toimintakykyä ja parannetaan elämänlaatua.

2. Millaisilla lääkkeillä sairautta hoidetaan?

Tulehduskipulääkkeillä hoidetaan oireita (nivelsärkyä, turvotusta, aristusta). Tulehdusta hillitsevillä lääkkeillä lievitetään oireita ja estetään kudosvaurioita. Näitä kutsutaan tautiprosessia hidastaviksi reumalääkkeiksi eli peruslääkkeiksi. Niitä käytetään silloin, kun nivelissä on jatkuva tulehdus. Lääkkeitä, kuten metotreksaattia, sulfasalatsiinia, siklosporiinia, leflunomidia hyroksiklorokiinia, atsatiopriinia ja auranofinia käytetään yksin ja yhdistelmähoitona. Myös kortisonilla lievitetään oireita, tulehdusta sekä estetään kudosvaurioita.

3. Mitä nivelreuman lääkehoidossa tapahtuu tällä hetkellä?

Perinteisten peruslääkkeiden rinnalle on kehitetty uudentyyppisiä niin sanottuja biologisia lääkkeitä voimakkaasti leviävän tulehduksen hoitoon. Valtaosalle potilaista riittää perinteiset lääkkeet. Jos peruslääkkeet eivät tehoa tai sovi potilaalle, aloitetaan nykyään usein biologinen lääke. Arviolta 5-10 prosenttia reumapotilaista käyttää biologisia lääkkeitä. Tulevaisuudessa biologisten lääkkeiden käyttö lisääntynee jonkin verran.

4. Miten uusi abatasepti eroaa muista biologisista lääkkeistä?

Biologisilla lääkkeillä tarkoitetaan aineita, jotka vaikuttavat täsmällisesti tulehdusprosessin tiettyyn kohtaan. Tähän on monia menetelmiä. Useamman vuoden on ollut käytössä lääkkeitä, jotka vaikuttavat tuumorinekroositekijään ja erään interleukiinin toimintaan. Nivelreuman tulehdusprosessissa vaikuttavat aktiivisesti B- ja T-solut. Aiemmin on ollut käytössä B-soluja estävä lääke. Uusi abatasepti on ensimmäinen lääke, joka estää T-solujen toiminnan.

5. Kuka hyötyy uusista biologisista lääkkeistä?

Biologiset lääkkeet vaikuttavat vahvasti elimistössä, joten lievässä taudissa niitä ei kannata käyttää. Jos sairaus on vakava ja johtaisi huonoon ennusteeseen (etenevät nivelvauriot, työkyvyttömyys), on järkevää käyttää näitä vahvoja lääkkeitä. Abataseptista hyötyy potilas, jolle käytössä olevat biologiset lääkkeet eli perinteiset TNF-salpaajat eivät sovi tai tehoa.

Lue lisää:
Suomen Reumaliitto ry

Asiantuntijana reumatologian ylilääkäri Markku Kauppi, Reumasäätiön sairaala, Heinola.

Teksti: Katja Valla

X