Terveys

Harkitsetko koronaviruksen kotitestiä? Nämä asiat kotona tehtävistä antigeenitesteistä on hyvä tietää

Koronaviruksen kotitestit houkuttelevat helppoudellaan. Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, ettei kotikäyttöinen pikatesti milloinkaan korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä.

Teksti:
Maria Lieto
Kuvat:
Istock

Koronan kotitesti ei välttämättä näytä tartuntaa silloin, kun tauti on vasta itämisvaiheessa.

Koronaviruksen kotitestit houkuttelevat helppoudellaan. Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, ettei kotikäyttöinen pikatesti milloinkaan korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä.

Myös Suomessa myydään koronaviruksen kotitestaukseen tarkoitettuja pikatestejä, jotka kuulostavat houkuttelevilta vaivattomuutensa vuoksi.

Koronan kotitestit jaetaan kahteen päätyyppiin: antigeenitesteihin ja vasta-ainetesteihin. Antigeenitestit on tarkoitettu akuutin koronatartunnan toteamiseen, kun taas vasta-ainetestien avulla voi arvioida, onko mahdollisesti jo sairastanut koronainfektion.

– Vanupuikolla nenästä otettava antigeenitesti pyrkii osoittamaan näytteestä koronaviruksen antigeenin eli rakenneosan, joka aiheuttaa elimistössä immuunivasteen. Verinäytteestä otettavan vasta-ainetestin ideana on kertoa, onko elimistössä aiemmin sairastetun koronataudin muodostamia vasta-aineita, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

Koronan kotitestit: oikea ajoitus on tärkeää testituloksen luotettavuuden kannalta

Suurin osa akuutin koronataudin toteamiseen tarkoitetuista, kotikäyttöisistä antigeenitesteistä antaa testituloksen 15–20 minuutissa ja tunnistaa tartunnan parhaiten, kun koronaoireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää. Koronan kotitesti ei siis välttämättä näytä tartuntaa silloin, kun tauti on vasta itämisvaiheessa.

Myynnissä olevat antigeenitestit sisältävät vanupuikon, jonka avulla virusnäyte ohjeistetaan ottamaan esimerkiksi nenän etuosasta tai syljestä. Todellisuudessa paras näytteenottoalue olisi syvällä nenänielussa, mutta kokemattomalle näytteenottajalle testitikun työntämistä nenän takaosaan ei suositella.

– Terveydenhuollon ammattilaiset saavat näytetikkuun syvältä nenänielusta sellaisia soluja, joissa virusta todennäköisimmin esiintyy. Kokemattoman näytteenottajan ei kuitenkaan kannata ryhtyä työntämään tikkua syvälle nenään, vaan pyrkiä seuraamaan pakkauksen ohjeita. Kotitestien luotettavuuden isoimmat haasteet liittyvätkin testin tekemisen oikeaan ajoitukseen sekä siihen, mistä kohdasta näyte otetaan, THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo.

koronaviruksen testaamiseen tarkoitettu kotitesti
Myynnissä olevat antigeenitestit sisältävät vanupuikon, jonka avulla virusnäyte ohjeistetaan ottamaan esimerkiksi nenän etuosasta tai syljestä. Kotitestien luotettavuuden isoimmat haasteet liittyvät osittain juuri tähän.

Kotitestin tekeminen ei saisi viivästyttää hakeutumista terveydenhuollon testaukseen

Savolainen-Kopran mukaan kotitestit voivat joissain tilanteissa toimia täydentävänä testimenetelmänä terveydenhuollon toteuttaman koronatestauksen rinnalla. Koska kotitestien luotettavuuteen liittyy kuitenkin monia epävarmuustekijöitä, ovat koronaan sopivat oireet aina syy hakeutua ammattilaisen tekemään PCR-testiin.

– Itse voisin kuvitella käyttäväni kotitestiä vaikkapa matkalla, jos nopeaa pääsyä koronatestauspisteelle ei olisi. Jos on kuitenkin koronaan viittaavia oireita, tulisi testitulos joka tapauksessa vahvistaa vielä ammattilaisen tekemällä testillä. Sitä kautta saadaan käyntiin myös tarvittavat jatkotoimenpiteet, kuten tartunnanjäljitys ja karanteenimääräys, Savolainen-Kopra muistuttaa.

Lasse Lehtonen korostaa, että koska koronatestauskapasiteetti on Suomessa hyvä, erityistä tarvetta kotitestien tekemiselle ei ole.

– Euroopan tartuntatautivirasto suosittelee, että kotitestit otettaisiin laajaan käyttöön vasta silloin, kun terveydenhuollon testauskapasiteetissa on ongelmia tai yli kymmenen prosenttia terveydenhuollossa testatuista antaa positiivisen testituloksen, Lehtonen kertoo.

Koronan kotitesti voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen tartunnasta huolimatta

Lehtosen mukaan koronan kotitestit antavat väärän testituloksen ammattilaiskäytössä olevia PCR-testejä suuremmalla todennäköisyydellä. Käyttäjä voi tehdä virheen näytteenotossa tai sen ajoituksessa, ja lisäksi antigeenitestien ajatellaan lähtökohtaisesti havaitsevan positiiviset koronatapaukset hieman PCR-testejä huonommin.

– Ammattilaisten tekemistä PCR-testeistä arviolta viidesosa antaa niin sanotun väärän negatiivisen tuloksen. Antigeenitestit puolestaan havaitsevat arviolta noin 70 prosenttia koronatapauksista, eli arviolta noin 30 prosenttia testituloksista on vääriä negatiivisia tuloksia. Mutta jos kokematon testaaja ottaa näytteen esimerkiksi aivan nenän etuosasta, voi kotona tehtävien antigeenitestien väärien negatiivisten tulosten osuus nousta arviolta 40–50 prosenttiin, Lehtonen sanoo.

Entä mitä kaikkea koronan kotitestiä valittaessa olisi hyvä ottaa huomioon?

–  Aina tulisi varmistaa, että ostaa testin luotettavasta lähteestä. Etenkin verkkokaupassa voi olla myynnissä vaatimusten vastaisia koronan kotitestejä. Suomessa myytävien antigeenitestien tulee täyttää tietyt vaatimukset ja sisältää ohjeistus, jonka käyttäjä varmasti ymmärtää. Kannattaa myös huolehtia, että testi on CE-merkitty, Savolainen-Kopra sanoo.

THL:n ohjeistuksen mukaan on myös hyvä esimerkiksi huolehtia, että pakkauksessa on kerrottu valmistajan nimi ja yhteystiedot. Näiden tietojen puuttuminen voi kertoa myös testin muista mahdollisista puutteista.

Koronan vasta-ainetestit: Yksittäisen testin perusteella ei ole mahdollista luotettavasti arvioida, onko suojassa uudelta tartunnalta

Kotikäyttöön myydään myös sormenpään verinäytteestä tehtäviä koronan vasta-ainetestejä. Niiden tarkoituksena on mitata verestä vasta-aineita, joita elimistössä on mahdollisesti muodostunut koronavirusta vastaan.

Asiatuntijat muistuttavat, että vasta-aineet nousevat testin avulla havaittavissa olevalle tasolle noin kolmen viikon kuluttua koronatartunnasta. Mikäli vasta-aineita ei testiajankohtana ole vielä muodostunut riittävästi, voi vasta-ainetesti antaa negatiivisen tuloksen, vaikka olisikin sairastanut koronan. Vasta-ainetestillä ei ole mahdollista testata akuuttia koronainfektiota, vaan selvittää ainoastaan, onko sairastanut taudin aiemmin.

Lehtosen mukaan vasta-ainetestien toteuttaminen luotettavasti on terveydenhuollossakin monimutkainen prosessi, eikä pelkän kotitestin avulla voi ajatella olevansa immuuni koronatartunnalle. Vasta-ainetestejä ei myöskään suositella oman rokotevasteen arviointiin.

–  Kotona tehtävien vasta-ainetestien tulokset ovat hyvin epävarmoja, eikä niillä ole lääketieteellistä painoarvoa. Tutkimuskäytössä olevat vasta-ainetestit ovat kotitestejä luotettavampia, koska positiivinen tulos vahvistetaan aina jatkotutkimusten avulla.

Lue myös: Pitkittyneet koronaoireet vaivaavat myös monia lievän taudin sairastaneita – tällaisia oireita ”long covidiin” liittyy

X