Lifestyle

Peruuttiko joku autosi perään? Poliisi neuvoo, miten toimia kolarin jälkeen

Kolahtiko parkkipaikalla? Suomessa tapahtuu vuosittain noin 100 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Otimme selvää, miten kolaripaikalla tulee toimia.

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

Pakeniko syyllinen paikalta? Aiheuttiko kolari henkilövahinkoja? Tällaisissa tilanteissa soita heti hätänumeroon.

Kolahtiko parkkipaikalla? Suomessa tapahtuu vuosittain noin 100 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Otimme selvää, miten kolaripaikalla tulee toimia.

Joku kolhaisi juuri autoani – entä nyt? Miten toimia kolarin jälkeen?

Kolaritilannetta on vaikea ennakoida etukäteen. Yllättävä peräänajo tai kolhaisu saattaa helposti sumentaa ajattelukyvyn, ja kolarihetkellä voi olla hankalaa muistaa, mitä kaikkea paikan päällä tulisi ottaa huomioon.

Kysyimme poliisitarkastaja Heikki Kalliolta ohjeet kolaritilanteeseen. Ohjeita seuraamalla tiedät, miten toimia kolarin jälkeen.

Kun kolarin syyllinen on selvä

Jos kolaritilanne on selvä, syyllisestä ei ole epäselvyyttä, eikä kolarin aiheuttaja ole päihtynyt, toimi seuraavasti:

  1. Siirrä autot pois ajoradalta.
  2. Kirjaa ylös osapuolten henkilöllisyys.
  3. Vahinkoilmoituskaavakkeita kannattaa pitää aina mukana ajoneuvossa. Kolaritilanteessa täytä lomake jo heti paikan päällä. Vahingon aiheuttanut osapuoli tekee vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä. Sen varalta, ettei syyllinen osapuoli tee ilmoitusta vakuutusyhtiöönsä, ota kaavakkeesta valokuva. Näin talletat tiedot muistiin ja voit tehdä ilmoituksen itse.
  4. Valokuvaa ajoneuvot ja vauriot.

Kun kolaritilanne on epäselvä tai syyllisestä on kiistaa 

Kolaritilanteen ollessa epäselvä tai jos toinen osapuoli on päihtynyt, seuraa näitä ohjeita:

  1. Soita poliisi paikalle hätänumerosta 112.
  2. Noudata hätäkeskuksen ohjeita ja odota poliisia.
  3. Valokuvaa ajoneuvot ja vauriot.
  4. Jos toinen osapuoli on päihtynyt, ja yrittää paeta paikalta, paon voi yrittää estää yleisen kiinniotto-oikeuden perusteella tai soittaa asiasta välittömästi hätäkeskukseen.

Kolaritilanne ja henkilövahingot

Henkilövahinkojen varalta noudata näitä ohjeita:

  1. Laita hätävilkut päälle, soita hätäkeskukseen ja noudata saamiasi ohjeita. Auta loukkaantunutta taitojesi ja hätäkeskuksen ohjeiden mukaan.
  2. Varoita muita tiellä liikkujia ja varo itse muuta liikennettä.

Mitä vakuutukseni korvaa kolarissa?

Liikennevakuutuksia on olemassa erilaisia. Mitä kaikkea oma vakuutukseni korvaa?

Jokaisesta ajoneuvosta tulisi löytyä lakisääteinen ja pakollinen liikennevakuutus. Se korvaa Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikön Antti Tuulensuun mukaan liikennevahingon seurauksena aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutetut omaisuusvahingot. Ajoneuvojen yhteenajotilanteessa pakollinen liikennevakuutus hoitaa myös syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot.

Lakisääteinen liikennevakuutus ei kuitenkaan kata syyllisen osapuolen ajoneuvon vahinkoja. Omalle kulkuneuvolle voi hakea lisäturvaa niin sanotusta kaskovakuutuksesta.

– Vapaaehtoinen autovakuutus, eli niin sanottu kasko, korvaa muun muassa syylliselle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot, Tuulensuu tarkentaa.

Entäpä, jos liikennevahingon aiheuttanutta ajoneuvoa ei pystytä tunnistamaan tai siinä ei ole liikennevakuutusta? Silloin korvauksia voi hakea Liikennevakuutuskeskukselta, joka korvaa muun muassa vakuuttamattomien ja ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja sekä tuntemattomaksi jääneiden ajoneuvojen aiheuttamia henkilövahinkoja.

Toimi näin kolarin jälkeen.
Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa kolarissa tapahtuneet henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen ajoneuvon vauriot. Jos syyllinen osapuoli on hankkinut kulkuneuvoonsa kaskovakuutuksen, hän voi hakea korvauksia myös oman ajoneuvonsa vaurioihin.

Lähteet: Liikennevakuutuskeskus, Onnettomuusinstituutin liikennevahinkoportti

Lue myös:

Äkillinen sairauskohtaus tulee usein varoittamatta – opettele tämä tärkeä FAST-muistisääntö aivoverenkiertohäiriön varalta

X