Työ ja raha

Luokanopettaja on myös sosiaalityöntekijä

Teksti:
Anna.fi

Mukavat oppilaat ja työkaverit palkitsevat opettajaa työssään. Työ voi kuitenkin olla yllättävän raskasta. Opettaja joutuu myös kohtaamaan lasten ja heidän perheidensä ongelmia.

Salla Sirkkanen 31, valmistui luokanopettajaksi Turun Opettajainkoulutuslaitoksesta vuonna 2000. Kolmen vuoden ja kahden sijaisuuden jälkeen hän sai viran neljännen luokan luokanvalvojana Olarin Päivänkehrän ala-asteella. Virassaan hän on nyt viihtynyt hyvin jo vuoden.

Sallan työn hyviin puoliin kuuluvat koulun mukavat oppilaat ja hyvähenkinen opettajanhuone. Luokanopettajan työssä saa käyttää luovuuttaan ja omia ideoitaan kohtalaisen vapaasti.
”Muita työn hyviä puolia ovat monipuolisuus, itsenäisyys ja ihmisläheisyys. Lapsilta saatu positiivinen palaute auttaa jaksamaan huonoinakin päivinä”, Salla hymyilee.

Sallan mukaan työtä sen sijaan riittää liiaksikin. Palkka ei myöskään ole kovin hyvä työmäärään nähden: noin 2200 euroa kuukaudessa. Viikoittaisen 27 opetustunnin lisäksi Sallan työhön kuuluu esimerkiksi opetussunnitelman tekoa sekä erilaisia arviointi- ja suunnitteluprojekteja.
”Opettaja työskentelee paljon myös kotona varsinaisen työajan ulkopuolella: suunnittelee oppituntien sisältöjä, laatii ja korjaa kokeita.”

Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä

Edellisissä kouluissa opetustyötä varjostivat kurinpidolliset ongelmat. Opettajan aikaa ja energiaa ei tuntunut riittävän varsinaiseen opetukseen lainkaan.

”Opettajan työ on myös suhteellisen yksinäistä. Haluaisin jakaa opetustilanteita ja opetuksen suunnittelua enemmän kollegoideni kanssa. En myöskään pidä erityisesti aikaisista aamuista. Koulu alkaa mielestäni liian aikaisin, klo 08.15.”

”Opettajan työssä tarvitaan asioiden ja ongelmien nopeaa ratkaisukykyä, pitkää pinnaa, lapsen asemaan asettumista, monen alan osaamista ja luovuutta monissa tilanteissa”, Salla kuvailee.

Neljännen luokan luokanvalvojana Salla opettaa kaikkia muita aineita paitsi käsitöitä ja englantia. Laajan osaamisensa lisäksi vahvuutenaan Salla näkee pyrkimyksensä luoda luokkaan hyvän ilmapiirin. Myös luokalleen Salla haluaa korostaa sosiaalisten suhteiden tärkeyttä.

Työn raskaudesta

Alalle aikovia Salla haluaa muistuttaa siitä, että työ on yllättävän raskasta. Yhteiskunnan ja perheiden ongelmat heijastuvat koulutyöhön nykyään entistä enemmän. Opettajan työ on paljon muutakin kuin mitä opettajankoulutuksessa opetetaan.

”Koulussa ollaan töissä sosiaalialalla. Opettaja tarvitsee usein psykologista silmää, esimerkiksi joutuu setvimään oppilaiden ja perheiden ongelmia”, Salla summaa.

Suomessa luokanopettajia koulutetaan kahdeksassa yliopistossa, esimerkiksi Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Suomessa on myös muita opettajainvalmistuslaitoksia, joissa opiskellaan muita opettaja-aloja lastentarhanopettajasta erityisopettajiin.

Luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Tutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin viisi vuotta. Opinnoissa ja pääsykokeissa painotetaan teoreettisten taitojen lisäksi myös käytännön opetustaitoja.

Luokanopettajien työllisyystilanne on hyvä. Esimerkiksi vuonna 2003 työvoimatoimistossa oli tarjolla 6490 avointa opettajan työpaikkaa. Samaan aikaan työttöminä työnhakijoina oli 2001 opettajaa. Myös esimerkiksi erityisopettajista on huutava pula koko maassa. Aineenopettajilla työtilanne vaihtelee alueittain.

Teksti: Niina Rapo-Puustinen / A4 Media Oy (21.4.2005)
Kuva: A4 Media Oy

X