Työ ja raha

Miten omaisuuden käy puolison kuoltua? Kodin saa pitää mutta mökkiä välttämättä ei

Puolison kuolema tuo lesken elämään surun lisäksi taloudellisia ja juridisiakin muutoksia sekä nipun hoidettavia asioita.

Teksti:
Tiina Torppa
Kuvat:
iStock

Leski saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin, ellei hän omista asunnokseen sopivaa toista asuntoa.

Puolison kuolema tuo lesken elämään surun lisäksi taloudellisia ja juridisiakin muutoksia sekä nipun hoidettavia asioita.

Miten omaisuuden käy toisen kuoltua?

Omaisuuden jakoon vaikuttavat avioliitto, avoliitto ja se, onko yhteisiä tai omia lapsia. Rekisteröity parisuhde tuo leskelle samat oikeudet kuin avioliitto.

Avoleski perii lapsettomankin puolisonsa vain testamentilla. Avioleski perii lapsettoman puolisonsa. Lapset ja lapsenlapset ovat aina perillisiä.

Ennen avioparin perinnönjakoa tehdään ositus. Puolisoiden varat ja velat lasketaan yhteen. Varakkaampi maksaa leskelle tai perikunnalle niin sanottua tasinkoa, jos puolisoilla ei ole avioehtoa.

Tasinko tasaa omaisuuden eli molemmille, leskelle ja kuolinpesälle, jää sama määrä. Tosin kuollutta varakkaampi avioleski voi osituksessa suojata oman omaisuutensa ja olla maksamatta perillisille tasinkoa. Toki testamentilla voi vaikuttaa omaisuuden jakoon.

Onko avioleskellä aina asumisoikeus?

Leski saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin, ellei hän omista asunnokseen sopivaa toista asuntoa. Jos leski vastedes tarvitsisi esteettömän kodin, asumisoikeus ei siirry ilman perillisten suostumusta. Asunnon vaihtamisen mahdollisuus kannattaa kirjata testamenttiin.

Onko leskellä oikeus yhteiseen mökkiin?

Lesken asumisoikeus ei päde vapaa-ajanasuntoon. Mökit herättävät paljon tunteita, ja etukäteen voi hoitaa hallintaoikeuden tai omistuksen puolisolle.

Miten käy avolesken yhteisessä kodissa?

Avoleskeltä voi lähteä koti, jos puoliso omisti osittain tai kokonaan pariskunnan asunnon. Perillisillä on oikeus vaatia myymään asunto tai avoleskeä maksamaan puolison osuuden.

Saako avoleski mitään hyvitystä?

Se on harvinaista. Hyvityksestä päättää perikunta tai tuomioistuin. Jos avopari asui yhdessä vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi, voidaan tehdä ositusta muistuttava omaisuuden erottelu. Siitä leski voi saada rahakorvauksen ja oikeuden jäädä yhteiseen kotiin. Leskellä pitää kuitenkin olla hyvityksen tarve. Hän esimerkiksi hoiti lapsia kotona, eikä eläkettä tai omaisuutta kertynyt vanhuuden turvaksi.

Puoliso sairastaa vakavasti, mitä tehdä?

Ovatko testamentti, edunvalvontavaltuutus ja muut asiakirjat kunnossa? Jo yksi tapaaminen perheoikeuteen perehtyneen asianajan kanssa auttaa. Aina ei tarvitse tehdä uusia asiakirjoja tai päivittää olemassa olevia. Joskus sairastava on maksanut laskut ja toinen on pienituloinen. Lahjana voi siirtää puolison tilille rahaa. Alle 5000 euroa saa kolmen vuoden välein lahjoittaa kenelle tahansa ilman veroseuraamuksia.

Hoitaako leski perunkirjoituksen?

Perunkirjoitus usein tulee leskelle, koska hän tuntee kuolinpesän. Tosin perunkirjoitus velvoittaa koko perikuntaa. Kannattaa samalla tehdä perinnönjakosopimus omaisuuden jaosta. Kaiken teettäminen kerrallaan on kustannustehokasta.

Tekeekö leski vainajan veroilmoituksen?

Veroilmoitus on perikunnan velvoite. Verottajalla on hyvät verkkosivut, perintöverolaskurit ja neuvontaa puhelimitse.

Mitä pitää tietää puolison taloudesta?

On hyvä tietää toisen omaisuuden ja lainojen lisäksi sopimukset ja asiak­kuudet: liittymät, vakuutukset, digitaaliset palvelut ja vastaavat.

Yrittäjän kannattaa varmistaa puolison tietävän, kuka on yhteyshenkilö yrityksen asioissa.

Mitä kannattaa välttää?

Kirjailija Virginia Woolf korosti omaa huonetta, mutta oma käyttötili pankissa on ehdoton. Jos on yhteistili, varmista, että käyttöoikeus pysyy, vaikka toinen kuolisi. Eri pankeilla on eri käytännöt kahden hengen tilien käyttöoikeuksien suhteen.

Kuoleman jälkeen vainajan oma tili suljetaan välittömästi. Toki leski voi maksaa omalta tililtään vainajan laskuja ja laskuttaa perikuntaa.

Sekin on ongelma, jos leski ei ole ajan tasalla. Puoliso ehkä muutti testamenttiaan, myi tai osti jotain. Olisi tärkeää keskustella asioista molem­pien eläessä.

Eräs ongelma on, ettei yhdessä hankittu ja maksettu omaisuus välttämättä ole molempien nimissä.

Auttaako henkivakuutus leskeä?

Kyllä, jos leski on merkitty edunsaajaksi. Työsuhteessa ja joskus eläkkeelläkin on voimassa työnantajan ryhmähenkivakuutus. Joillakin työnantajilla on muita vakuutuksia tai hautausavustus.

Leskeneläke: kuka sitä saa?

Kelan leskeneläkettä voi saada rekisteröidyn parisuhteen, avioliiton ja nykyään avoliitonkin perusteella. Avoparilla pitää olla alaikäinen lapsi ja pari muutti yhteen ennen kuin toinen täytti 65 vuotta.

Vuonna 2022 leskeneläkkeestä tuli määräaikainen, se päättyy viimeistään 65-vuotiaana. Puolison kuoleman jälkeen tulee 383 euron alkueläke kuuden kuukauden ajan. Sen jälkeen eläkettä saa vain leski, jolla on alaikäisiä huollettavia, joiden vanhempi vainaja oli. Siinä eläkkeessä on 120 euron perusosa ja täydennysosa, jota leikkaavat kaikki tulot, kuten palkka tai eläke, vuokratulo, etuudet tai osingot.

Lähteet: Kela, Eläketurvakeskus. Asiantuntijana: asianajaja Jenna Järnstedt, asianajotoimisto Jenna Järnstedt Oy. Juttu on julkaistu Vivassa 3/2024.

X